Con-mai-nu-cuoi_Le-Hoang_Anh-Vi_Ly-Thanh

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Còn mãi nụ cười, ca khúc của Lê Hoàng và Anh Vi, Lý Thành hát

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

1 COØN MAÕI NUÏ CÖÔØI Do Hoaøng Anh Vi saùng taùc Hình aûnh töø internet PPS Vaên Thanh

PowerPoint Presentation:

2 Ta yêu nhau trăm năm chờ đợi Tình yêu mang mối sầu bơ vơ

PowerPoint Presentation:

3 Những cơn buồn là nỗi nhớ bâng quơ Bao dỗi hờn giết chết tuổi ngây thơ

PowerPoint Presentation:

4 Thời gian trôi, trôi dần theo bóng tối Buồn đơn côi rã rời cơn hấp hối

PowerPoint Presentation:

5 Ngày mai đây có còn chăng tiếc nuối Bờ môi khô vương mãi nét ai cười

PowerPoint Presentation:

6 Dù trăm năm lòng đau thương tan nát Dù xa xăm bao trùng khơi ngăn cách

PowerPoint Presentation:

7 Vẫn mong ngày mắt nhìn trong ánh mắt Vẫn mong ngày tay ấm trong vòng tay

PowerPoint Presentation:

8 Ta yêu nhau trăm năm chờ đợi Tình yêu mang mối sầu bơ vơ

PowerPoint Presentation:

9 Những cơn buồn là nỗi nhớ bâng quơ Bao dỗi hờn giết chết tuổi ngây thơ

PowerPoint Presentation:

10

PowerPoint Presentation:

11

PowerPoint Presentation:

12 Ta yêu nhau trăm năm chờ đợi Tình yêu mang mối sầu bơ vơ

PowerPoint Presentation:

13 Những cơn buồn là nỗi nhớ bâng quơ Bao dỗi hờn giết chết tuổi ngây thơ

PowerPoint Presentation:

14 Thời gian trôi, trôi dần theo bóng tối Buồn đơn côi rã rời cơn hấp hối

PowerPoint Presentation:

15 Ngày mai đây có còn chăng tiếc nuối Bờ môi khô vương mãi nét ai cười

PowerPoint Presentation:

16 Dù trăm năm lòng đau thương tan nát Dù xa xăm bao trùng khơi ngăn cách

PowerPoint Presentation:

17 Vẫn mong ngày mắt nhìn trong ánh mắt Vẫn mong ngày tay ấm trong vòng tay

PowerPoint Presentation:

18 Vẫn mong ngày mắt nhìn trong ánh mắt Vẫn mơ ngày vai với vai kề vai TẠM BIỆT PPS : Vaên Thanh