тригонометрія ОСНОВНІ ТОТОЖНОСТІ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Слайд 6:

Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу

Слайд 6:

М ета уроку -домогтися засвоєння основних співвідношень між тригонометричними функціями одного аргументу; -навчитися застосовувати тригонометричні тотожності для обчислення значень тригонометричних функцій за відомими значеннями однієї з них .

Слайд 6:

Координати будь-якої точки P ( x;y ) одиничного кола задовольняють рівняння

Слайд 6:

Використовуючи цю тотожність, знайдіть залежність між тангенсом і косинусом. Для цього обидві частини тотожності поділіть на ( ). Основна тригонометрична тотожність Отримаємо: ;

Слайд 6:

Використовуючи цю тотожність, знайдіть залежність між котангенсом і синусом. Для цього обидві частини тотожності поділіть на ( ). Основна тригонометрична тотожність Отримаємо: ;

Слайд 6:

Використовуючи означення цих функцій знайдіть їх добуток. Зв’язок між тангенсом і котангенсом Отримаємо: Отже: