97-Khong con ai yeu anh nhu em da yeu anh

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Ca si: Khánh Hà Không còn ai yêu anh nhu em dã yêu anh PPS: Bich Hanh Tran

Slide 7: 

Ca si: Khánh Hà Không còn ai yêu anh nhu em dã yêu anh PPS: Bich Hanh Tran