Britska vs Americka anglictina-prezentacia

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Nevieš, či sa učiť britskú alebo americkú angličtinu? A ktorú sa učiť ako prvú? Tu nájdeš krátky zoznam rozdielov medzi britskou a americkou angličtinou.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

ROZDIELY BRITSKÁ A AMERICKÁ ANGLIČ TINA GRAFICKÉ ROZDIELY

slide 2:

Nevieš či sa učiť britskú alebo americkú angličtinu A ktorú sa učiť ako prvú Tu nájdeš krátky zoznam rozdielov medzi britskou a americkou angličtinou.

slide 3:

1. Slovná zásoba – Clothes - Ob leče ni e

slide 4:

2. Slovná zásoba – Kitchen/food/ dri nk sK uch yňa/jedlo/nápoje

slide 5:

3. Slovná zásoba – Transportation - Preprava

slide 6:

4. Slovná zásoba – Education - Vzdelávanie

slide 7:

5. Slovná zásoba – Miscellaneous - Zm ieša né

slide 8:

Ak sa ti páčil tento zoznam tak si prečítaj celý článok Britská a americká angličtina kde sa nachádza množstvo ďalších rozdielov celý článok sa dá stiahnuť aj ako PDF zdarma.

authorStream Live Help