Past Continous-Minuly cas priebehovy prezentacia

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Potrebuješ sa v angličtine naučiť používať past continuous?Tu nájdeš krátky návod kedy používať minulý čas priebehový v angličtine.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

KEDY SA POUŽÍVA MINULÝ ČAS PRIEBEHOVÝ PAST CONTINUOUS

slide 2:

Potrebuješ sa v angličtine naučiť používať past continuous Tu nájdeš krátky návod kedy používať minulý čas priebehový v angličtine.

slide 3:

1.1 Keď bol dej prerušený v minulosti Ak hovoříš o činnosti ktorá prebiehala dlhší čas v minulosti ale bola prerušená krátkou jednorazovou činnosťou

slide 4:

1.2 Keď dej začal aj skončil pred a po špecifickom čase v minulosti

slide 5:

1.3.Keď súčasne prebiehali deje v minulosti Ak opisuješ viac dejov ktoré sa odohrali v minulosti pričom jeden do druhého nezasahovali ale prebiehali v rovnakom čase súbežne.

slide 6:

1.4 Keď popisuješ situácie alebo činnosti ktoré sa notoricky opakovali v minulosti boli všeobecne známe

slide 7:

1.5 Keď dej v minulosti prebiehal dlhšiu dobu

slide 8:

Ak sa ti páčil tento návod tak si prečítaj celý článok Past continuous - minulý čas priebehový kde sa nachádza množstvo príkladov a viet.

authorStream Live Help