Tinh_Ban_3(2)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Hình ảnh - Giang và Liêm Thực hiện PPS - Lệ Dung 04/2008 Hello Friend!!! Once I sat and thought of what’s a FRIEND to ME? And I came to a Conclusion which I would like to share it with my Near and Dear Friend… THAT’S U !!! Có lúc tôi ngồi nghĩ vẩn vơ xem tình bạn là gì? Và tôi đi đến kết luận rằng tôi cần chia sẻ điều đó với bạn bè thân hữu Friendship Tình bạn Chuyển ngữ: [email protected]

PowerPoint Presentation:

It is BY CHANCE we meet, BY CHOICE we become friends Tình bạn Đó là do gặp gỡ tình cờ, Do lựa chon mà thành bạn của nhau.

PowerPoint Presentation:

Friendship is a strange thing We find ourselves telling each other the deepest detail of our lives Things we don’t even share with our families who raised us. Tình bạn là điều kỳ diệu Để chúng ta tìm và nói với nhau những điều sâu thẳm của cuộc đời Những điều mà thậm chí ta không thể tâm sự cả với những người thân của ta, những người nuôi ta khôn lớn

PowerPoint Presentation:

  But what is a friend? Vậy tình bạn là gì?

PowerPoint Presentation:

A Confident? A lover? A Fellow email junkie? A Shoulder to cry on? An Ear to listen? A heart to feel?… Là một người tâm phúc? Là Tình nhân? Là Tình thư mê mẩn? Là Người an ủi? Là Người lắng nghe? Là Một trái tim cảm thông?

PowerPoint Presentation:

  A Friend is all of these things … and more Tình bạn là như thế….và nhiều hơn thế

PowerPoint Presentation:

No matter where we met, … I call you Friend Không có lí do gì để tôi không gọi anh là bạn.

PowerPoint Presentation:

A word so small … Yet so large in feeling … A word filled with emotion …   Tình bạn: Là một từ quá nhỏ… Nhưng lại cảm thấy lớn lao vô cùng… Một từ đầy cảm dộng  

PowerPoint Presentation:

It is true great things come in a small package. Once package of FRIENDSHIP has been opened, it can never be closed … It is a constant book always written … Waiting to be read… And enjoyed …     Thật là điều vĩ đại đựng trong chiếc hộp nhỏ Một khi hộp “TÌNH BẠN” được mở ra thì không gì có thể đóng lại… Là quyển sach vĩnh cửu luôn được viết ra… Để chờ được đọc….. Và rạo rực con tim….

PowerPoint Presentation:

We may have our disagreements … We may argue … We may concern one another … FRIENDSHIP is a unique bond that lasts through it all… Ta từng làm mất lòng nhau… Ta từng cãi nhau…. Ta từng lo ngại cho nhau… thì TÌNH BẠN là sợi dây xuyên suốt tát cả….

PowerPoint Presentation:

A part of me is put into my friends… Some it is my humor… Some it is my feeling ear… Some it is my real life experiences… Some it is my romanticism… but with all, it is friendship . Tình bạn là một phần của đời tôi… Nó giống như tâm trạng của tôi… Như cảm xúc của tôi… Là trải nghiệm đời… Là sự lãng mạn … Nhưng với tất cả, đó là TÌNH BẠN

PowerPoint Presentation:

Friendships forged are a construct stronger than steel built as a foundation… Necessary for life… And Necessary for love…   Tình bạn rèn luyện tôi thành một cấu kiện cứng hơn thép để dựng nên nền tảng … Cần cho cuộc đời… Và Cần cho tình yêu…  

PowerPoint Presentation:

Friend… You and me… You brought another friend… And then there were 3… We started our group… Our circle of friends… And like that circle… there is no beginning no end… Bạn bè… Bạn và tôi… Bạn đem đên một người bạn khác… Rồi bạn của bạn lại đem đền bạn nữa… Chúng ta thành một tốp… Một vòng tròn bạn bè… Và giống như một vòng tròn không có điểm đầu và điểm cuối…

PowerPoint Presentation:

  We’ve been Friends for Such a Long and Lovely Time. There is no Friend like the Old Friend who shared our morning days, No Greeting likes his Welcome, No homage likes his Praise; Fame is the scentless Sunflower, with a gaudy crown of gold; But Friendship is the breathing Rose, with sweets in every fold.   Chúng ta đã thành bạn bè trường tồn và thân thiết. Không có bạn nào bằng bạn cũ để chia sẻ mỗi sớm mai, Hơn một lời chào Hơn một sự tôn kính Nó tỏa hương thơm như mùi hoa hướng dương Rực rỡ như vương miện vàng, Nhưng Tình bạn là hơi thở của đóa hồng, tươi thắm trong mỗi lần ôm. .

PowerPoint Presentation:

Thanks for being a Very Good Friend to Me !!! Cám ơn đã mang tới tình bạn tốt cho tôi.

PowerPoint Presentation:

  TÌNH BẠN MUÔN NĂM !!!   HAPPY FRIENDSHIP FOREVER !!!

PowerPoint Presentation:

  Remember: Friendship is like wine, it gets better as it grows older. Hãy nhớ: Tình bạn như  rượu vang, càng để lâu càng ngon

PowerPoint Presentation:

Chuyển ngữ: [email protected]