Giấc Mộng Đẹp

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: thaikhanh5 (113 month(s) ago)

hay day!

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

gxdaminh.net Giấc Mộng Đẹp I Have A Dream - Abba Tôi Có Một Giấc Mơ

PowerPoint Presentation:

I have a dream - Tôi có một giấc mơ

PowerPoint Presentation:

A song to sing … được hát một bài ca

PowerPoint Presentation:

To help me cope … Giúp tôi đương đầu …

PowerPoint Presentation:

… with anything với mọi thứ trên đời

PowerPoint Presentation:

If you see the wonder … Nếu bạn thấy điều kỳ diệu…

PowerPoint Presentation:

of a fairy tale của chuyện thần tiên

PowerPoint Presentation:

You can take the future Bạn có thể làm chủ tương lai

PowerPoint Presentation:

even if you fail ngay cả khi thất bại.

PowerPoint Presentation:

I believe in angels Tôi tin vào những thiên thần

PowerPoint Presentation:

Something good in everything I see Một điều tuyệt vời trong những gì tôi thấy.

PowerPoint Presentation:

I believe in angels Tôi tin vào những thiên thần

PowerPoint Presentation:

When I know the time is right for me Khi biết đó là khoảnh khắc đẹp dành cho tôi.

PowerPoint Presentation:

I'll cross the stream Tôi sẽ vượt qua mọi rào cản

PowerPoint Presentation:

I have a dream Tôi có một giấc mơ

PowerPoint Presentation:

I have a dream Tôi có một giấc mơ

PowerPoint Presentation:

a fantasy một kỳ vọng

PowerPoint Presentation:

To help me through… Giúp tôi vượt qua…

PowerPoint Presentation:

reality sự thật nghiệt ngã

PowerPoint Presentation:

and my destination và đưa tôi đến một nơi

PowerPoint Presentation:

makes it worth the while … thật đáng giá

PowerPoint Presentation:

pushing through the darkness thôi thúc tôi vượt qua bóng tối

PowerPoint Presentation:

still another mile tiến bước trên vạn dặm đường

PowerPoint Presentation:

I believe in angels Tôi tin vào những thiên thần

PowerPoint Presentation:

Something good in everything I see Một điều tuyệt vời trong những gì tôi thấy.

PowerPoint Presentation:

Tôi tin vào những thiên thần I believe in angels

PowerPoint Presentation:

111899/CY When I know the time is right for me Khi biết đó là khoảnh khắc đẹp dành cho tôi.

PowerPoint Presentation:

I'll cross the stream Tôi sẽ vượt qua mọi rào cản

PowerPoint Presentation:

I have a dream Tôi có một giấc mơ

PowerPoint Presentation:

TỨ HẢI GIAI HUYNH ĐỆ…

PowerPoint Presentation:

BỐN BỂ LÀ ANH EM

PowerPoint Presentation:

I have a dream Tôi có một giấc mơ

PowerPoint Presentation:

a song to sing được hát một bài ca

PowerPoint Presentation:

To help me cope … Giúp tôi đương đầu …

PowerPoint Presentation:

… with anything với mọi thứ trên đời

PowerPoint Presentation:

If you see the wonder … Nếu bạn thấy điều kỳ diệu…

PowerPoint Presentation:

of a fairy tale của chuyện thần tiên

PowerPoint Presentation:

You can take the future … Bạn có thể làm chủ tương lai…

PowerPoint Presentation:

even if you fail ngay cả khi thất bại.

PowerPoint Presentation:

I believe in angels Tôi tin vào những thiên thần

PowerPoint Presentation:

Something good in everything I see Một điều tuyệt vời trong những gì tôi thấy.

PowerPoint Presentation:

I believe in angels Tôi tin vào những thiên thần

PowerPoint Presentation:

When I know the time is right for me Khi biết đó là khoảnh khắc đẹp dành cho tôi.

PowerPoint Presentation:

I'll cross the stream Tôi sẽ vượt qua mọi rào cản

PowerPoint Presentation:

I have a dream Tôi có một giấc mơ

PowerPoint Presentation:

I have a dream Tôi có một giấc mơ

PowerPoint Presentation:

Hãy nuôi giấc mơ đẹp

PowerPoint Presentation:

Giúp vượt qua thử thách cuộc đời

PowerPoint Presentation:

I Have A Dream - Abba Tôi Có Một Giấc Mơ

PowerPoint Presentation:

gxdaminh.net Giấc Mộng Đẹp