Chiếc áo bà ba

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Chiếc áo bà ba

Slide 2:

Chiếc áo bà ba trên giòng sông thăm thẳm Thấp thoáng con xuồng bé nhỏ lướt mong manh

Slide 3:

Nón lá đội nghiêng tóc dài con nước đổ Hậu Giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời

Slide 4:

Nhớ chiếc xuồng xưa năm nào trên bến cũ Thương lắm câu hò kêu gọi khách sang sông

Slide 5:

Áo trắng xuồng đưa mắt cười em khẽ gọi Người thương ơi em vẫn đợi chờ.

Slide 6:

Đẹp quá quê hương hôm nay đẹp vô ngần Về Sóc Trăng hôm nay ca điệu lâm thôn

Slide 7:

Đàn én chao nghiêng xôn xao mùa lúa nhiều Về bến Ninh Kiều thấy nàng đợi người yêu

Slide 8:

Em xinh tươi trong chiếc áo bà ba Em đi mau kẻo trễ chuyến phà đêm Qua bến Bắc Cần Thơ

Slide 10:

Chiếc áo bà ba trên giòng sông thăm thẳm Thấp thoáng con xuồng bé nhỏ lướt mong manh

Slide 11:

Nón lá đội nghiêng tóc dài con nước đổ Hậu Giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời

Slide 12:

Nhớ chiếc xuồng xưa năm nào trên bến cũ Thương lắm câu hò kêu gọi khách sang sông

Slide 13:

Áo trắng xuồng đưa mắt cười em khẽ gọi Người thương ơi em vẫn đợi chờ.

Slide 14:

Đẹp quá quê hương hôm nay đẹp vô ngần Về Sóc Trăng hôm nay ca điệu lâm thôn

Slide 15:

Đàn én chao nghiêng xôn xao mùa lúa nhiều Về bến Ninh Kiều thấy nàng đợi người yêu

Slide 16:

Em xinh tươi trong chiếc áo bà ba Em đi mau kẻo trễ chuyến phà đêm Qua bến Bắc Cần Thơ

Slide 17:

Hậu giang ơi , nước trôi trôi một giòng Dẫu qua đây một lần Nói sao cho vừa lòng Nói sao cho vừa thương

Slide 18:

Hậu giang ơi , nước trôi trôi một giòng Dẫu qua đây một lần Nói sao cho vừa lòng Nói sao cho vừa thương

Slide 19:

Hậu giang ơi , nước trôi trôi một giòng Dẫu qua đây một lần Nói sao cho vừa lòng Nói sao cho vừa thương