презентація симетрія в світі комах, риб, птахів і тварин

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Краса врятує світ“ (математика і закони краси) :

Краса врятує світ“ (математика і закони краси) Костюк Яна , 11 клас

Симетрія в світі комах, риб, птахів, тварин. :

Симетрія в світі комах, риб, птахів, тварин. Білатеральна (дзеркальна) симетрія - характерна симетрія всіх представників тваринного світу. Цю симетрію добре видно у метелика. Симетрія лівого і правого крила проявляється тут з майже математичної строгістю.

PowerPoint Presentation:

Можна сказати, що кожна тварина (а також комаха, риба, птиця) складається з двох енантіоморфів - правої і лівої половин. Енантіоморфами є також парні деталі, одна з яких потрапляє в праву, а інша в ліву половину тіла тварини. Так, енантіоморфами є праве і ліве вухо, праве і ліве око, правий і лівий ріг і т.д.

Гвинтова або спіральна симетрія :

Гвинтова або спіральна симетрія Зустрічаються ліві і праві гвинти: Бивень нарвала - лівий гвинт; раковина равлика - правий гвинт; ріг памірського барана - один ріг лівий гвинт, а інший правий гвинт.

PowerPoint Presentation:

Поворотна симетрія 5-го порядку зустрічається і у тваринному світі. Прикладами можуть служити морська зірка і панцир морського їжака. Однак на відміну від світу рослин поворотна симетрія у тваринному світі спостерігається рідко. Фактично ми зустрічаємося з нею при вивченні лише деяких мешканців моря.

PowerPoint Presentation:

Для комах, риб, птахів, тварин характерно несумісне з поворотною симетрією відмінність між напрямами "вперед" і "назад". Напрямок руху є принципово виділеним напрямком, щодо якого немає симетрії у будь-якої комахи, будь-якої риби або птаха, будь-якої тварини. У цьому напрямку тварина прямує до їжі, в цьому ж напрямку вона рятується від переслідувачів. Окрім напряму руху, симетрію живих істот визначає ще один напрям - напрям сили тяжіння. Обидва напрямки важливі, вони задають площину симетрії живої істоти.

PowerPoint Presentation:

Таким чином: 1. Симетрію живої істоти визначає напрямок її руху. Для живих істот, у яких провідним напрямком є ​​напрям руху "вперед", найбільш характерна осьова симетрія. 2. У природі зустрічається горизонтальна і гвинтова симетрія. 3.Симетрія форм забарвлення комах, тварин надає їм красу.

PowerPoint Presentation:

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ