Giới Thiệu Về Phần Mềm Geogebra

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Introducing:

Introducing

Nhóm 3 : :

Nhóm 3 : Nguyễn Nguyện Thanh Hà (NT) Phạm Thành Thắng Hà Nhật Minh Nguyễn Tôn Nữ Quỳnh Hương Trần Phương Anh Phạm Lâm An Nghiệp Đặng Hồng Hạnh

1.Geogebra là gì?:

1.Geogebra là gì?

1.Geogebra là gì?:

1.Geogebra là gì? Geogebra là một phần toán học kết hợp hình học, đại số và tích vi phân, hỗ trợ việc giảng dạy cho các trường học. Tác giả Markus Hohenwarter khởi động dự án từ năm 2001 tại trường đại học Salzburg và hiện đang tiếp tục phát triển tại trường đại học Florida Atlantic. GeoGebra được viết trên Java và vì thế là phần mềm đa nền .

2.Geogebra làm được những gì?:

2.Geogebra làm được những gì? Một mặt, GeoGebra là một hệ thống hình học động. Bạn có thể dựng hình theo điểm, vec-tơ, đoạn thẳng, đường thẳng, đường conic, cũng như đồ thị hàm số, và có thể thay đổi chúng về sau. Mặt khác, phưong trình và tọa độ có thể được nhập vào trực tiếp. Do đó, GeoGebra có thể làm việc với nhiều loại biến số như số, vec-tơ, và điểm, tìm đạo hàm, tích phân của hàm số, và cung cấp các lệnh như Nghiệm hay Cực trị.

Cài đặt chương trình:

Cài đặt chương trình Trước tiên, để sử dụng phần mềm này máy cần cài Java. Bạn có thể vào down về miễn phí, file cài đặt 2 loại (Java online:373KB) hay (Java home: 13,8 MB): chương trình chạy trên Java. Tiếp theo sẽ tiến hành download và cài đặt Geogebra.

Hướng dẫn sử dụng:

Hướng dẫn sử dụng Khởi động chương trình Nhấp đúp chuột vào biểu tượng trên màn hình để khởi động.

PowerPoint Presentation:

Giao diện làm việc của chương trình

PowerPoint Presentation:

Sau khi khởi động thì màn hình làm việc như sau:

3.Thanh bảng chọn và công cụ làm việc:

3.Thanh bảng chọn và công cụ làm việc

Thanh bảng chọn:

Thanh bảng chọn

PowerPoint Presentation:

Công cụ làm việc Thanh công cụ của phần mềm chứa các công cụ làm việc chính. Đây chính là các công cụ dùng để vẽ, điều chỉnh và làm việc với các đối tượng. Khi nháy chuột lên một nút lệnh ta sẽ thấy xuất hiện các công cụ khác cùng nhóm.

Mỗi công cụ đều có một biểu tượng riêng tương ứng. Biểu tượng cho biết công dụng của công cụ đó.:

Mỗi công cụ đều có một biểu tượng riêng tương ứng. Biểu tượng cho biết công dụng của công cụ đó.

a) Giới thiệu các công cụ làm việc chính:

a) Giới thiệu các công cụ làm việc chính Để chọn một công cụ, hãy nháy chuột lên biểu tượng của công cụ này. Mỗi nút trên thanh công cụ sẽ có nhiều công cụ cùng nhóm. Nháy chuột vào nút nhỏ hình tam giác phía dưới các biểu tượng sẽ làm xuất hiện các công cụ khác nữa.

Các công cụ chính:

Các công cụ chính Công cụ di chuyển : Công cụ điểm: Các công cụ liên quan đến đoạn, đường thẳng: Các công cụ tạo mối quan hệ hình học: Các công cụ liên quan đến hình tròn: Các công cụ biến đổi hình học :

Thanh bảng chọn:

Thanh bảng chọn Bảng chọn là hệ thống các lệnh chính của phần mềm Geogebra. Các lệnh tác động trực tiếp tới đối tượng hình học được thực hiện thông qua các công cụ trên thanh công cụ của phần mềm.

4.Cách sử dụng công cụ:

4.Cách sử dụng công cụ

4.Cách sử dụng công cụ:

4.Cách sử dụng công cụ Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng chuột để tạo và sửa đổi các đối tượng trong GeoGebra. ____________________ Tổng quát Cửa sổ hình học (ở bên phải) hiển thị dạng hình học của các điểm, vec-tơ, đoạn thẳng, đa giác, hàm số, đường thẳng, đường conic. Mỗi khi ta trỏ chuột lên các đối tượng này, đối tượng sẽ được tô sáng và xuất hiện một chú thích kế bên đối tượng. Ghi chú : Đôi khi, cửa sổ hình học được gọi là vùng làm việc .

Menu ngữ cảnh và dấu vết:

Menu ngữ cảnh và dấu vết Khi nhấp chuột phải lên một đối tượng sẽ hiện ra một menu ngữ cảnh để bạn có thể: chọn các thuộc tính đại số (tọa độ cực hoặc tọa độ Đề-các, ẩn hoặc hiện các phương trình…), Đổi tên, Định nghĩa lại,  Xóa… Chọn Thuộc tính trong menu ngữ cảnh sẽ hiện ra một cửa sổ để bạn có thể thay đổi màu sắc, kính thước, độ dày đường thẳng, kiểu đường thẳng, màu nền của đối tượng.

PowerPoint Presentation:

Các đối tượng hình học có thể để lại vết của chúng trên màn hình khi di chuyển. Sử dụng Menu ngữ cảnh để mở hoặc tắt dấu vết. Ghi chú : Chức năng Làm tươi chế độ hiển thị  trong menu Hiển thị sẽ xóa sạch hết các dấu vết.

PowerPoint Presentation:

Hiện và Ẩn Các đối tương hình học có thể được hiển thị (hiện) hoặc ẩn đi (ẩn). Sử dụng nút  Hiện / ẩn đối tượng hoặc Menu ngữ cảnh. Biểu tượng bên trái đối tượng trong cưa sổ đại số cho chúng ta biết được tình trạng của đối tượng ( “hiện” hoặc  “ẩn”). Ghi chú : Bạn cũng có thể sử dụng  Chọn để hiện hoặc ẩn đối tượng  để hiện / ẩn một hoặc nhiều đối tượng. Phóng to / Thu nhỏ Khi nhấp chuột phải lên vùng làm việc, một menu ngữ cảnh sẽ xuất hiện cho phép bạn phóng to (xem thêm  Phóng to) hoặc thu nhỏ (xem thêm  Thu nhỏ) vùng làm việc. Ghi chú : Để phóng to một vùng xác định nào đó, nhấp chuột phải lên vùng làm việc và kéo chọn vùng đó.

Ngoài ra, còn một số chức năng khác như::

Ngoài ra, còn một số chức năng khác như: Tỉ lệ trục Cách dựng hình Thanh công cụ dựng hình Định nghĩa lại Hộp thoại Thuộc tính Công cụ Quan hệ giữa 2 đối tượng Di chuyển vùng làm việc Phóng to P Thu nhỏ Hiện / Ẩn tên Sao chép kiểu hiển thị Xóa đối tượng Điểm : Điểm mới Giao điểm của 2 đối tượng Trung điểm hoặc tâm điểm Vec-tơ : Vec-tơ qua 2 điểm và Vec-tơ qua 1 điểm Tùy chỉnh thanh công cụ Đường thẳng : Đường thẳng, Đường song song, Đường trung trực, Đường phân giác  …

5.Cách vẽ một số hình tiêu biểu :

5.Cách vẽ một số hình tiêu biểu Ví dụ 1 : Tạo 1 điểm chuyển động (animation) trên một đoạn thẳng. - Tạo một đoạn thẳng AB và một slider (b) có độ dài 10 (b chạy từ 0 đến 10) trên màn hình. - Từ Input Bar nhập lệnh sau để tạo đối tượng là độ dài đoạn thẳng AB: d=distance[A,B] - Bây giờ chúng ta sẽ dùng công cụ để tạo vòng tròn biết tâm, bán kính như sau: Chọn công cụ, nháy chuột tại điểm A (lấy A làm tâm), xuất hiện hộp hội thoại nhập bán kinh, gõ lệnh sau để nhập bán kinh: d*b/10.

PowerPoint Presentation:

Dùng công cụ điểm để tạo điểm C là giao của vòng tròn trên với đoạn thẳng AB. Ẩn vòng tròn vừa tạo ra. Bây giờ chúng ta đã vừa tạo xong điểm C. Chúng ta sẽ cho C tự động chuyển động trên AB bằng cách nháy chuột phải trên đối tượng Slider b và chọn chức năn: Animation o­n.Chúng ta sẽ thấy điểm C chuyển động tự động dọc theo đoạn AB như hình dưới đây .

Tạo 1 điểm chuyển động (animation) trên một đoạn thẳng. :

Tạo 1 điểm chuyển động (animation) trên một đoạn thẳng.

Ví dụ 2: Tạo 1 điểm chuyển động trên vòng tròn. :

Ví dụ 2: Tạo 1 điểm chuyển động trên vòng tròn. Để làm được việc trên chúng ta hãy thực hiện dãy các thao tác sau: - Tạo trên màn hình một vòng tròn tâm A, một tia AC bất kỳ và slider a độ dài 10 (a chạy từ 0 đến 10) như hình dưới đây:

- Tiếp theo chúng ta sử dụng công cụ tạo góc với thao tác như sau:  :

- Tiếp theo chúng ta sử dụng công cụ tạo góc với thao tác như sau: Chọn công cụ, nháy chuột lần lượt lên các điểm C, A (chú ý thứ tự!) và điền công thức sau: a*368o/10 trong hộp hội thoại như hình dưới đây:

Sau lệnh trên một góc với tâm A (góc CAC') sẽ được khởi tạo như hình dưới đây. :

Sau lệnh trên một góc với tâm A (góc CAC') sẽ được khởi tạo như hình dưới đây.

Bây giờ chúng ta kẻ tia AC' và cắt vòng tròn tại D. Làm ẩn tất cả các đối tượng không cần thiết chỉ để lại vòng tròn, điểm D và Slide a ta thu được hình cuối cùng như dưới đây. :

Bây giờ chúng ta kẻ tia AC' và cắt vòng tròn tại D. Làm ẩn tất cả các đối tượng không cần thiết chỉ để lại vòng tròn, điểm D và Slide a ta thu được hình cuối cùng như dưới đây. Bây giờ muốn D tự chuyển động chỉ cần nháy chuột trái lên slider a và chọn Animation o­n.

Ví dụ 3: Vẽ hình thang cân :

Ví dụ 3: Vẽ hình thang cân Cho trước 2 điểm B và C, vẽ tam giác cân ABC. Vẽ tia phân giác góc C.

The end!:

The end!

A11 Entertainment Group 3 Members : 1.Nguyễn Nguyện Thanh Hà 2.Trần Phương Anh 3.Hà Nhật Minh 4.Nguyễn Tôn Nữ Quỳnh Hương 5.Phạm Thành Thắng 6.Phạm Lâm An Nghiệp 7.Đặng Hồng Hạnh Thank You:

A11 Entertainment Group 3 Members : 1.Nguyễn Nguyện Thanh Hà 2.Trần Phương Anh 3.Hà Nhật Minh 4.Nguyễn Tôn Nữ Quỳnh Hương 5.Phạm Thành Thắng 6.Phạm Lâm An Nghiệp 7.Đặng Hồng Hạnh Thank You

authorStream Live Help