ELS ÉSSERS VIUS

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ELS ÉSSERS VIUS:

ELS ÉSSERS VIUS ELS ANIMALS ELS ÉSSERS VIUS ELS ANIMALS

Slide3:

LA CÈL·LULA Els éssers vius tenen en comú que fan les tres funcions vitals. Però, a més, comparteixen una altra característica:tots es tan formats Per un nombre molt gran d’uns components minúsculs anomenats cèl·lules

Slide4:

L’ORGANITZACIÓ DELS ÉSSERS VIUS L’ORGANITZACIÓ DELS ÉSSERS VIUS Els éssers pluricel·lulars estan formats Per moltíssimes cèl·lules. Però aquestes cèl·lules no es col·loquen de qualsevol manera, sinó que estan organitzades . En els éssers vius es poden distingir Diversos nivells d’organització ¡

Slide5:

ELS ÉSSERS VIUS ES CLASSIFIQUEN Hi ha una gran diversitat d’éssers vius. N’existeixen tants, que els científics els agrupen per estudiar-los. És a dir, classifiquen els éssers vius segons les Semblances i les diferències que tenen els uns amb es altres. Els éssers vius es classifiquen en cinc grans grups que s’anomenen regnes

Slide6:

ELS ANIMALS VERTEBRATS Els animals vertebrats es caracteritzen per tenir un esquelet intern del qual forma part de la columna vertebrat Hi ha cinc grups de vertebrats: mamífers, els ocells,Els rèptils, els amfibis i els peixos

Slide7:

ELS ANIMALS INVERTEBRATS Els animals invertebrats no tenen columna vertebral .N’hi ha que no tenen esquelet i d’altres que tenen esquelet extern. Els grups principals d’invertebrats Són les esponges, els celenterats, els cucs, els mol·luscs, els equinoderms i els artròpodes

authorStream Live Help