5 клас 12 урок . Використання мережі Інтернет для навчання.

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

http://leontyev.net

Comments

Presentation Transcript

Домашнє завдання:

Інформатика 5 клас

Домашнє завдання:

Пригадаймо:

Домашнє завдання:

Енциклопедія - це збірка наукових відомостей і довідок з різних тем, яка призначена для широкого кола читачів. Інтернет-енциклопедія - це веб-сайт, сторінки якого містять енциклопедичні статті та систему пошуку потрібних відомостей. Існують інтернет-енциклопедії з окремих предметних областей та універсальні, що охоплюють усі галузі знань.

Домашнє завдання:

Енциклопедія історії України http://www.history.org.ua

Домашнє завдання:

Україномовна Вікіпедія http://uk.wikipedia.org

Домашнє завдання:

Словники - це довідкові видання, що містять упорядковані переліки слів або словосполучень з їх коротким поясненням, характеристиками або з перекладом на іншу мову. Існують різні типи словників: орфографічні, тлумачні, фразеологічні, словники синонімів та антонімів, словники іншомовних слів тощо. Для спрощення пошуку даних у словниках зазвичай їх терміни подають в алфавітному порядку.

Домашнє завдання:

Онлайн словник Розум http://rozum.org.ua

Домашнє завдання:

Академічний тлумачний словник http://sum.in.ua

Домашнє завдання:

Онлайн-перекладач http://pereklad.online.ua

Домашнє завдання:

Онлайн-перекладач http://www.translate.ru

Домашнє завдання:

Онлайн-перекладач http://pere.org.ua

Домашнє завдання:

Працюємо з підручником

Домашнє завдання:

Працюємо за комп ’ ютером

Домашнє завдання:

Запам ’ ятай

Домашнє завдання:

Підсумуємо

Домашнє завдання:

Домашнє завдання