Comunicarea scrisă. Telegrama

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Prof. Larisa Miron CIE Hreațca raionul Herța

slide 2:

Clasa: a 7 a Tema lecției: Comunicarea scrisă. Telegrama Tipul lecției: de formare a deprinderilor și priceperilor. Scopul lecției: dezvoltarea deprinderilor de exprimare orală și scrisă. Strategia didactică:  metode și procedee: descoperire inductivă prin investigare deductivă descoperirea analogică expunere euristică explicativă conversație euristică metoda exercițiului problematizarea  mijloace didactice: o telegramă manualul. Obiective operaționale: Elevii vor fi capabili: O1-să cunoască structura unui formular de telegramă O2-să identifice modalitățile de expediere a telegramei O3-să poată alcătui o telegramă O4-să aplice semnele de punctuație corespunzătoare pentru asigurarea clarității mesajului O5-să completeze formularul de telegramă

slide 3:

Scenariul didactic Captarea atenției  Pregătirea materialului necesar pentru desfășurarea orei de comunicarea scrisă.  Anunțarea temei lecției și a obiectivelor operaționale. Cuvântul profesorului Elevi astăzi vom încerca să alcătuim o telegramă. Folosiți-vă cunoștințele  Descoperire inductivă prin investigare Destinator: Andrei Popescu Sosesc în ziua de 16 martie ora 8. str. M. Eminescu Nr.19 Aștepți la gară. Marinela sect. 2 cod 3425 Expeditor: Budac Marinela Cornel  Ce fel de mesaj este transmis în text  Ce cuprinde acest text  Ce se comunică în text - descoperirea deductivă Rețineți Telegrama este o compunere în general foarte scurtă cu ajutorul căreia se transmit știri urgente sau se împărtășesc gânduri ori sentimente. Îmbogățiți-vă cunoștințele  Expunere euristică explicativă.  Prin telegrame se transmit mesaje scurte adeseori reduse la o propoziție pentru care se folosesc mijloace rapide.  Ea se transmite prin așa mijloace rapide ca: telegraf telefon.  Textul cuprinde fapte evenimente întâmplări importante precum și urări felicitări cu prilejuri diverse formulate concentrate.  Conținutul ei trebuie să fie formulat cu claritatea și în puține cuvinte concis.  De cele mai multe ori în exprimare se renunță la cuvintele de legătură. Folosiți-vă imaginația  metoda exercițiului creativ  Redactați o telegramă în care să felicitați un prieten.  Adresați părinților o telegramă. Exersați 1. Felicitați-vă mama printr-o telegramă cu ocazia zilei onomastice. 2. Sunteți în tabără anunțați părinții pentru telegramă dată reântoarcerii acasă.

slide 4:

 Evaluarea cunoștințelor frontală individuală.  Temă pentru acasă: De alcătuit o telegramă către bunici.

authorStream Live Help