Proiect didactic , Glasurile Ion Druță

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Proiect didactic Înțelegere după auz Glasurile Ion Druță Prof. Larisa Miron CIE Hreațca raionul Herța

slide 2:

Clasa: a 7 a Obiectul: Limba română Tema: Înțelegere după auz Glasuri de Ion Druță Tipul lecției: de formarea a deprinderilor și pricepilor Strategii didactice: Metode și procedee: conversația descoperire individuală prin inverstigare deductivă conversație euristică metoda exercițiului lucrul cu textul problematizarea  Mijloace didactice: textul foile cu însărcinări caietul manualul. Obiective operaționale:  Să dezvolte deprinderile de înțelegere după auz  Să asculte cu atenție elevii textul  Să identifice ideile vprincipale din text  Să îndeplinească exercițiile didactice  Să folosească un vocabular adecvat  Să-și îmbogățească vocabularul

slide 3:

Scenariul didactic I. Momentul organizatoric  Salutare  Absența  Pregătirea materialului necesar pentru lecție. II. Anunțarea temei și a obiectivelor operaționale  Cuvântul profesorului  Citirea textului lucru cu dicționarul explicarea cuvintelor necunoscute 1. Vocabular Folosiți-vă cunoștințele  Găsiți sinonime pentru cuvintele: isteț ghiozdan prichindei bucurie porneau.  Care este forma literară a cuvintelor: tovarăș aiștea a mornăi aci.  Descoperiți cuvintele care indică timpul desfășurării acțiunilor  Indicați cuvintele care arată spațiu desfășurării acțiunilor  Alcătuiți două enunțuri cu cuvintele: îndemnatic numaidecât se posomorî. 2. Morfologie și sintaxă Folosiți-vă cunoștințele descoperire inductivă prin inverstigare  Ce părți de vorbire sunt cuvintele din text: lecție s-a luminat isteț și Elena Petrovna la s-a uitat.  Analizați sintactic propoziția. Vasile Nicolaevici s-a uitat la ei o dată. 3. Ortografie și punctuație Folosiți-vă cunoștințele Metoda exercițiului

slide 4:

 Ecsplicați ortografia cuvintelor: s-a i-ar ți-o într-un le-a. Alcătuiți propoziți cu 3 ortograme. Exprimați-vă părerea Problematizarea  Ce rol au în text semnul întrebării și semnul exclamării 4. Ideea principală a textului Amintiți-vă Conversație euristică  Ce este idea principal a textului  Care este idea acestui text Folosițivă – vă cunoștințele Conversația euristică  Ascultați cu atenție însărcinările.  Care sunt personajele din text  Dați răspuns la următoarele întrebări Însărcinările 1. La ce lecție intră în clasă Oșlobanu a La a treia b La ultima c La prima. 2. Zicea cineva că vă dați în vânt după a Dulciuri b Fotbal c După cântece. 3. Ce-a spus Elena Petrovna a Că nu trebuie de cântat b Să cânte câte unu c Să cânte toți odată. 4. Cine a ridicat mâna în sus a Elena Petrovna

slide 5:

b Andrei Boboc c Vasile Nicolaevici. 5. Cum era clasa a Numai ochi și urechi b Indiferentă c Gălăgioasă. 6. Ce făcea clasa când Boboc cântă a Plângea b Ieșeau afară c Râdeau de el. 7. Câți copii erau scriși la ” Anunțul” cu lista corului școlăresc a Plângea b Ieșeau afară c Râdeau de el. 8. De câte ori se adunau la repetiție școlarii a De 2 ori b Toată săptămâna c O dată pe săptămână. 9. Ce le povestea învățătorul a Cum se stă în bancă b Cum se alege cartofa c Cum se face atunci când omul se apucă de cântat 10. Ce le-a dat la repetiția următoare profesorul a Bomboane b Câte o foaie c Câte un măr. 11. Ce cântec le-a dedicat a A ruginit frunza de vii b Limba noastră-I o comoară c Hora unirii. 12. Cine trebuia să sosească în curând la școală a Părinții b O comisie

slide 6:

c Sărbătorile. 5. Aprecierea cunoștințelor 6. Anunțarea temei pentru acasă Alcătuiți planul dezvoltat al textului.

slide 7:

Structura operei literare Prin structura operei literare înțelegem alcătuirea ordinea forma organizarea ei din părți sau elemente constructine aflate în relația de independență unele față de altele. Discutând despre structură ținem seama de:  Temă  Motiv  Subiect  Conflict  Moduri de exprimare  Elementele de compoziție  Personaj  Figuri de stil  Elementele de prozodie  De sintaxă poetică în funcție de specificul genurilor. Problema care reflectă un aspect dintre cele mai generale ale realității constituie tema acestuia:  dragostea  Copilăria  Natura  Patriotismul  Destinul  Morții  Războiul Toate acestea sunt teme impotrante ale literaturii. Temele sunt și ele tratate diferit de scriitori în funcție de epoca în care ei trăiesc. De exemplu tema patriotismului din poemul eroic ” Dan căpitan de plai” V. Alexandri tema naturii în poezia ”Vara„ de G. Coșbuc tema copilăriei în ” Amintiri din copilărie” de Ion Creangă tema morții în balada populară ”Miorița”.

slide 8:

Subordonat temei este motivul. Motivul reprezintă o situație cu caracter de generalitate un personaj un obiect. Motivul își schimbă coloratura în funcție de gen specie sau temă. De exemplu: o situație repetabilă o constituie încercările prin care trebuie să treacă personajele basmelor. Un personaj devenit motiv literar este Prometeu. Există motivul mioarei năzdrăvane din ” Miorița”. Un obiect simbolic este mărul de aur din basme . Cifre simbolice sunt : 3712. Subiectul este totalitarea întâmplărilor din care este alcătuit o operă literară. Subiectul este specificul operelor epice și dramatice. În romane subiectul deține o importanță deosebită. Subiectul se întemeiază pe un conflict pe o luptă între forțele personajelor. Subiectul poate cuprinde mai multe conflicte:  Conflict social  Conflict psihologic. Momentele subiectului:  Expoziția – prezentarea cadrului și a momentului în care începe acțiunea precum și a unor personaje și evenimentele petrecute în trecut  Intriga – marchează apariția sau intensificarea înodarea firelor epice  Desfășurarea acțiunii – dezvoltarea conflictului schițat în intrigă  Punctul culminant – reprezintă maxima intensitate a conflictului.  Deznodădămînt – reprezintă rezolvarea conflictului.

slide 9:

Prin idea unei opere literare înțelegem semnificația ei profundă. Ea poate fi desprinsă după citirea întregii opere.

authorStream Live Help