Hãy Yêu Người

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Hãy Yêu Người

PowerPoint Presentation:

Hãy yêu Người...

PowerPoint Presentation:

Hãy yêu Người, trong niềm vui và lòng tri ân...

PowerPoint Presentation:

Hãy yêu Người...

PowerPoint Presentation:

Hãy yêu Người trong sự trầm lặng và cầu nguyện...

PowerPoint Presentation:

Hãy yêu Người...

PowerPoint Presentation:

Hãy yêu Người trong việc học và trong việc làm,

PowerPoint Presentation:

Hãy yêu Người...

PowerPoint Presentation:

Hãy yêu Người trong nghỉ ngơi, trong mọi công việc

PowerPoint Presentation:

Hãy yêu Người...

PowerPoint Presentation:

Vâng!!! Hãy yêu Người luôn, luôn luôn và luôn luôn...

PowerPoint Presentation:

Hãy yêu Người...

PowerPoint Presentation:

Chúng ta hãy luôn yêu nhau trong Người

PowerPoint Presentation:

Hãy Yêu Người!!!

PowerPoint Presentation:

Chúng ta hãy yêu Người, trong niềm vui và lòng tri ân. Hãy yêu Người trong thinh lặng và trong tiếng ca, Hãy yêu Người trong sự trầm lặng và cầu nguyện, Trong việc học, trong việc làm, Trong nghỉ ngơi, trong mọi công việc. Vâng! Hãy yêu Người luôn, luôn luôn, Và chúng ta hãy luôn luôn yêu nhau trong Người. (Trích lời nhắn nhủ của Mẹ Euphrasie Barbier)

PowerPoint Presentation:

Cầu chúc bạn Mùa Chay thánh thiện-hạnh phúc khi trở về với Người, để được Người Yêu và để biết Yêu Người. Thực hiện Slideshow: M . Tuyết Mậu, RNDM

authorStream Live Help