п. 8 Сучасне світове господарство Лупул Михайло

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Географія 9 клас, п. 8

Comments

Presentation Transcript

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

§ 8. Сучасне світове господарство та особливості його розвитку Географія 9 клас, Розділ 1. Тема 2 «Світове господарство»

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА За сучасних умов світове господарство дедалі більше набуває ознак цілісності. Цей процес об’єктивно зумовлений дією таких чинників: науково-технічний прогрес, соціалізація, глобалізація й інтернаціоналізація.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

За сучасних умов світове господарство дедалі більше набуває ознак цілісності . Цей процес об’єктивно зумовлений дією таких чинників : науковотехнічний прогрес , соціалізація , глобалізація й інтернаціоналізація.Сучасні тенденції розвитку світового господарства визначились наприкінці ХХ ст. Нині широко використовують інформаційну техніку й технології , що сприяють значній економії праці . Важ ли вим стає й те, що до сфери індустріалізації та інформа ти зації включають не тільки промисло - вість , а й сільське господарство , транспорт. Для сучасного періоду міжнародного економічного розвитку характерне широке залучення країн у світові зв’язки . Це пов’язано з тим , що масштаби сучасного виробництва переросли національні рамки.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

У міжнародних масштабах переміщують не лише товари, а й чинники виробництва, насамперед капітал і робочу силу. Для нормального підтримання та розвитку національного виробництва стає необхідною взаємодія з іншими країнами, участь у міжнародному поділі праці та обміні. Національні господарства так тісно взаємопов’язані, що іноді складно провести їхні межі. Наприклад, японська автомобільна компанія виробляє автомобілі у Великій Британії. Якій країні «зарахують» цю продукцію — Великій Британії чи Японії? Інший приклад: Європейський Союз (ЄС), у якому майже відсутні економічні кордони .

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

На розвиток світового господарства істотний вплив має науково-технічний прогрес . Створення нових видів виробництва дедалі складніших виробів потребує залучення підприємств у різних частинах світу. Розвиток космонавтики зумовив виникнення аерокосмічної промисловості . У космосі співпрацюють різні країни світу . Український ракетоносій « Зеніт » перед запуском європейського телекомунікаційного супутника зв’язку в Бразилії

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

Нині жодна з країн не може самостійно використати всі досягнення сучасної науки і техніки , тому треба об’єднувати зусилля в цій сфері , що сприятиме встановленню тісних економічних і науково-технічних зв’язків між країнами , формуванню стійких структур у світовому господарстві . Необхідно об’єднати зусилля країн для розв’язання глобальних проблем ( екологічних , продовольчих тощо ) у взаємній допомозі в екстремальних ситуаціях ( землетруси , ядерні аварії тощо ), для освоєння багатств Світового океану й космосу, збереження вже набутих людством знань , ідей і для перероблення й використання дедалі складніших інформаційних систем, створення міжнародного інформаційного банку даних , яким могла б користуватись відповідно до своїх потреб кожна країна світового співтовариства .

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

Світове господарство Формуванню цілісності світового господарства сприяє розвиток відповідної інфраструктури: прокладання міжнародних транспортних коридорів, глобальних систем зв’язку та ін. Україна активно бере участь у техніко-економічних відносинах із країнами в Центральній і Східній Європі. Україна — потенційно багата країна, через яку проходить п’ять з десяти міжнародних транспортних коридорів Європи. Налагоджено виробництво ракетоносіїв, супутників та обладнання для дослідження космосу. Україна є значним виробником військової техніки.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ПІД ВПЛИВОМ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Глобалізацію можна розглядати як процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції. В економічній сфері вона характеризується такими ознаками: поширення ринкової економіки, поглиблення міжнародного географічного поділу праці, активне переміщення виробничих, фінансових і трудових ресурсів у масштабах планети. Глобалізація супроводжується концентрацією дедалі більших обсягів виробництва товарів і послуг у ТНК. Крім масштабної економії на ресурсах, вони також виграють у результаті застосування нових, більш досконалих технологій виробництва.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

Проблеми та переваги глобалізації Усе це, з одного боку, сприяє зменшенню собівартості виробництва, а отже, і цін, а з іншого — призводить до концентрації величезних фінансових ресурсів. На 500 ТНК припадає майже чверть виробленої у світі продукції, понад третина експорту товарів, вироблених переробною промисловістю, і 80 % торгівлі технологіями. Водночас глобалізація породжує у світовому господарстві нові проблеми й суперечності. Так, основні фінансові ресурси та провідні наукові центри розташовані в розвинених країнах. В умовах глобалізації це дозволяє їм одержувати чималі прибутки. Проблемою залишається розшарування населення за доходами, зумовлене функціонуванням ринкової економіки.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ За сучасних умов світове господарство дедалі більше набуває ознак цілісності. Основними тенденціями розвитку світового господарства є: науково-технічний прогрес, глобалізація й інтернаціоналізація. Сучасний етап господарського розвитку характеризується широким використанням інформаційної техніки й технологій. Міжнародні економічні відносини посідають провідне місце у світовому господарстві. Глобалізація охоплює всі сфери життя сучасного суспільства — економічну, політичну, соціальну.