п. 12 Сільске господарство Укаїни Рожок Олександра

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Географія 9 клас, п. 12

Comments

Presentation Transcript

Знаю і вмію обґрунтувати :

Географія 9 клас РОЗДІЛ І I . Первинний сектор економіки Тема 1. Сільське та лісове господарство

Знаю і вмію обґрунтувати :

Тваринництво України § 12

Знаю і вмію обґрунтувати :

РОЗВИТОК КОРМОВОЇ БАЗИ ТВАРИННИЦТВА Розвиток тваринництва залежить від кормовиробництва . Під кормовою базою розуміють обсяг і структуру кормів, систему їх виробництва та використання у тваринництві.

Знаю і вмію обґрунтувати :

Корми рослинного походження

Знаю і вмію обґрунтувати :

Комбіновані корми Відходи підприємств харчової промисловості (жом, меляса , сироватка ), громадського харчування , а також харчові відходи населення використовують як корм для тварин без додаткової переробки . Комбіновані корми — це суміш, збалансована за вмістом поживних і мінеральних речовин, вітамінів.

Знаю і вмію обґрунтувати :

СТРУКТУРА ТА РОЗМІЩЕННЯ ТВАРИННИЦТВА У структурі валової продукції сільського господарства України тваринництво становить майже 30 %.

Знаю і вмію обґрунтувати :

Скотарство Провідним видом тваринництва в Україні є скотарство . Найбільше великої рогатої худоби розводять у Карпатах, Лісостепу й на Поліссі , найменше — у Степу. Розрізняються скотарство молочного, молочно- м’ясного та м’ясного напрямів : М’ясо-молочна спеціалізація скотарства збереглась у господарствах південно-східних частин Миколаївської й Херсонської областей та степового Криму . М’ясний напрям розвивається тільки у спеціалізованих господарствах з вирощування молодняка й у тваринницьких комплексах з відгодівлі великої рогатої худоби стойлового утримання .

Знаю і вмію обґрунтувати :

Свинарство Поширене повсюди, оскільки використовує різноманітні корми: зерно, картоплю, відходи від харчової промисловості та харчування людей. У своєму розміщенні воно орієнтоване на споживача. Виробляє понад третину м’яса в Україні. Найбільш розвинене свинарство у Степу й Лісостепу, де достатньо концентрованих кормів. У господарствах Полісся й Лісостепу, що базуються на картоплі та буряках, провідною спеціалізацією є м’ясо-сальна. Сальне свинарство характерне для Степу, оскільки тут висока частка дешевих кормів.

Знаю і вмію обґрунтувати :

Вівчарство і козівництво Питома вага вівчарства у структурі товарного тваринництва незначна. Поширене воно в південному Степу та в Карпатах. Постачає сировину для текстильної, хутрової та шкіряної промисловості. Продукція козівництва — важливе джерело цінних харчових продуктів і сировини для різних видів промисловості. Розведенням овець та кіз в Україні займаються переважно особисті селянські господарства.

Знаю і вмію обґрунтувати :

Птахівництво Один з високопродуктивних видів тваринництва, що постачає населенню м’ясо та яйця, а легкій промисловості — пух і пір’я. Розвинене воно повсюди. Серед птиці переважають кури. Основний приріст м’яса птиці дають бройлери. Також розводять качок, гусей , індиків, цесарок, перепілок. У розміщенні птахівництво орієнтується на споживача. Тому поблизу великих міст, промислових і рекреаційних центрів розміщено великі птахофабрики. Висока концентрація спостерігається також у Лісостепу та Степу, де птахівництво орієнтується на виробництво зерна.

Знаю і вмію обґрунтувати :

Бджільництво і кролівництво Бджільництво належить до найдавніших занять українців . Найкращі умови для його розвитку — на Поліссі , у Лісостепу та Карпатах . У лісостепових і поліських областях поширене кролівництво , яке дає вдвічі більше м’яса , ніж вівчарство .

Знаю і вмію обґрунтувати :

ЗОНАЛЬНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ На території України залежно від природних, економічних та історичних умов виділяють три основні зони спеціалізації сільського господарства: Полісся, Лісостеп і Степ, а також два гірські регіони — Карпати та Крим. Сільськогосподарська зона — це частина території, що має однакові природно-економічні умови .

Знаю і вмію обґрунтувати :

Полісся Спеціалізується на виробництві озимого жита, вівса, гречки, картоплі тощо. Тваринництво має молочну, молочно-м’ясну та м’ясну спеціалізацію. Негативний вплив на розвиток сільського господарства має радіоактивне забруднення значної частини цієї сільськогосподарської зони внаслідок катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції.

Знаю і вмію обґрунтувати :

Лісостеп Провідними видами землеробства є зернове господарство (озима пшениця, кукурудза на зерно, ячмінь). Це основний район вирощування цукрового буряку в Україні. Тваринництво спеціалізується на розведенні великої рогатої худоби м’ясо-молочного й молочно-м’ясного напрямів та на м’ясо-сальному свинарстві. На правобережжі сільськогосподарської зони, особливо у Придністров’ї, розвинене садівництво .

Знаю і вмію обґрунтувати :

Степ Провідними культурами є зернові (озима пшениця, кукурудза на зерно та зелений корм) і соняшник. Високотоварними є виноградарство та садівництво, овочівництво, вирощування баштанних культур. У тваринництві переважає скотарство м’ясо-молочного й м’ясного напрямів та свинарство, на півдні — вівчарство. У приміських районах розвинене птахівництво.

Знаю і вмію обґрунтувати :

ГІРСЬКІ ТА ПРИМІСЬКІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ РАЙОНИ Гірські райони Карпат і Криму спеціалізуються на розведенні овець і великої рогатої худоби м’ясо-молочного напряму. У передгір’ях Карпат вирощують пшеницю, цукровий буряк, картоплю. На Закарпатті рослинництво спеціалізується на зернових культурах, особливо кукурудзі на зерно, виноградарстві, садівництві та овочівництві. На Південному узбережжі Криму поширені виноградники та сади. Приміські сільськогосподарські райони сформувались навколо великих міст із метою задоволення потреб у малотранспортабельній аграрній продукції: м’ясі птиці, молоці й виробах з нього, свіжих овочах, фруктах, ягодах тощо.

Знаю і вмію обґрунтувати :

Запам ’ ятайте Тваринництво й рослинництво забезпечують населення продуктами харчування, а промисловість — сировиною. Розвиток тваринництва залежить від кормовиробництва . Основні види тваринництва — скотарство і свинарство. Розрізняють скотарство молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напрямів. На території України виділяють три основні зони спеціалізації сільського господарства: Полісся, Лісостеп і Степ, а також два гірські райони — Карпати та Крим.

Знаю і вмію обґрунтувати :

Знаю і вмію обґрунтувати Зазначте види тваринництва . Які з них розвинені у вашій області ? Наведіть приклади впливу спеціалізації землеробства на спеціалізацію тваринництва в різних областях України . Подумайте , чому концентрація тваринництва на великих комплексах є екологічно небезпечною . Який чинник є найбільш вагомим у виборі спеціалізації й розміщенні великих птахофабрик ? Назвіть напрями скотарства . Який з них характерний для тваринництва вашої області , чим це можна пояснити ?