п. 5 Світове господарство Величко Михайло

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Географія 9 клас п. 5

Comments

Presentation Transcript

Стисло про головне:

Географія 9 клас ТЕМА 2. Світове господарство

Стисло про головне:

Сучасне світове господарство п. 5

Стисло про головне:

Світове господарство Світове господарство — це система національних економік, пов’язаних між собою різними формами міжнародних економічних відносин.

Стисло про головне:

Етапи розвитку світового господарства

Стисло про головне:

Формування світового господарства Неолітична революція — історичний період переходу в епоху неоліту від привласнюючого до відтворюючого типу господарства . Промислова революція — перехід від ручної праці до машинного ви - робництва , розвиток промисловості , активізація торговельних відносин між країнами світу . Науково-технічна революція — докорінне якісне перетворення господарства , за якого наука стає безпосередньою виробничою силою.

Стисло про головне:

Неолітична революція

Стисло про головне:

Промислова революція

Стисло про головне:

Поділ праці

Стисло про головне:

Міжнародний г еографічний поділ праці

Стисло про головне:

Світовий ринок Світовий ринок — сфера стійких товарно-грошових відносин між юридичними й фізичними особами країн світу, основою яких є міжнародний поділ праці .

Стисло про головне:

Стисло про головне Більшість країн є невід’ємною частиною світової економіки . Світове господарство остаточно сфор мувалось наприкінці ХІХ ст. і пройшло певні етапи розвитку . Національні економіки країн світу спеціалізуються на виробництві певної продукції для подальшого обміну на інші товари чи послуги . В економіці діє закон порівняльних переваг — кожна країна має порівняльну перевагу у виробництві того чи іншого товару чи послуги й може отримати вигоду , торгуючи ними.