п. 6 Економічні системи та їхні типи Бохонько Дмитро

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Географія 9 клас п. 6

Comments

Presentation Transcript

Стисло про головне:

Географія 9 клас Розділ 1. Тема 2

Стисло про головне:

Економічні системи та їхні типи § 6

Стисло про головне:

ЩО ТАКЕ ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА Господарство країни , організоване певним чином, називається економічною системою . У сучасному світі розрізняють чотири основні її типи

Стисло про головне:

ТРАДИЦІЙНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА В економіці переважає сільське господарство. Технічний прогрес і введення інновацій обмежені, тому що вони зазвичай суперечать звичаям і загрожують стабільності суспільства. Місцеве виробництво не забезпечує всіх потреб населення. Як наслідок — низький рівень життя. Таку економічну систему мають найменш розвинені країни світу: Буркіна-Фасо, Гаїті, Афганістан. Добувна промисловість може бути основою економічного розвитку країн з високими доходами населення в разі впровадження наукових досягнень і ведення товарного спеціалізованого виробництва. До таких належать: Норвегія, Кувейт, Австралія. Тип господарства, за якого всі ресурси перебувають у власності громади та розподіляються відповідно до традицій і звичаїв, називають традиційною економічною системою.

Стисло про головне:

Традиційна економічна система

Стисло про головне:

КОМАНДНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА Основний механізм господарювання — централізоване планування, відсутність конкуренції, впровадження нових технологій виробництва — спрямований передусім на нарощування його обсягів. Ця система панувала в СРСР та в інших соціалістичних державах. Нині вона залишилась на Кубі й у КНДР. Тип господарства, за якого всі ресурси й засоби виробництва є власністю народу, але в реальності центральна влада повністю контролює виробництво й розподіл продукції, називають командною економікою.

Стисло про головне:

Командна економічна система

Стисло про головне:

Ринкова економічна система Країн зі 100-відсотковою ринковою економічною системою немає. Найбільше під це визначення підходить Сингапур та окремі малі держави з ліберальною моделлю економіки. Ринкова економічна система заснована на приватній власності, свободі вибору та конкуренції. Вона спирається на особисті інтереси та обмежує роль уряду. 72% - сфера послуг 27 % - промисловість 1 % - сільське господарство

Стисло про головне:

Ринкова економічна система

Стисло про головне:

Змішана економічна система Змішана економічна система поєднує елементи різних економік. Так організовані господарства Бразилії, Болгарії, Індії. Економіка сучасної України також є змішаною. У реальному житті будь- якої країни в чистому вигляді немає жодної економічної системи . У Великій Британії , наприклад , майже 30 % робочої сили зайнято в державному, інші 70 % — у приватному секторі .

Стисло про головне:

ТИПІЗАЦІЯ КРАЇН СВІТУ ЗА РІВНЕМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Приклад. ВВП «Великої сімки», млрд дол . США

Стисло про головне:

Розвинені країни За методикою ООН, до розвинених країн належать 60 держав Європи, Азії, Північної Америки, Австралії та Океанії. Усі вони характеризуються високим рівнем економічного й соціального розвитку та мають найвище значення ВВП в розрахунку на душу населення. Однак ця група країн вирізняється значною внутрішньою неоднорідністю, і в її складі виділяють чотири підгрупи.

Стисло про головне:

Країни «Великої сімки» Перша підгрупа — країни « Великої сімки » (США, Канада, Велика Британія, Франція, Японія, Німеччина, Італія). Ці країни-лідери мають найбільші масштаби економічної діяльності. Для них характерна структура господарства постіндустріального типу. На частку цих країн припадає майже половина ВВП і промислового виробництва та понад 25 % сільськогосподарської продукції світу. Показник ВВП на душу населення в них становить від 20 тис. до 30 тис. дол . США. ВВП провідних країн світу у 2015 р., трлн дол . США

Стисло про головне:

Країни за обсягом ВВП на душу населення за даними світового банку, 2014 р.

Стисло про головне:

Індекс розвитку людини в країнах світу, 2014 р.

Стисло про головне:

Малі високорозвинені країни Європи Другу підгрупу становлять малі високорозвинені країни Європи — Норвегія, Данія, Бельгія, Нідерланди, Швейцарія тощо. Незважаючи на те, що економічний потенціал кожної з цих країн незначний, вони беруть активну участь у міжнародному поділі праці. Показник ВВП з розрахунку на душу населення в більшості цих країн такий самий, як у країнах «Великої сімки».

Стисло про головне:

Неєвропейські високорозвинені країни Третю підгрупу утворюють неєвропейські високорозвинені країни — Австралія, Нова Зеландія, Ізраїль.

Стисло про головне:

Розвинені азіатські країни До четвертої підгрупи належать , які включено до економічно розвинених країн нещодавно : Республіка Корея, Сингапур , Гонконг/Сянган (САР Китаю), о. Тайвань ( пров . Китаю). Вони впритул наблизились до економічно розвинених країн за показником ВВП на душу населення, мають різноманітну структуру економіки, зокрема розвинений третинний сектор, що стрімко зростає, та беруть активну участь у світовій торгівлі.

Стисло про головне:

Країни, що розвиваються До країн, що розвиваються, належать 143 країни й залежні території, з яких дві постсоціалістичні держави в Європі (Албанія та Молдова), в Азії — 46, Африці — 52, Латинській Америці — 33, Океанії — 12. Разом вони займають понад половину площі суходолу й зосереджують 3/5 населення світу. Між ними також існують значні відмінності в соціально-економічному розвитку. Переважно вони розміщені на південь від екватора. Країни, що розвиваються, можна поділити на шість підгруп.

Стисло про головне:

Мають великий природний, людський і економічний потенціал і в багатьох відношеннях є лідерами серед країн світу, що розвиваються. Ці країни виробляють майже стільки промислової продукції, скільки всі інші країни, що розвиваються, разом. Проте ВВП з розрахунку на душу населення в них значно нижчий, ніж в економічно розвинених країнах.

Стисло про головне:

Мають порівняно високий показник ВВП на одну особу. Найбільше таких країн у Латинській Америці (Мексика, Уругвай, Чилі та ін.). До них також належить Україна.

Стисло про головне:

Мають міжнародну спеціалізацію в багатьох видах переробної промисловості. Основу їх економіки та експортного потенціалу становлять працеємні види економічної діяльності.

Стисло про головне:

Завдяки припливу «нафтодоларів» показник ВВП на одну особу тут коливається між 10 і 20 тис. дол. США й більше.

Стисло про головне:

Показник ВВП на одну особу в них менший, ніж 2 тис. дол. США на рік. Наявні феодальні елементи відносин.

Стисло про головне:

Їх образно називають «відчепленим вагоном людства», оскільки більшість із них дедалі більше відстають від інших країн світу. У них переважає нетоварне сільське господарство, майже немає переробної промисловості. ВВП на душу населення становить лише 100–300 дол. США на рік.

Стисло про головне:

Стисло про головне