п. 9 Інтернаціоналізація світового господарства Шмирко Єгор

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Географія 9 клас п. 9

Comments

Presentation Transcript

Відкриваємо УкраїнуТНК України::

Інтернаціоналізація світового господарства Географія, § 9 Шмирко Єгор

Відкриваємо УкраїнуТНК України::

Міжнародна економічна інтеграція Економічна інтеграція — процес усунення митних та інших бар’єрів між країнами. Образно кажучи, у «приміщенні» світу ліквідують внутрішні перегородки й замість численних комірчин роблять одну велику залу .

Відкриваємо УкраїнуТНК України::

Міжнародна економічна інтеграція Регіональна інтеграція — процес розширення економічного співробітництва, об’єднання національних економік двох і більше держав у певному регіоні світу, який передбачає створення єдиного економічного простору. Така інтеграція розглядається як форма вибіркової дискримінації. Інтеграція сприяє ліквідації ізольованості країн й усуває відмінності між ними, що склалися історично. Інтеграція сприяє об’єднанню національних економік. В умовах ринкової економіки приводить до вільного руху капіталів, товарів, послуг і робочої сили в межах відповідного угруповання країн .

Відкриваємо УкраїнуТНК України::

Міжнародна економічна інтеграція Найпростішою формою економічної інтеграції є зона вільної торгівлі. Країни-члени такого угруповання взаємно скасовують мито на товари та послуги, якими вони торгують між собою. Прикладом є НАФТА — Північноамериканська зона вільної торгівлі у складі США, Канади, Мексики.

Відкриваємо УкраїнуТНК України::

Міжнародна економічна інтеграція Митний союз вважається поглибленою формою економічної інтеграції. Крім скасування мита на торгівлю між країнами-членами, таке угруповання виробляє та застосовує єдиний митний тариф у торгівлі з іншими країнами. Прикладом митного союзу є Меркосур, до якого належить більшість країн півдня Латинської Америки.

Відкриваємо УкраїнуТНК України::

Міжнародна економічна інтеграція Спільний ринок — це вільний рух товарів, робочої сили, капіталу. Такі умови економічних взаємовідносин характерні для ЄС. Найвищою формою міжнародної економічної інтеграції вважається економічний і валютний союз. У межах угруповання здійснюється спільна економічна й валютна політика. Економіка угруповання перестає бути простою сумою економік країн-учасниць і перетворюється на єдине ціле. Тому що більше економічної інтеграції, то менше політичного суверенітету. До ЄС входять 28 країн з населенням понад 400 млн осіб. Засноване ще в 1957 р. як «Загальний ринок», це інтеграційне об’єднання поступово зростало. Нині країни ЄС виробляють 1/4 світового ВВП й забезпечують 1/3 світової торгівлі. Вони сформували єдиний економічний простір. Від 1 січня 1999 р. уведено єдину валюту — євро.

Відкриваємо УкраїнуТНК України::

В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні до Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) належать 10 країн з населенням понад 450 млн осіб.

Відкриваємо УкраїнуТНК України::

Також діє організація Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), до складу якої входить 21 країна.

Відкриваємо УкраїнуТНК України::

У Латинській Америці Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛАІ) об’єднує 11 країн регіону й визначає своїм головним завданням створення «спільного ринку» країн-членів.

Відкриваємо УкраїнуТНК України::

Крім регіональних, у системі світового господарства є чимало спеціалізованих економічних угруповань. Наприклад , Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) об’єднує 11 країн. Країни -члени ОПЕК Країни діючі учасники Країни , колишні учасники

Відкриваємо УкраїнуТНК України::

Логотипи окремих світових корпорацій

Відкриваємо УкраїнуТНК України::

Транснаціоналізація світового господарства Транснаціоналізація — це якісно новий етап інтернаціоналізації господарського життя, який характеризується різким зростанням ролі зовнішніх чинників розвитку всіх держав і створенням транснаціонального капіталу. Транснаціоналізація сприяє функціонуванню будь-якої компанії за кордоном, результатом чого є утворення ТНК. Їм належить важлива роль у міжнародному поділі праці, тому ТНК ще називають «мотором світової економіки». Транснаціональні корпорації — це компанії, що складаються з материнського підприємства та його закордонних філій. При цьому ТНК можуть як набувати статусу корпорації, так і не мати його. ТНК створює систему міжнародного виробництва, розподілену між кількома країнами, але контрольовану з одного центру — материнської компанії. Країна базування — це країна, у якій розташована штаб-квартира материнської компанії ТНК (наприклад, компанія «Пепсі-кола» має штаб квартиру в США, а виробничі філії — у багатьох країнах світу, у т.ч. в Україні).

Відкриваємо УкраїнуТНК України::

Транснаціоналізація світового господарства Приймаючі країни — це іноземні країни, у яких ТНК розміщує власні дочірні підприємства або філії на основі здійснення прямих іноземних інвестицій. Компанію можна вважати транснаціональною, якщо вона створила мережу своїх філій за кордоном. Мотиви закордонної діяльності ТНК можуть бути різними. У цілому ТНК забезпечують майже половину світового промислового виробництва. На ТНК припадає понад 70 % світової торгівлі. Причому 40 % цієї торгівлі відбувається всередині ТНК за цінами, які формуються довгостроковою політикою материнської корпорації. Дуже великі ТНК мають прибутки більші, ніж ВВП України. Зі 100 найбільших економічних утворень світу 52 є ТНК, 48 — державами. ТНК мають великий вплив. Вони володіють значними коштами, впливають на політичні рішення. Транснаціональні корпорації відіграють важливу роль у процесах глобалізації. Також вони мають вагоме значення у світових науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробках (НДДКР). На ТНК припадає понад 80 % зареєстрованих НДДКР. ТНК — це не тільки виробничі компанії, а й банки, телекомунікаційні, страхові й аудиторські компанії, інвестиційні та пенсійні фонди.

Відкриваємо УкраїнуТНК України::

Мотивації ТНК

Відкриваємо УкраїнуТНК України::

Відкриваємо Україну ТНК України :