Формування компетенцій на уроках трудового навчання

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Збірник презентацій методиста ЗОІППОІ

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Формування компетенцій на уроках трудового навчання шляхом впровадження інтерактивних технологій» .

PowerPoint Presentation:

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається тільки шляхом постійної , активної взаємодії усіх учнів. Інтерактивне навчання -це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності,у процесі якої досягаються певні конкретні і прогнозовані результати .

PowerPoint Presentation:

Учитель в інтерактивному навчанні виступає як організатор процесу навчання, консультант який ніколи не «замикає» навчальний процес на собі. Головними в процесі навчання Учні беруть на себе спільну відповідальність за результати навчання. зв’язки між учнями взаємодія співпраця Учень займає позицію режисера Організатора діяльності художника творця консультанта вчителя учня Організатора взаємонавчання

PowerPoint Presentation:

Зміст розробки та використання інтерактивних методик на уроках трудового навчання вбачається не в ефективності новизни,оригінальності, а в підвищенні якості навчального процесу. Значення інтерактивних методик Уміння керувати своїми емоціями, формування практичних умінь і навичок Установка на творчу діяльність Підвищення інтересу на уроках активізації пізнавальної і трудової діяльності учнів,

PowerPoint Presentation:

Пізнавальний рівень Що повинен робити учень Знання Запам’ятовувати ,заучувати,відтворювати Розуміння Пояснювати,передавати іншими словами у власній інтерпретації Застосування Використовувати знання в практичній діяльності Аналіз Розуміти відношення частин до цілого;розуміти структуру,причинно-наслідкові зв’язки;відзначати помилки і знаходити шляхи їх усунення Синтез Перегруповувати окремі частини і створювати нове ціле Оцінювання Оцінювати на основі критеріїв;наводити докази;висловлювати власну думку Інтерактивні методики дають змогу впливати не тільки на свідомість людини,а й на її почуття,емоції,вольові якості ,тобто включають у процес навчання «цілісність людини». Важливою в цьому процесі є мета застосування цих методик і місце різноманітних видів дій, виходячи з того пізнавального рівня, на який вони виводять учня:

PowerPoint Presentation:

Китайський філософ Конфуцій , сказані більш ніж 2400років тому: «Те,що я чую,я забуваю. Те ,що я бачу,я пам’ятаю. Те, що я роблю,я розумію» . Ці три прості речення обґрунтовують потребу людини в активному навчанні. Дещо змінивши слова великого китайського педагога, можна сформулювати кредо інтерактивного навчання : «Те,що я чую,я забуваю. Те,що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю . Те,що я чую,бачу й обговорюю, я починаю розуміти. Коли я чую,бачу,обговорюю й роблю,я набуваю навичок. Коли я передаю знання іншим,я стаю майстром».

PowerPoint Presentation:

Яким має біти інтерактивний урок . Застосування інтерактивних технологій висуває певні вимоги до структури уроку. Як правило,структура таких занять складається з п’яти елементів : з мотивації (не більше 5 % часу заняття); з оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів ( не більше 5 % часу заняття); з надання необхідної інформації ( 10-15 % часу); з інтерактивної вправи – центральної частини заняття ( 45 – 60 % часу на уроці); з підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку ( до 20 % часу).

PowerPoint Presentation:

Метою етапа мотивації є фокусування уваги учнів на проблемі й викликати інтерес до обговорюваної теми. Це може бути і: коротка розповідь учителя, бесіда, демонстрація наочності, нескладна інтерактивна технологія (мозковий штурм, «мікрофон», «криголам» тощо). Мотивація чітко пов’язана з темою уроку , вона психологічно готує учнів до її сприйняття, налаштовує їх на розв’язання певних проблем.

PowerPoint Presentation:

Мета наступного етапу – оголошення,представлення теми та очікувальних навчальних результатів – забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності,тобто того, чого вони повинні досягти в результаті уроку і чого від них чекає вчитель. Часто буває доцільно долучити до вивчення очікувальних результатів усіх учнів . Для того щоб почати з учнями спільний процес руху до результатів навчання, у цій частині інтерактивного уроку потрібно : назвати тему уроку або попросити когось з учнів прочитати її; якщо назва теми містить нові слова або проблемні питання, звернути на це увагу учнів; попросити когось з учнів оголосити очікувані результати за записом на дошці, зробленим заздалегідь,пояснити необхідне,якщо йдеться про нові поняття, способи діяльності; нагадати учням,що наприкінці уроку ви будите перевіряти їх, оцінювати їхні досягнення в балах.

PowerPoint Presentation:

Наступним етапом є надання необхідної інформації. Його мета – дати учням достатньо інформації для того, щоб на її основі виконувати практичні завдання шляхом інтерактивної взаємодії,але за мінімально короткий час. Це може бути: міні-лекція, читання роздаткового матеріалу, перевірка домашнього завдання, опанування інформацією за допомогою технічних засобів навчання або наочності. Для економії часу на уроці і для досягнення максимального ефекту уроку можна подавати інформацію для попереднього домашнього вивчення .

PowerPoint Presentation:

Основним етапом уроку є його інтерактивна частина , яка передбачає застосування педагогом 1-3 інтерактивних технологій. Саме вони мають забезпечити досягнення мети уроку. Кожна з послідовно застосованих технологій може бути названа інтерактивною вправою. Порядок і її регламент проведення містять: інструктування: учитель розповідає про мету вправи,правила, послідовність дій і час виконання завдань(2-3 хв.) об’єднання в групи,розподіл ролей(1-2 хв.),інші технічні дії учнів (розташування меблів,підготовка обладнання); виконання завдання:на цьому етапі учитель виступає як організатор помічник,намагаючись надати учасника максимум можливостей для самостійної роботи і навчання в співпраці один з одним ( 5-15 хв.); презентація результатів виконання вправи (3-5 хв.); рефлексія результатів учнями: усвідомлення отриманих результатів, що досягається шляхом їхнього спеціального колективного обговорення або за допомогою інших вправ (5-15 хв.) Пам’ятайте ,кожна інтерактивна вправа обов’язково завершується рефлексією. Якщо ця складова не виконана,говорити про інтерактивне про інтерактивне навчання взагалі не можна!

PowerPoint Presentation:

Подібні завдання ставить і останній елемент уроку – підбиття підсумків (рефлексія уроку). Часто буває ,що коли урок підходе до кінця,багато вчителів розслабляються, не враховуючи ,що підсумки є найважливішою частиною інтерактивного уроку. Під підсумками уроку ми маємо на увазі процес,зворотній інструктажу. Функції цього етапу уроку: пояснити зміст опрацьованого, спів ставити реальні результати з очікуваними,проаналізувати, чому відбулось та чи інакше;установити зв’язок між тим , що вже відомо і тим,що знадобиться вивчити,чому навчитись у майбутньому. Стадіями підсумкового етапу уроку будуть: установлення фактів( що відбулось? ); аналіз причин ( чому це відбулось? ); планування дій ( що робити далі? ).

PowerPoint Presentation:

Технологія проведення підсумкового етапу. На першій стадії: Використовуйте відкриті питання:як?чому?що?; Висловіть власну думку; Наполягайте на описовому,а не оціночному характері коментарів; Говоріть про зроблене,а не про те,що могло бути зробленим. На другій стадії: Запитуйте про причини:чому?як?хто?; Зверніть увагу на відповіді. Чому цього немає? Що було б,якщо…? На третій стадії : вимагайте від учнів узяття на себе зобов’язань стосовно подальших дій.

PowerPoint Presentation:

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках трудового навчання. дидактичні ігри "Третій зайвий" – серед записаних на картках назв предметів вилучити один зайвий. Енергія. кілокалорії, приготування, вимикання Їжа, кулінарія, харчування. " Зроби вибір" - вибрати з набору слів ті, які означають риси характеру людини, що сприяють високому результаті праці. Працелюбність, лінь, злість, наполегливість, відважність, урівноваженість, агресивність, старанність, доброта. "Слідчий" – впізнати слово за описом. Часто її називають "примхливою жінкою". Ми наздоганяємо її все своє життя, але майже ніколи не можемо наздогнати. Бажання завжди йти з нею в ногу вимагає чималих фінансових затрат. Говорять, що її центром є Париж. Про що йде мова? (мода) "Хрестики – нулики" - по вертикалі, діагоналі чи горизонталі, викреслити по три слова, які пов ` язані між собою за змістом. Вперед голка - зметування - бокові шви

PowerPoint Presentation:

дидактичні ігри "Загублена професія" – зі складів, що знаходяться в конвертах, скласти назви професій, які зникли. Бон, мах, плу, тар, дар, жо, стель, га, са, трус. ( Бондар, стельмах, плугатар, сажотрус). "Так чи ні" – визначити достовірність наведених фактів. 1) Учні повинні приходити до майстерні по дзвінку. "Ні" 2) Під час перерви не виходити з майстерні. "Ні" 3) Перед роботою надіти спецодяг. "Так" 4) Приступати до роботи за власним бажанням. "Ні" 5) Після закінчення роботи прибрати своє робоче місце. "Так" "Перетворення" - перетворити сировину в готовий виріб. Тканина Спідниця, торт Вермішель, гвинт, Рушник Борошно Ключ, хліб, Наволочка, велосипед Печиво Метал Сорочка, ножиці.

PowerPoint Presentation:

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках трудового навчання. диктанти Вибірковий диктант - учитель зачитує назви мірок, учні вибирають з них і записують тільки ті, які потрібно зняти для побудови креслення фартуха Термінологічний диктант – учитель зачитує визначення, учні записують у зошит термін. Графічний диктант – учитель зачитує речення, якщо учень згодний з цією думкою , то ставить знак "+", якщо не згоден, то знак "-". Розподільчий диктант - у хаотичному порядку зачитують слова – назви професій.

PowerPoint Presentation:

Інтерактивні методи навчання "Навчаючи, вчуся". Ця модель колективного активного навчання вимагає робити вибір та обґрунтування, тренує вміння вислуховувати один одного, концентруватися на певній темі. При використанні цієї методики клас ділиться на малі групи, кожна з яких отримує своє завдання. Матеріал, над яким працюють учні, пов ` язаний між собою за змістом. Кожен із членів групи протягом кількох хвилин працює над завданим, потім ознайомлює з вивченим матеріалом усіх членів своєї групи, після чого кожна група ознайомлює інших з тим матеріалом, який опанувала сама.(Доцільно, після того, як усі групи зроблять свій виклад матеріалу, провести конкурс на кращого знавця даної теми. Кращим важаться той учень, який запам ` ятав найбільше матеріалу.)

PowerPoint Presentation:

"Інтерв ` ю за три кроки". Ця методика викликає пізнавальний інтерес у учнів. До дошки викликаються два-три учні, які ставлять одне одному по три запитання. Давши правильну відповідь , відповідач робить крок уперед. Як що учень не може відповісти на поставлене запитання , то відповідає той хто запитує. Перемагає той, хто опиниться попереду. " Закінчення речення" . Цю методику можна використовувати на всіх етапах уроку. Наприклад : Підбиття підсумків уроку Сьогодні ми працювали над … Для мене новим було дізнатися… Найбільше мені сподобалося … Це мені згодиться… Словнички - довіднички

PowerPoint Presentation:

На етапі актуалізації опорних знань я широко використовую експрес - картки у вигляді трансформерів. Широке поле для виготовлення карток такого типу надає японське мистецтво орігамі. Відповідаючи на запитання, учні виконують у певній послідовності маніпуляції з картками ( складають фігури, картинки , схеми).Результатом цієї роботи е готовий паперовий виріб, на якому написані побажання ," правила командної роботи" , тема уроку тощо… Ігрові технології, підкріплені мультимедійними засобами навчання

PowerPoint Presentation:

Рефлекс ія на уроках трудового навчання «Акваріум» : “ Рольова гра ” “ Акваріум ” “ Рольова гра ”

PowerPoint Presentation:

Прийоми рефлексії “ Спіймай помилку ” Прийом рефлексії “ Перевір себе ” Прийом рефлексії “ Цілепокладання ”

PowerPoint Presentation:

Прийом рефлексії “ Долання сходинок ” Прийом рефлексії «Фіксація інформації у стислому вигляді»

PowerPoint Presentation:

«Мозайка» “ Створи настрій ” “ Склади орнамент ” “ Моделювання виробу ” Творчі завдання

PowerPoint Presentation:

“ Домалюй фасон ” “ Конструктор ” “ Агентство моделей ” “ Що? Де? Коли? ”

PowerPoint Presentation:

Гра “ Подорож в майбутнє “ Завдання : Пропоную вам протягом 5 хв. скласти опис швейної машини : її призначення, зовнішній вигляд із чого зроблена, розмір, маса і т.і. Знайдіть прототип швейної машини в минулому й подумайте, якою вона буде в майбутньому. (Після самостійної роботи проаналізувати варіанти відповідей учнів. Виділити найбільш оригінальні)

PowerPoint Presentation:

Вправа “ Аналогії “ Завдання:існують різні терміни машинних робіт. Наприклад :зшивання,пришивання,обшивання,застрочування та ін. Щоб зрозуміти відмінність між ними,пропоную дібрати й записати відомі вам операції,подібні до операції « зшивання» : Склеювання,спаювання,зварювання,зв’язування,заклепування та ін. 1.обговоріть колективно,що загального й чим відрізняється кожна операція. 2.зробіть висновок( та чи інша операція завдяки загальним або окремим властивостям може бути подібною до багатьох інших операцій )

PowerPoint Presentation:

Вправа “Пазли” Завдання: Зараз ми перевіримо,як ви засвоїли матеріал про конструкції фартуха. Робота буде проводитися в групах. Кожна група отримує викрійку фартуха, розрізану на частини. Складіть викрійку фартуха з окремих частин замалюйте ескіз моделі,якій він відповідає на виконання завдання 3 хв.

PowerPoint Presentation:

Вправа “ Запам ’ ятай” Зараз ми виконаємо вправу з тренування слухової пам’яті. Прошу вас уважно прослухати й запам’ятати якомога більшу кількість із вимовлених мною 10 слів. По моїй команді необхідно відтворити ці слова в зошиті. По закінченні роботи я знову зачитаю всі слова,а ви підкреслите правильно записані,викреслите зайві або допишете відсутні слова Слова для запам’ятовування : вовна,драпіровка,льон,міцність,шовк, гігроскопічність,бавовна,зминальність,коноплі,теплозахисний. ( Запропонувати учням розділити слова на дві групи за якими-небудь ознаками,потім кожну групу поділити на підгрупи

PowerPoint Presentation:

Вправа “Закрійник” Завдання: Закрійник повинен уміти правильно й ощадливо розкроювати тканину. Для цього він повинен мати гарну просторову уяву й мислення. Зараз ми перевіримо,як у вас із цими психічними якостями. Працювати будете в парах з картками. Дано кусок тканини певної конфігурації й викрійка швейного виробу, за якою потрібно його розкроїти. Розкроїти так,щоб або взагалі не утворилося ніяких відходів,або залишок був мінімальним. Лінію розкрою показати пунктиром за допомогою олівця. На виконання вправи – 3 хв.

PowerPoint Presentation:

Вправа “ Визнач свій настрій” Перед вами знаходиться незвичайний орнамент. Це візерунок настрою; він визначає характер емоційного стану. Закрійте очі на кілька секунд і уявіть,з яким кольором асоціюється ваш настрій ( синій,зелений, червоний,жовтий,коричневий,чорний,сірий). Тепер підійдіть до візерунка, візьміть відрізок паперу відповідного кольору і прикріпіть його візерунок у тому місці,де написано ваше ім’я. Інструктаж в кінці занять: На початку заняття ви визначили свій настрій. Давайте подивимось чи змінився він у вас? Прошу ще раз виразити свій емоційний стан на нашому візерунку. Висновки вчителя (за кольором визначити настрій колективу): - синій спокій, задовільненість; - зелений – упевненість; - червоний - збудженість,агресивність; - жовтий – активність,бажання спілкуватись,веселість; - коричневий - тривога; - чорний – страх; - сірий – стрес,гіркота.

PowerPoint Presentation:

Вправа « асоціації» Інструктаж. Кожен навчальний рік ви вивчали тему «технологія виготовлення вишитих виробів». І сьогодні ми продовжуємо розмову про українську народну вишивку. Скажіть,з чим у вас асоціюється слово «вишивка»? Обговорити по колу ( рушник,хрестик,голка,нитка,весілля,картина, орнамент та ін.). кожен має висловити свою думку. Об’єднайтесь у групи за асоціаціями,які часто зустрічаються ( для подальшої роботи в групах) : А – абстрактні; Б – предметні; В – природні явища.

PowerPoint Presentation:

Вправа «Голосування» Інструктаж. Зараз я висловлю твердження. Вам треба вирішити, згодні ви з ним чи ні. Хто підтримує мене,перейде до таблички « згоден»,що лежить на підлозі ліворуч,усі інші перейдуть до таблички «не згоден» - праворуч. Перед початком роботи прошу вас стати один за одним уздовж кольорової стрічки,яка лежить на підлозі. Отже,твердження… «вишивка відображає душу народу,вона завжди актуальна». Обговорити по колу (кожен повинен пояснити свій вибір).

PowerPoint Presentation:

Вправа «ставлення до процесу вишивання» Інструктаж. На плакаті зображена середина квітки й подано різнокольорові пелюстки: Червоні-позитивне ставлення для процесу вишивання; Жовті - негативне. Зараз ми створимо квітку ,її колір буде залежить від вашого вибору. Прошу підходити по двоє та прикріпити обрану пелюстку. Об’єднатись у групи за ставленням до вишивання: У команду «хрестик» входять усі,хто виразив позитивне ставлення до процесу вишивання; У команду «бігунець» - хто виразив негативне ставлення