Katangiang Pisikal ng Pilipinas

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

fs 3

Comments

Presentation Transcript

I-Pangkalahatang Layunin: Naipagmamalaki ang kinalalagyan at katangiang pisikal ng Pilipinas. II-Tiyak na Layunin Natutukoy ang hangganan at lawak ng teritoryo ng sakop ng Pilipinas. :

I- Pangkalahatang Layunin : Naipagmamalaki ang kinalalagyan at katangiang pisikal ng Pilipinas . II- Tiyak na Layunin Natutukoy ang hangganan at lawak ng teritoryo ng sakop ng Pilipinas .

Pang-unang Pagsusulit:

Pang- unang Pagsusulit Ano-ano ang tatlong pangunahing malalaking mga pulo ang bumubuo sa Pilipinas .  Visayas,Batanes at Mindanao B. Luzon , Visayas at Mindanao Luzon, Visayas at Mindoro D. Mindanao, Luzon at Vigan

Slide3:

2. Alin dito ang tumutukoy sa lahat ng pook sa ilalim ng panloob na tubig ?   Ilalim ng dagat B. Pook submarina   C. Panloob ng karagatan D. Dagat teritoryal

Slide4:

3. Alin sa sumusunod ang totoo tungkol sa paglalarawan ng kailaliman ng lupa sa pambansang teritoryo ng Pilipinas .   Mga pulong nakalubog sa kailaliman ng dagat . Mga pook na nakapaloob sa dagat teritoryal ng bansa tulad ng mga batuhan o yungib . Ilalim ng bahagi ng lupa kasamn ang mga bagay na matatagpuan sa kailaliman nito . Bahagi ng dagat sa lawak na labindalawang milya mula sa dalampasigan .

Slide5:

4. Alin dito ang naglilinaw ng hangganang sakop ng Pilipinas kaugnay sa hangganan ng Hilagang Borneo.  Saligang Batas ng 1935 B. Kasunduan sa Paris C.Kasunduan sa Washington D. Kasunduan ng Estados Unidos at Gran Britanya

Slide6:

5. Ano ang Doktrinang Pangkapuluan ? A.Dito nakasaad ang kabuuang teritoryo at hangganan ng Pilipinas na inilalarawan ayon sa Saligang Batas. B.Ito ang nagpapahalaga sa mga panloob na katubigan ng bansa . C. Ito ang nagtakda ng exclusive economic zone. D.Dito sa kasunduang nakasaad na hindi kasama ng teritoryo ng Pilipinas ang ilang bahagi ng Pulo Sulo .

Panuto: Buuin ang larawang ginupit.:

Panuto : Buuin ang larawang ginupit .

Slide8:

Ano ang nabuo ninyong larawan ?

Slide12:

Ano ang ibig sabihin ng teritoryo ? Ano ang hangganan natin sa Silangan , Timog , Kanluran at Hilaga .

Slide13:

SILANGAN HILAGA KANLURAN TIMOG Gawain 1 Panuto : Isulat sa Chart ang mga hangganan ng teritoryo ng bansang Pilipinas .

Slide14:

Video clips Anong kayang mga batas o kasunduan ang mababatayan natin na basehan para masasabi natin na atin ang lugar na nabanggit sa video?

Slide15:

Ang teritoryo ay isa sa mga sangkap ng isang estado . Bilang estado ang Pilipinas ay may sariling hangganan . Ang hangganan ng ating bansa ay itinakda sa pamamagitan ng mga sumusunod na dokumento :

Slide16:

Kasunduan sa Paris Ito ay nilagdaan ng Estado Unidos at Espanya noong Disyembre 10, 1898. Ang pamamahala ng Pilipinas ay inilipat ng Espanya sa Estados Unidos a halagang $20,00 bilang kabayaran sa pagpapaunlad ng Pilipinas . Ginamit sa pagtukoy ng tiyak na hangganan ng bansa ang longhitod at latitude nito .

Slide17:

Kasunduan sa Washington Ito ay nilagdaan ng Estados Unidos at Espanya noong Nobyembre 7,1900. Sa kasunduang ito , isinama ang mga pulo ng Cagayan, Sulo at Sibutan bilang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas .

Slide18:

Kasunduan ng Estados Unidos at Gran Britanya Nilagdaan ito noong Enero 2, 1930. Nagkasundo ang dalawang bansa na ang pulong Turtle at kapuluan ng Mangsee sa pagitan ng Borneo at Suu ay maging bahagi ng Pilipinas .

Slide19:

Saligang Batas ng 1935 Ito ay tumutukoy sa mga teritoryong tiyak na nasasakupan ng pamahalaan . Sa pamamagitan nito , ang mga pulo ng Batanes nasa labas ng hangganan ng Pilipinas ayon sa Kasunduan sa Paris ay nagging bahagi ng Pilipinas .

Slide20:

Ayon sa Saligang Batas ng 1987 Binubuo ang pambansang teritoryo ng Kapuluan ng Pilipinas ng mga pulo at katubiagng napapaloob dito , at lahat ng teritoryong nasa ilalim ng kpangyarihan ng Pilipinas na binubuo ng kapuluan,katubigan at himpapawirin nito,pati na rin ang dagat teritoryal , ang lupa sa ilalim ng dagat , at ang mga nasa ilalim ng dagat na tumutubo o nakalagay doon , at iba pang lugar na submarina nito . Batay sa saligang Batas ng 1987 ang hangganan ng teritoryo ng bansa ay tiyak at eksakto .

Slide21:

Doktrinang Pangkapuluan Noong Disyembre 8,1982,ginanap sa Jamaica ang United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).Sa kasalukuyan ang tinatangkilik natin ay ang Doktrinang Pangkapuluan na nagsasaad na “ Ang Pambansang Teritoryo ng Pilipinas ay binubuo ng kapuluang Pilipinas kasama ang lahat ng mga pulo at tubig na saklaw nito at ang mga tubig na nakapaligid sa pagitan at nauugnay sa mga pulo ng kapuluan,maging anuman ang lapad at laki ng mga ito”.Ito ay isnulong ni dating Senador Arturo Tolentino . Ayon sa doktrinang ito ang buong lawak na 48 kilometro mula sa baybayin ang siyang bumubuo ng teritoryo ng Pilipinas .

Slide22:

Batas ng Dagat ng 1982 Ang batas na ito ay itinakda ng UNCLOS. Ang dating lawak na tatlong milya mula sa dalampasigan ay ginawang labindalawang milya.Nagtakda rin ang batas ng exclusive.

Gawain 2 Data Retrival Chart:

Gawain 2 Data Retrival Chart Kasunduan /Batas Taon ng pagpapatibay Probisyon Panuto : Buuin ang Retrival chart na nagpapakita ng mga batayan sa pagpalawak ng teritoryo ng Pilipino.Punan ang mga kahon na hihinging sagot .

Panuto: Pagtapat tapatin ang hanay A sa hanay B, Isulat ang titik ng wastong sagot.:

Panuto : Pagtapat tapatin ang hanay A sa hanay B, Isulat ang titik ng wastong sagot . Hanay A Hanay B ____1. Ang Batanes ay isinasama sa teritoryo a. Kasunduan sa Paris ng Pilipinas . b.Konstitusyon ng 1935 ____2. Ito ay nagtakda ng exclusive c.Kasunduan economic Zone. sa Washington ____3. Ang Turtle Islands at Mangasee d. Kasunduan ng Islands ay naging teritoryo Amerika at Gran ng Pilipinas Britanya ____4. Ito ay nagpahalaga sa mga panloob e. Doctrinang ____5. Inilipat ng Espanya sa Amerika Pangkapuluan ang pamamahala sa Pilipinas f. Batas ng Dagat ng 1982 katubigan ng bansa .

Iba pang mga bumubuo sa pambansang teritoryo: :

Iba pang mga bumubuo sa pambansang teritoryo : Dagat teritoryal -Ito ang bahagi ng dagat sa lawak na labindalawang milya mula sa dalampasigan Ilalim sa dagat - Ito ay tumutukoy sa lahat ng bagay sa ilalim ng dagat-lupain,mineral,halaman at iba pang mga likas na yaman . Kailaliman ng lupa - Ito ay ang ilalim na bahagi ng lupa kasama ang mga bagay na matatagpuan sa kailalimang ito .

Slide26:

Kalapagang insular - Ito ay mga pulong nakalubog sa kailaliman ng dagat . Iba pang pook submarina -Ito ay ang iba pang mga pook na nakapapaloob sa dagat teritoryal ng bansa tulad ng mga batuhan o yungib sa ilalim ng dagat . Panloob ng karagatan -Ito ay ang mga katubigang nakapaligid at nag- uugnay sa mga buong bansa . Kabilang din dito ang mga anyong tubig na nakapaloob sa teritoryong kalupaan tulad ng lawa,talon,ilog at batis .

Gawain 3:

Gawain 3 Paglalarawan sa pambansang teritoryo ng Pilipinas Panuto : Ilahad mo ang Paglalarawan sa iba pang mga bumubuo sa pambansang teritoryo ng Pilipinas .

Paglalahat:

Paglalahat Ano ang isinasaad ng Saligang Batas 1987? Ano ang sinasaad sa D octrinang Kapuluan ? Bakit mahalagang malalaman ang mga sakop ng teritoryo ng bansa ?

Pangwakas na Pagsusulit:

Pangwakas na Pagsusulit Sinasabi na ang Pilipinas ay binubuo ng malalaki at maliit na mga pulo . Ano-ano ang tatlong pangunahing malalaking mga pulo ang bumubuo nito . VISAYAS,Batanes at Mindanao B. Luzon , Visayas at Mindanao  Luzon, Visayas at Mindoro D. Mindanao, Luzon at Vigan  

Slide30:

2 . Ang Pilipinas ay napapalibutan ng tubig sa paglalarawan ng pagbubuo ng pambansang teritoryo ng Pilipinas , alin dito ang tumutukoy sa lahat ng pook sa ilalim ng panloob na tubig . Ilalim ng dagat B. Pook submarina C. Panloob ng karagatan D. Dagat teritoryal

Slide31:

3. Alin sa sumusunod ang totoo tungkol sa paglalarawan ng kailaliman ng lupa sa pambansang teritoryo ng Pilipinas . A. Mga pulong nakalubog sa kailaliman ng dagat . B. Mga pook na nakapaloob sa dagat teritoryal ng bansa tulad ng mga batuhan o yungib . C. Ilalim ng bahagi ng lupa kasamn ang mga bagay na matatagpuan sa kailaliman nito . D. Bahagi ng dagat sa lawak na labindalawang milya mula sa dalampasigan .   

Slide32:

4. Alin dito ang naglilinaw ng hangganang sakop ng Pilipinas kaugnay sa hangganan ng Hilagang Borneo. A. Saligang Batas ng 1935 B. Kasunduan sa Paris C. Kasunduan sa Washington D. Kasunduan ng Estados Unidos at Gran Britanya

Slide33:

5 . Ano ang Doktrinang Pangkapuluan ? A. Dito nakasaad ang kabuuang teritoryo at hangganan ng Pilipinas na inilalarawan ayon sa Saligang Batas. B. Ito ang nagpapahalaga sa mga panloob na katubigan ng bansa . C. Ito ang nagtakda ng exclusive economic zone. D. Dito sa kasunduang nakasaad na hindi kasama ng teritoryo ng Pilipinas ang ilang bahagi ng Pulo Sulo .    

Slide34:

B. Sanggunian : Yaman ng Lahi 6-ni Amelia Tuico www.goggle-images www.youtube.com (video clip)

Thank you:

Thank you

authorStream Live Help