Gramàtica presentatio

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Els complements i la substitució pronominal:

Els complements i la substitució pronominal Judith Martínez

Complement Directe:

Complement Directe No es pot suprimir Preposició No concorda amb el verb Ex.) L’avi explica acudits a les infermeres CD L’avi n’ explica a les infermeres

Tipus de CD:

Tipus de CD · Determinat: article, determinant i possesiu . Ex.) La Julia balla la cançó (la) La Julia la balla ·Indeterminat: , numeral i indefinit. Ex.) En Joan pinta un dibuix (en) En Joan en pinta un . ·Neutre: oració, ‘allò’ , ‘això’. Ex.) No diguis això (ho) No ho diguis. El, la l’, els , les en ho

Complement Indirecte:

Complement Indirecte Es refereix éssers vius. Sintagma introduït per la preposició ‘a’. Normalment va darrera del CD Ex.) L’avi explica acudits a les infermeres CI L’avi els explica acudits.

Tipus de CI:

Tipus de CI · Singular li Ex.) Va regalar un disc al seu cosí (li) Li va regalar un disc. ·Plural els Ex.) Va cantar la cançó als pares (els) Els va cantar la cançó

Complement Règim Verbal :

Complement Règim Verbal Sintagma introduït per una preposició. Verbs de règim preposicional. ·A: acostumar-se a, estar-se a,… hi ·De: parla de, adonar-se de,… en ·En: anar en, confiar en,… hi ·Amb: estar content amb, … hi ·Per: optar per, … hi

Complement Circumstancial:

Complement Circumstancial Adverbi de SN o introduït per una preposició. Pot suprimir-se . ·Temps ·Instrument ·Lloc ·Companyia ·Manera Pronominalitza: De en Resta hi

Complement Atributiu:

Verb copulatiu (ser, estar, semblar) Verb copulatiu + atribut. · Det .: article, demostratiu, possesiu . · Indetereminat : res ho ·Emfàtic: cas pleonasme en Ex.) En Marc està molt malalt En Marc ho està. Complement Atributiu El, la l’, els , les

Complement Predicatiu:

Complement Predicatiu Concorda gènere i nombre amb el subjecte. Pronominalitza hi Dir-se , fer-se en Ex.) He vist el Arnau molt content. L’hi he vist molt content.

Complement Agent:

Complement Agent Veu passiva. Introduït per la preposició ‘per’ . No té substitució pronominal. Ex.) El desertor va ser afusellat pels soldats.

CD determinat + CI singular:

CD determinat + CI singular ·El + li = l’hi ·La + li = la hi · Els + li = els hi ·Les + li = les hi

authorStream Live Help