кислород

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

кислород, свойства на кислорода, градивни частици на кислорода, физични и химични свойства

Comments

By: дани (119 month(s) ago)

molya wi iskam da izteglq prezentaciata za elektrichen zarqd

Presentation Transcript

Кислород :

Кислород

Slide 2:

Още в първото хилядолетие китайски учени предполагали, че в състава на въздуха има газ, който поддържа горенето и дишането. Свойствата на кислорода обаче са изучени и описани от трима учени – А. Лавоазие, К. Шееле и Дж. Пристли през 18. век.

Slide 3:

Гръцкото название на елемента кислород означава, че образува киселини.

Slide 4:

Кислородът е едно от най-важните в биологично отношение елементи. Той поддържа “дишането” на растенията, животните и човека и осъществява редица вътрешно клетъчни окислителни процеси. Влиза в състава на преобладаващата част от органичните вещества, изграждащи живата материя. Малки количества озон във въздуха влияят добре на човешкия организъм, особено при белодробни заболявания. По-големи количества, обаче, имат токсично действие.

Slide 5:

Кислородът е един от най-често срещаните елементи в природата, в атмосферата заема 21%. Той поддържа живота на планетата и прави възможно горенето. Като най-разпространен елемент на Земята, кислородът съставя 85% от световния океан, явява се компонент на много от минералите. Повече от 60% от масата на човешкото тяло е от кислород.

Slide 6:

Кислородът е химичен елемент с атомен номер 8 и моларна маса 15,99.M, плътност 1,43 g/cm3 и разтворимост във вода 100:3,1. Той е безцветен газ без миризма, с т.т. -218,4°С и т.к. -182,9°С. Съдържанието му във въздуха е 21 об.%

Slide 7:

Съществува в две алотропни модификации — кислород и озон . При нормални условия или при загряване реагира с повечето химични елементи, като образува оксиди . В промишлеността се използва в производството на стомана , за химични синтези, за газово заваряване, за производство на експлозиви , за ракетно гориво и др. Елементът е от голямо значение за живата природа.

Кои са градивните частици на кислорода:

Кои са градивните частици на кислорода Молекулата на простото вещество кислород се състои от два атома кислород.

Физични свойства на кислорода:

Физични свойства на кислорода Кислородът е газ без цвят и мирис, по-тежък от въздуха – един литър кислород има маса 1,420 г. Има по-голяма плътност от въздуха 1,43 g / cm 3

Кислородът е най-важната съставна част на въздуха. :

Кислородът е най-важната съставна част на въздуха. Градивните частици на кислорода са молекули. С повишаване на температурата разтворимостта на кислорода намалява. Във вода се разтваря малко, но достатъчно за живота на организмите в нея. Установено е, че 5 обема кислород се разтварят в 100 обема вода.

Опит: Да запалим свещ и я покрием с чашка. :

Опит: Да запалим свещ и я покрием с чашка.

Опит: Ако внесем в цилиндър пълен с кислород тлееща треска, тя пламва веднага. :

Опит: Ако внесем в цилиндър пълен с кислород тлееща треска, тя пламва веднага.

Slide 14:

Какво показват тези опити? Кислородът е тази съставна част на въздуха, която поддържа горенето.

Slide 15:

Кислородът е необходимо условие за процеса горене. Горенето е процес, при който се отделят светлина и топлина. С тлеещата треска винаги можем да разпознаем кислорода от други газове.

Slide 16:

С кислорода от въздуха горивата се превръщат във въглероден диоксид, вода и голямо количество топлина. Горива + кислород вода + въглероден диоксид + топлина.

Кислородът участва и в процеса дишане и е жизненонеобходим. :

Кислородът участва и в процеса дишане и е жизненонеобходим. Само за една минута човек използва 0,5 литра кислород. Представете си колко много кислород използва всеки от нас. Дишането е вид „бавно горене“. „Горивата“ за нас, хората, са хранителните вещества.

В процеса гниене също участва кислорода от въздуха. :

В процеса гниене също участва кислорода от въздуха. Толкова много кислород от въздуха се използва, а неговото количество в атмосферата не се променя забележимо, защото зелените растения го възстановяват.

Химични свойства на кислорода:

Химични свойства на кислорода Кислородът стъпва в реакции с прости вещества на почети всички химични елементи и с много съединения.

Взаимодейства с желязо:

Взаимодейства с желязо Кислород + Желязо Железни оксиди

Взаимодейства с водата:

Взаимодейства с водата Водород + кислород Вода

Взаимодействие на кислорода със Сяра:

Взаимодействие на кислорода със Сяра Кислород + Сяра Серен оксид

Взаимодейства с Въглерод:

Взаимодейства с Въглерод Кислород + Въглерод Въглероден диоксид

Допълнете с подходящи думи дадения текст. :

Допълнете с подходящи думи дадения текст. Кислородът ............., а азотът ............. . Кислородът .......... горенето, а азотът .......................... . Кислородът ............... в процеса дишане, азотът .................. в процеса дишане. В среда само от ............... и от ................. живите организми умират. ( думи : гори, не гори, поддържа, не поддържа, участва, не участва, азот, кислород )

Slide 25:

Разтълкувайте израза: Кислородът е жизненонеобходим за живота на Земята.

Взаимодействие на кислорода:

Взаимодействие на кислорода Кислород + Желязо Железни оксиди Водород + Кислород Вода Кислород + Сяра Серен оксид Кислород + Въглерод Въглероден диоксид

апарат за кислород :

апарат за кислород

Slide 28:

Международен екип от учени за първи път успя да фиксира присъствие на молекулярен кислород (О2) в междузвездното пространство. В проучването участват изследователи от Швеция, Канада, Финландия и Франция

Биологична роля :

Биологична роля Участва в процеса дишане. Поддържа горенето.

Физични свойства :

Физични свойства Безцветен газ без миризма и без вкус. При охлаждане до -183°С кислородът се превръща в прозрачна синкава течност, която при -218,7°С образува сини кристали. Плътността на газообразният кислород е 1,42897 g/l. Кислородът е малко разтворим във вода: при 20°C и 1 atm в 1 m³ вода се разтваря 0,031 m³, а при 0°C - 0,049 m³ кислород.

Slide 31:

Безцветен е слабо разтворим във вода. При охлаждане до -183 0 С кислородът в прозрачна синкава течност, с плътност, превишаваща плътността на водата.

Химични свойства :

Химични свойства Почти всички реакции на кислорода с другите химични съединения са реакции на екзотермични окисления, т.е. протичат с отделяне на топлина. С водорода при нормална температура кислорода не реагира, но при 550 градуса С протича реакция с взрив: 2Н2 + O2 = 2H2O.

Знаете ли ,че:

Знаете ли ,че Молекулите се намират в плътен газов облак, разположен на разстояние 500 светлинни години от Земята.