История и цивилизация 5.–7. клас

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Система от учебници и учебни помагала по история и цивилизация 5.–7. клас

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Създадена през 1990 г. Част от издателска група „Анубис-Булвест“ от 2005 г. Отличена с почетна награда „ Златна книга “ и „ Златен печат “ през 2010 г. Внедрява система за управление на качеството по международния стандарт ISO 9001:2008 през 2013 г. История ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС 1

PowerPoint Presentation:

СИСТЕМА ОТ УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗА 5.–7. КЛАС

КАКТО ДОБРЕ ЗНАЕМ::

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС КАКТО ДОБРЕ ЗНАЕМ: УЧЕБНИЦИТЕ И ПОМАГАЛАТА СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА УЧЕНИКА, НО ТЕ… ПОДПОМАГАТ И ДЕЙНОСТТА НА УЧИТЕЛЯ ОРИЕНТИРАТ РОДИТЕЛЯ В ОБУЧЕНИЕТО НА НЕГОВИЯ УЧЕНИК СЛУЖАТ ЗА НАДЕЖДЕН СПРАВОЧНИК

PowerPoint Presentation:

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС Учебник Книга за учителя Учебна тетрадка Задачи и тестове за текущо и външно оценяване Електронни продукти СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ КОМПЛЕКТИ

PowerPoint Presentation:

Автори: В. Мутафчиева, Хр. Матанов, И. Илиев, Ц. Каснакова Автори: Ц. Каснакова, А. Василев Автор: Ц. Каснакова УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗА 5. КЛАС

PowerPoint Presentation:

Автори: К. Косев, В. Танкова, Ц. Каснакова, Хр. Матанов УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗА 6. КЛАС Автори: Ц. Каснакова, А. Василев Автор: Ц. Каснакова

PowerPoint Presentation:

НОВО Автори: Ц. Каснакова, Д. Белчев, Кр. Михайлова Автор: Р. Цветкова

PowerPoint Presentation:

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС Разработени са в съответствие със съвременните изисквания Максимална яснота и достъпност Графичен дизайн, осигуряващ лесно възприемане на отделните елементи Разнообразни задачи, стимулиращи самостоятелно мислене и работа в екип Оптимално разпределение на учебното съдържание в 4 типа уроци: За нови знания Упражнение Поглед Обобщение и преговор Автори: В. Мутафчиева, Хр. Матанов, И. Илиев, Ц. Каснакова Автори: К. Косев, В. Танкова, Ц. Каснакова, Хр. Матанов Учебници, осигурявани от държавата

PowerPoint Presentation:

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС Уроците за нови знания Започват с кратък въпрос за припомняне на ученото в 3. и 4. клас Учебният материал е представен проблемно Разработени са рубриките: Историческо свидетелство; За любознателните; Речник; Въпроси и задачи Заглавията на уроците от петте дяла в учебника са оформени в различен цвят Уроците упражнения Създават навици и умения за работа с историческа проблематика Създават навици за работа в колектив за решаване на даден проблем Имат специфично графично оформление Уроците за обобщение и преговор Обобщават знанията от разглежданите теми Систематизират знанията по отделните теми и ориентират учениците за евентуални техни пропуски Погледите Дават допълнителни познания по особено важни теми Ориентират ученика как да затвърди знанията си чрез самостоятелна работа и интерактивни методи Предлагат интересни и разнообразни идеи за работа извън клас и в екип

УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 5. КЛАС:

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 5. КЛАС Започват с кратък въпрос за припомняне на ученото в 3. и 4. клас Учебният материал е представен проблемно Разработени са рубриките: Историческо свидетелство; За любознателните; Речник; Въпроси и задачи Заглавията на уроците от петте дяла в учебника са оформени в различен цвят

PowerPoint Presentation:

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 6. КЛАС

УРОК УПРАЖНЕНИЕ – 5. КЛАС:

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС УРОК УПРАЖНЕНИЕ – 5. КЛАС Уроците упражнения Създават навици и умения за работа с историческа проблематика Създават навици за работа в колектив за решаване на даден проблем Имат специфично графично оформление

PowerPoint Presentation:

УРОК УПРАЖНЕНИЕ – 6. КЛАС

ПОГЛЕД – 5. КЛАС:

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС ПОГЛЕД – 5. КЛАС Дават допълнителни познания по особено важни теми Ориентират ученика как да затвърди знанията си чрез самостоятелна работа и интерактивни методи Предлагат интересни и разнообразни идеи за работа извън клас и в екип

PowerPoint Presentation:

ПОГЛЕД – 6. КЛАС

ОБОБЩЕНИЕ И ПРЕГОВОР – 5. КЛАС:

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС ОБОБЩЕНИЕ И ПРЕГОВОР – 5. КЛАС Уроците за обобщение и преговор Обобщават знанията от разглежданите теми Систематизират знанията по отделните теми и ориентират учениците за евентуални техни пропуски

PowerPoint Presentation:

ОБОБЩЕНИЕ И ПРЕГОВОР – 6. КЛАС

PowerPoint Presentation:

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС КНИГИТЕ ЗА УЧИТЕЛЯ СЪДЪРЖАТ: Учебна програма Примерно годишно разпределение Характеристика на обучението по история за съответния клас Съвременни учебни стратегии („Развитие на критическо мислене чрез четене и писане“) Дидактически варианти за разработване на четирите вида уроци Тестове за входно и изходно ниво

PowerPoint Presentation:

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС Учебните тетрадки са: Предназначени за съвместна работа с учебника Р азработени са въз основа на учебника и съдържат всички теми, представени в него Може да се ползват за работа в клас и за самоподготовка на учениците Учебни помагала, закупувани от учениците

PowerPoint Presentation:

РАБОТНА ТЕТРАДКА – 5. КЛАС

PowerPoint Presentation:

РАБОТНА ТЕТРАДКА – 6. КЛАС

PowerPoint Presentation:

Автори: Ц. Каснакова, А. Василев Предназначени са за текуща подготовка и за оценяване на изходното ниво на учениците Подходящи са за самоподготовка, независимо по кой от одобрените учебници се работи в клас Разделени са на две части: Подготвителни тестове към всеки от разделите на учебника Заключителни тестове за определяне на изходното ниво Предлагат стратегии за успешно решаване на тестове Учебни помагала, закупувани от учениците

PowerPoint Presentation:

Съдържа любопитни факти, кръстословици, лабиринти и други занимателни игри, създаващи условия за творческа дейност на учениците Включва интересни подробности за далечното минало на нашите земи и за вълнуващи моменти в развитието на науката за древността Предлага систематизирани насоки за самостоятелна работа при посещение в музей, работа с видеофилми и търсене на нова информация Автори : Ц. Каснакова, Д. Белчев, К. Михайлова Учебни помагала, закупувани от учениците

PowerPoint Presentation:

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС НОВО РАЗРАБОТЕНИТЕ ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ: • са обособени в два раздела – тематични тестове, покриващи петте основни раздела на учебната програма по история и цивилизация за 7. клас, и годишни тестове по формaта на изпита за външно оценяване след 7. клас • дават възможност за усвояване на допълнителни знания и умения • съдържат необходимите вътрешнопредметни връзки • помагат за затвърдяване и практическо прилагане на усвоените знания • подтикват учениците да търсят нова актуална информация. Всеки от тематичните тестове е в два равностойни варианта, което позволява работа по групи. Решаването на тестовете има за цел да установи в каква степен ученикът владее знанията, уменията, компетенциите, моделите на поведение и ценностите, предвидени в учебната програма. Р азработен в съответствие с формàта за външно оценяване по културно-образователна област Обществени науки, гражданско обрезование и религия в частта по предмета История и цивилизация

PowerPoint Presentation:

Възпроизвежда и допълва печатните издания на учебниците Визуализира определена информация чрез уголемяване на изображения, маркиране и подчертаване на текст Към определени теми са включени допълнителни мултимедийни материали: виртуални камери , снимки, видеоклипове, презентации, интерактивни задачи, допълнителни текстове Предполага прилагането на диференциран подход към ученици с различно ниво на подготовка Папка „За учителя“ съдържа материали, предназначени за учителя, които може да се разпечатват и използват за учебни цели Електронно интерактивно помагало

PowerPoint Presentation:

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС НАДЯВАМЕ СЕ, ЧЕ НАШИТЕ УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА ЩЕ БЪДАТ СИГУРЕН ПОМОЩНИК В УСИЛИЯТА ВИ ДА СТЕ УСПЕШНИ И МАКСИМАЛНО УДОВЛЕТВОРЕНИ ОТ ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ! 1124 София ул. „Младен Павлов“ № 1, ет. 3 тел./факс: (02) 944 16 43, (02) 944 35 03 e-mail: [email protected] www.anubis.bg