История и цивилизация за 9., 10. и 11. клас

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

НОВО ПРЕРАБОТЕНО ИЗДАНИЕ Учебникът е одобрен със Заповед № РД 09-6 70 /29.05.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката.

PowerPoint Presentation:

През новата 2012/2013 учебна година Издателска къща „Анубис” пуска от печат основно преработен учебник по история и цивилизация за ЗП в 9. клас. Обновлението е от такъв характер, че прави стария учебник неизползваем.

PowerPoint Presentation:

Промените се изразяват в: намаляване на обема на новите знания; осъвременяване на факти и статистически данни ; прецизиране на изложението, за да стане по-достъпно за учениците;

PowerPoint Presentation:

подменени са редица илюстрации с по-качествени и по-добре отговарящи на учебното съдържание; някои от историческите карти, схеми и таблици са обновени; включени са нови упражнения за работа с историческа карта и други източници на информация.

PowerPoint Presentation:

В учебника ще намерите много нови интернет адреси с полезна и разнообразна информация и допълнителен илюстративен материал . Актуализирани са и списъците с произведения на изкуството, които допълват представата на учениците за атмосферата на изучаваните епохи .

PowerPoint Presentation:

Учебникът е одобрен със Заповед № РД 09-668/29.05.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката.

PowerPoint Presentation:

Основно място е отделено на рубриките, предразполагащи учениците: към самостоятелна изследователска работа и мислене; към създаване на собствени (писмени и устни) текстове и презентации; към работа в екип за решаване на поставени от учителя проблеми.

PowerPoint Presentation:

НОВО ПРЕРАБОТЕНО ИЗДАНИЕ Учебникът е одобрен със Заповед № РД 09-674/29.05.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката.

PowerPoint Presentation:

Учебникът по история и цивилизация за 10. клас, ЗП на Издателска къща „Анубис” е преработен основно. Обновлението е от такъв характер, че прави стария учебник неизползваем. Какво наложи преработването на досегашния учебник?

PowerPoint Presentation:

През последните десетина години в историята на света настъпиха значителни събития, появиха се нови политически фигури, партии, групировки. Смениха се поколения не само в политическия елит, но и в технологиите, изкуството, спорта и информатиката. Всичко това наложи една трета от уроците да бъдат пренаписани наново, а други да отпаднат напълно и да бъдат заменени с по-подходящи теми.

PowerPoint Presentation:

Добавените теми са илюстрирани с нов снимков материал и преработени карти. Избран е нов подход при тестовете за самопроверка, следващ модела на зрелостните изпити. Предложени са и редица примерни теми за кратък писмен отговор на исторически въпрос.

PowerPoint Presentation:

Основно преработената и допълнена информация в учебниците (съчетана с материала по програмата за 11. клас) е напълно достатъчна за успешно представяне на зрелостен изпит по история и цивилизация. Ученици и учители могат да контролират нивото на подготовка с помощта на помагалото на ИК „Анубис” „История и цивилизация. Тестове за текуща подготовка и зрелостен изпит” с автори Христина Мирчева и Галя Рангелова.

PowerPoint Presentation:

Учебникът е одобрен със Заповед № РД 09-678/29.05.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката.

PowerPoint Presentation:

Учебникът за ПП повтаря едно към едно съдържанието на учебника за ЗП, като към всяка тема предлага: допълнителни материали; биографични портрети на известни личности от епохата; нови илюстрации, схеми, диаграми и таблици; въпроси за размисъл и за писмено изпитване; идеи за проектна дейност с използване на възможностите, които предлагат специализираните сайтове в интернет.

PowerPoint Presentation:

НОВО ПРЕРАБОТЕНО ИЗДАНИЕ Учебникът е одобрен със Заповед № РД 09-686/29.05.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката.

PowerPoint Presentation:

Новият по същество учебник е допълнен с уроци, които запознават с живота на българите у нас и в емиграция през последното десетилетие. Някои от досегашните теми са преработени така, че по-адекватно да отразяват настъпилите важни промени в страната и региона.

PowerPoint Presentation:

Редица илюстрации са подменени с по-качествени и по-добре отговарящи на учебното съдържание. Някои от историческите карти, схеми и таблици са редактирани и изработени наново. Включени са упражнения за работа с историческа карта, документални снимки и други източници на информация.

PowerPoint Presentation:

Основно преработената и допълнена информация в учебника (съчетана с материала по програмата за 10. клас) е напълно достатъчна за подготовка за зрелостен изпит по история и цивилизация. Ученици и учители могат да контролират нивото на подготовка с помощта на помагалото на ИК „Анубис ” „История и цивилизация. Тестове за текуща подготовка и зрелостен изпит” с автори Христина Мирчева и Галя Рангелова.

PowerPoint Presentation:

Издателска къща "Анубис" Централен офис: гр. София 1124 ул. "Младен Павлов" № 1 Тел.: 02/944 16 43 Факс: 02/944 35 03 E-mail: ik . anubis @ anubis . bg ; anubis _ otzivi @ abv . bg www.anubis . bg Благодарим за вниманието! СТАНЕТЕ НАШИ ПАРТНЬОРИ И ПРИЯТЕЛИ