2013-02-27 שוט אשפה היום ומחר

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

שוט אשפה היום ומחר שקף 1 מתוך 19 Waste chute today & tomorrow

PowerPoint Presentation:

התוכן: פרטים טכניים ניתוח כדאיות כלכלית נקודות תורפה פתרונות חדישים לעתיד הקרוב פתרונות למבנים קיימים שקף 2 מתוך 19

PowerPoint Presentation:

שקף 3 מתוך 19 שוט אשפה רגיל

PowerPoint Presentation:

מטבח דירתי חדר אצירת האשפה אשפה אורגנית אשפה יבשה תנועת האשפה במבנה ללא שוט אשפה שקף 4 מתוך 19

PowerPoint Presentation:

מטבח דירתי חדר אצירת אשפה תנועת האשפה במבנה עם שוט אשפה חדר פינוי אשפה קומתי אשפה אורגנית אשפה יבשה 2 שיטות בשקף הבא שקף 5 מתוך 19

PowerPoint Presentation:

שקף 6 מתוך 19 מבט על חזית חדר פינוי אשפה קומתי שיטה ב': 2 שוטי אשפה רגילים שיטה א': שוט אשפה חכם

PowerPoint Presentation:

שוט אשפה חכם דלת בתחנה קומתית שקף 7 מתוך 19 נתב הדייר לוחץ על אחד מהמקשים ובכך הוא גורם לנתב לשנות כיוון גלישת האשפה

PowerPoint Presentation:

הנתב שקף 8 מתוך 19

PowerPoint Presentation:

שקף 9 מתוך 19 השוואת עלויות: שוט אשפה חכם נגד 2 שוטים רגילים

PowerPoint Presentation:

שקף 10 מתוך 19

PowerPoint Presentation:

נקודת תורפה מס' 1 של שוט רגיל - אקוסטיקה שקף 11 מתוך 19 בולם אנרגיה טלסקופי הפרדה מוחלטת בולם אנרגיה והפרדה בין צינור השוט לבין הזוית פותרים 95% בעיות אקוסטיות

PowerPoint Presentation:

שקף 12 מתוך 19 נקודת תורפה מס' 2 של שוט רגיל – ריח אשפה בבניין מקור הריח הוא חדר אצירת האשפה האורגנית. יש לסלק את האויר המזוהם מחדר זה דרך פיר נפרד ולא דרך שוט האשפה פתרון מוחלט: עצירת תהליך ריקוב האשפה בעזרת אוזון. הזהרה: שימוש באוזון דורש שמירה על תנאי בטיחות.

PowerPoint Presentation:

שקף 13 מתוך 19 נקודת תורפה מס' 3 של שוט חכם – כושר הפרדת האשפה חיישני סיום הצניחה הקטע המשופע צריך להיות קצר ביותר האשפה האורגנית ברגע נחיתתה מקבלת צורה של "פיתה" וזוחלת באיטיות. במקרה ואורך הקטע המשופע יעלה על 100 ס"מ האשפה האורגנית תתעכב ולאחר מכן תיסחב יחד עם האשפה היבשה אל כלי אצירת האשפה היבשה –הפרדת האשפה לא תתממש!

PowerPoint Presentation:

שקף 14 מתוך 19 נקודת תורפה מס' 4 של שוט חכם – סתימות בנתב שמתוכנן נכון אין סתימות וגם אם יש – הוא מאפשר גישה נוחה לצורך פתיחת הסתימות

PowerPoint Presentation:

פתרונות חדישים שקף 15 מתוך 19 הדייר יפתח את הדלת, יכניס את האשפה אל תוך המצנח ויעזוב את המקום. הוא לא יצטרך להמתין עד לסיום הפעולה – מערכת בקרת השוט תפתח את המדף הפנימי מתי שצריך שוט אשפה איירלוק כדי לצפות בסרטון חפש/י ב- YOUTUBE מילה "איירלוק" או לחץ/י כאן

PowerPoint Presentation:

פתרונות חדישים שקף 16 מתוך 19 שוט חכם לפרדה ל- 3 ויותר זרמים

PowerPoint Presentation:

פתרונות למבנים קיימים שקף 17 מתוך 19 איך לשדרג שוט אשפה רגיל בבניין קיים לשוט אשפה חכם? שלב א': יש לבדוק האם ניתן להתקין פרט רצ"ב שיבטיח קיום ההפרדה. שלב ב' בשקף הבא. חיישני סיום הצניחה הקטע המשופע קצר ביותר

PowerPoint Presentation:

פתרונות למבנים קיימים שקף 18 מתוך 19 הפעולות הנדרשות לשידרוג שוט רגיל לשוט חכם: התקנת תשתית מערכת בקרה החלפת דלתות התאמת חדר אצירת האשפה התקנת תשתית (כולל עבודות בינוי) והחלפת דלתות – כ- 6,000 ש"ח/קומה התאמת חדר אצירת האשפה: ניתן לפתרון בכ- 90% של המקרים עלות בין 80,000 לבין 200,000 ש"ח

PowerPoint Presentation:

ח.צ. מהנדסים ויועצים אינג' חיים צפריר 052-2561686 תכנון ופתרונות לעולם האשפה שקף 19 מתוך 19 27.02.2013 www.GarbageControl.com [email protected]

authorStream Live Help