Lean management

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Uvod - Osposobljavanje?:

Uvod - Osposobljavanje? “Ništa vas ne mogu naučiti. Mogu vas samo pripremiti da počnete da razmišljate.” Sokrat “ Kapacitet-sposobnosti se mogu beskonačno povećati, kad svi počnu da razmišljaju” Taiči Ono Predstavljanje ishodišta za razmišljanje i akcije.

Slide 2:

Karakteristike vitke proizvodnje

Slide 3:

Tipične zablude o vitkoj proizvodnji To je stvar proizvodnje, upotrebljiva je samo u fabrici. Kod nas to ne važi, mi smo montaža, mi nismo automobilska industrija, mi smo specifični. To smo jednom već pokušali, ali nije išlo. U suštini to je samo pojedinačan protok. U suštini to je “ništa zaliha”. To je japanska stvar, u drugim . .... kulturama ne radi. Kod nas to ne ide, jer su naši ljudi drugačiji

Slide 4:

Načela vitke proizvodnje Odredite vrednost , koju traži kupac. Utvrdite tok vrednosti kroz proizvodni proces. Otklonite rasipanja i osigurajte nesmetan protok vrednosti po toku. Osigurajte protok vrednosti isključivo radi vučenja kupca. Stalno poboljšavajte tok vrednosti težeći savršenstvu . U aktivnosti uključite zaposlene i ovlastite ih za upravljanje njihovim delom toka vrednosti.

Slide 5:

Počnite s kupcem i s vrednošću KO je kupac? ŠTA kupuje? ZAŠTO mu trebaju vaši proizvodi? ŠTA mu predstvaljaju vaši proizvodi? Razmišljajte kao kupac! Prodaja Fabrika Kupac

Slide 6:

Načela vitke proizvodnje Odredite vrednost , koju traži kupac. Utvrdite tok vrednosti kroz proizvodni proces. Otklonite rasipanja i osigurajte nesmetan protok vrednosti po toku. Osigurajte protok vrednosti isključivo radi vučenja kupca. Stalno poboljšavajte tok vrednosti težeći savršenstvu . U aktivnosti uključite zaposlene i ovlastite ih za upravljanje njihovim delom toka vrednosti.

Slide 7:

Šta je tok vrednosti? “Tok vrednosti predstavlja sve aktivnosti, sa dodatnom vrednošću i bez nje, koje su trenutno potrebne da bi proizvod prošao kroz glavni tok, a koje su bitne za svaki proizvod: Proizvodni tok od sirovine do kupca i Razvojni tok od dizajna do početka proizvodnje.” Isporučioci Vaša fabrika Kupci TOK VREDNOSTI

Slide 8:

Načela vitke proizvodnje Odredite vrednost , koju traži kupac. Utvrdite tok vrednosti kroz proizvodni proces. Otklonite rasipanja i osigurajte nesmetan protok vrednosti po toku. Osigurajte protok vrednosti isključivo radi vučenja kupca. Stalno poboljšavajte tok vrednosti težeći savršenstvu . U aktivnosti uključite zaposlene i ovlastite ih za upravljanje njihovim delom toka vrednosti.

Slide 9:

Da li aktivnosti dodaje vrednost ili ne? Aktivnost koja dodaje vrednost: Kupac je plaća. Menja veličinu, oblik ili funkciju materijala ili informacije. U prvom pokušaju obavljena pravilno. Aktivnost koja ne dodaje vrednost: Bilo koja aktivnost, koja troši vreme i resurse, a ne ispunjava sva tri uslova za dodavanje vrednosti. P laća kupac P retvara proizvod P ravilno prvi put 3P

Slide 10:

Aktivnosti koje ne dodaju vrednost = Rasipanja 7 vrsta rasipanja: Prekomerna proizvodnja Greške Transport Čekanje Zalihe Kretanje Nepotrebna obrada Rasipanje = jap. Muda OTKLANJANJE RASIPANJA = POBOLJŠANJE PROCESA

Slide 11:

Tipična aktivnost za “poboljšanje” procesa Tipičan odnos između trajanja aktivnosti koje dodaju odn. ne dodaju vrednost u procesu: Većina preduzeća napada to: 1 % DV 99% NDV = Rasipanja Rasipanja i moguće dobija to. Gde su PRAVE mogućnosti za poboljšanje?

Slide 12:

Načela vitke proizvodnje Odredite vrednost , koju traži kupac. Utvrdite tok vrednosti kroz proizvodni proces. Otklonite rasipanja i osigurajte nesmetan protok vrednosti po toku. Osigurajte protok vrednosti isključivo radi vučenja kupca. Stalno poboljšavajte tok vrednosti težeći savršenstvu . U aktivnosti uključite zaposlene i ovlastite ih za upravljanje njihovim delom toka vrednosti.

Slide 13:

Guranje i vučenje Kupac Vučenje kupca Kupac Guranje proizvođača prema kupcu

Slide 14:

Vučenje materijala od strane kupca Pravila: Sledeća operacija mora povući ka sebi proizvode predhodne operacije. Predhodna operacija ne sme gurati svoje proizvode na sledeću operaciju. Posledice: Proizvod se u toku pomera samo ako je potreban za sledeću operaciju Nema proizvodnje bez narudžbine kupca. Proizvodnja samo nadomešta potrošeno. Problem: Kako da predhodnoj operaciji poručimo šta treba da radi?

Slide 15:

Načela vitke proizvodnje Odredite vrednost , koju traži kupac. Utvrdite tok vrednosti kroz proizvodni proces. Otklonite rasipanja i osigurajte nesmetan protok vrednosti po toku. Osigurajte protok vrednosti isključivo radi vučenja kupca. Stalno poboljšavajte tok vrednosti težeći savršenstvu . U aktivnosti uključite zaposlene i ovlastite ih za upravljanje njihovim delom toka vrednosti.

Slide 16:

Težnja ka savršenstvu Ako vrednost po toku glatko teče na vučenje kupca, p itamo se: Kako skratiti tok i ubrzati protok? S daljim ciljnim odstranjivanjem rasipanja. Tok 1 Tok 2 Tok 3 Tok 2 Cilj 1 Cilj 2 Taiči Ono: “Skratimo ovo vreme s odstranjivanjem rasipanja.” Svako sitno poboljšanje može otkriti nove mogućnosti za poboljšanje. Narudžbina Vreme Plaćanje

Slide 17:

Naučite da vidite i pitate: “Zašto?” Na rasipanja oko sebe smo se navikli i ne prepoznajemo ih više. Moramo da naučimo da vidimo i pitamo: Zašto ? Zašto to radimo? Je li to potrebno? Zašto to radimo tako? Postupci se često menjaju, a prvobitna svrha promene može da izbledi ili nestane. Ostanite znatiželjni. Pitajte: “Zašto?”

Slide 18:

To zahteva kupac! Zar stvarno? Često radimo nepotrebne stvari, jer: “Tako zahteva kupac!” Svejedno, zapitajte se: “Zašto?” Moguće je da kupac to zaista zahteva, ali ga možemo zamoliti za promenu. Moguće je da kupac to zaista zahteva, jer smo mu rekli da možemo to da uradimo. Moguće je da kupac u stvarnosti to ni ne zahteva. Mnoga ograničenje i prepreke smo postavili sami.

Slide 19:

Načela vitke proizvodnje Odredite vrednost , koju traži kupac. Utvrdite tok vrednosti kroz proizvodni proces. Otklonite rasipanja i osigurajte nesmetan protok vrednosti po toku. Osigurajte protok vrednosti isključivo radi vučenja kupca. Stalno poboljšavajte tok vrednosti težeći savršenstvu . U aktivnosti uključite zaposlene i ovlastite ih za upravljanje njihovim delom toka vrednosti.

Slide 20:

Koliko su zaposleni uključeni u aktivnosti za poboljšanje u preduzeću? “Imaju posao i moraju ga dobro obavljati, inače će ga izgubiti!” “Imamo sistem za prikupljanje i ocenjivanje njihovih predloga.” “O svemu imamo dvosmernu komunikaciju.” “U okviru sektora organizujemo radionice, usmerene na konkretna poboljšanja.” U radionice za poboljšavanje su uključeni zaposleni iz različitih sektora.” “Redovno organizujemo radionice za poboljšanje, u koje su uključeni zaposleni iz celog preduzeća.” Gde ste vi ? Da li upošljavate “samo ruke” ili celog čoveka?

Slide 21:

Hram vitkosti i materijal za gradnju Uravnotežena proizvodnja Protok i vučenje Osnivanje ćelija Kanban SMED Vitka nabavka Tačno u pravo vreme Kupac Ljudi Ostvarenje strategije (ciljevi i vođenje) Kaizen i TiNS Polivalenca Sigurnost i ergonomsko radno mesto Ugrađeni kvalitet Stabilnost Takt Mišljenje kupca Prenos kupčevih potreba u dizajn procesa Autonomizacija mašina Sprečavanje grešaka (na proizvodima i u procesima) Smanjenje varijabilnosti Vizuelno upravljanje 5S Celovito produktivno održavanje Standardizovan rad

Slide 22:

Smanjenje varijabilnosti je temelj stabilnosti. Temelj vitke proizvodnje su stabilni i sposobni procesi Stabilan proces = Sposoban proces = Šta smanjuje stabilnost i sposobnost procesa? Rasipanja Varijabilnost prouzrokuje Koja rasipanja prouzrokuju varijabilnost? Kako? Varijabilnost je neprijatelj br. 1

Slide 23:

Gde sve nalazimo uzroke varijabilnosti? Varijabilnost mogu da prouzrokuju temeljni ulazi u proces: Ljudi ( M an) Mašine ( M achine) Materijal ( M aterijal) Radni postupak ( M ethod) Merenja ( M easurement) Radna okolina ( M other nature) Varijabilnost = jap. Mura Varijabilnost je prisutna svuda, Iako je nekad skoro nemerljiva. 6M

Slide 24:

Idealan par za izvrsna dostignuća Vitka proizvodnja Otklanjanje rasipanja Organizacija linija Uspostavljanje protoka Kupčevo vučenje 6 Sigma: Smanjenje varijabilnosti Otklanjanje dorade i škarta Stabilni i sposobni procesi Brzina Tačnost + zadovoljni kupci z adovoljni zaposleni z adovoljni deoničari =

Slide 25:

Pažnja! To nije alat, to je KULTURA! Kultura je.... ... kako zaposleni razmišljaju, kako se ponašaju, r ade i odazivaju se na teškoće i nagrade. Svaki dan. Svaki sat. Svaki minut.

Slide 26:

Biti vitak znači... proizvoditi to što kupcu treba, t ada kada mu treba, s minimalnim troškovima odn. s minimalnom količinom materijala, opreme, ljudskog rada i prostora. Vitko preduzeće je sistem koji.... osigurava efikasan razvoj, proizvodnju i nabavku proizvoda, te maksimizira mogućnosti zaposlenih za uspešno delovanje s dodavanjem vrednosti i za prepoznavanje teškoća, traženje uzroka te određivanje protivakcija za smanjenje varijabilnosti u tehničko-razvojnim, proizvodnim i administrativnim procesima Vitkost podstiče, omogućava i finansira rast

Slide 27:

5S

Slide 28:

Hram vitkosti: Stabilnost Odredite vrednost, koju traži kupac. Utvrdite tok vrednosti kroz proizvodni proces. Otklonite rasipanja i osigurajte nesmetan protok vrednosti po toku. Osigurajte protok vrednosti isključivo radi vučenja kupca. Stalno poboljšavajte tok vrednosti težeći savršenstvu. U aktivnosti uključite zaposlene i ovlastite ih za upravljanje njihovim delom toka vrednosti. Uravnotežena proizvodnja Protok i vučenje Osnivanje ćelija Kanban SMED Vitka nabavka Tačno u pravo vreme Kupac Ljudi Ostvarenje strategije (ciljevi i vođenje) Kaizen i TiNS Polivalenca Sigurnost i ergonomsko radno mesto Ugrađeni kvalitet Stabilnost Takt Mišljenje kupca Prenos kupčevih potreba u dizajn procesa Autonomizacija mašina Sprečavanje grešaka (na proizvodima i u procesima) Smanjenje varijabilnosti Vizuelno upravljanje 5S Celovito produktivno održavanje Standardizovan rad

Slide 29:

Zašto uvesti 5S? Da promenite svoju radnu okolinu iz ovakave...

Slide 30:

Zašto uvesti 5S? ... u ovakvu.

Slide 31:

5S je.... 5 japanskih reči koje počinju slovom S S S eiri – S ortiraj S eiton – S loži S eiso – S premi S eketsu – S tandardizuj S hitsuke - S ačuvaj samodisciplinu

Slide 32:

S1 = Sortirajmo stvari Na radnom mestu se gomilaju: alati, mašine, (polu) proizvodi, dokumentacija ,... Odvojimo stvari koje su potrebne za tekuće poslove od onih koje za to nisu potrebne. S radnog mesta sklonimo sve nepotrebne stvari. Posledice: g ubimo vreme traženjem stvari koje trebamo. imamo više alata/naprava, nego što trebamo. n epotrebne stvari nas ometaju pri svakodnevnom radu. trošimo više vremena/novca, a manje smo efikasni. Sortiranjem stvari olakšajmo pristup potrebnim stvarima

Slide 33:

Budite pažljivi prema malim i velikim predmetima

Slide 34:

S2 = Složi potrebne stvari Nakon sortiranja nepotrebnih stvari potrebne stvari organizujemo i uredimo tako da: svaka stvar ima svoje mesto i su stvari pregledne i lako dostupne. Uredimo stvari s obzirom na učestalost njihovog korišćenja. Upotrebimo vizuelna pomagala da olakšamo prepoznavanje mesta za odlaganje Sve ima svoje mesto i sve je na svom mestu. Red = Svako odmah zna gde se našto nalazi i gde je potrebno stvari vratiti nakon upotrebe

Slide 35:

Označavanje: S natpisima i oznakama Maks količina Min. količina

Slide 36:

S3 = Spremi Ako su stvari uređene, redovno spremamo i čistimo radnu okolinu. Sve stvari (mašine, alate, radne stolove, pod,...) je potrebno redovno i primereno čistiti. Odredite dnevni raspored spremanja i proveravanja da svaki put pratite stanje opreme i ustanovite moguće potrebnu za akcijama Zaposleni radnici spremaju radni prostor, ne spoljni servis za čišćenje. Potrebno je utvrditi uzroke prljavštine i otklonite ih, da se prljavština trajno otkloni. Redovno spremanje gradi disciplinu, što je temelj za sve ostalo.

Slide 37:

S4 = Standardizuj Pronađimo primere najbolje prakse i propišimo ih kao standarde. Uz njihovu pomoć sačuvajmo red i čistoću, koju smo uspostavili pri S1,S2 i S3. Standardizacija omogućava minimiziranje varijabilnosti i njenog uticaja na kvalitet i brzinu. Uvedite standardizaciju procesa, alata, metoda, sastavnih delova, oznaka itd. Standard je osnova za dalja poboljšanja.

Slide 38:

Upotrebite jasne oznake

Slide 39:

S5 = Sačuvaj red i čistoću disciplinom Sačuvajmo dostignuća S1, S2, S3 i S4 održavanjem i jačanjem discipline, da se dogovorene aktivnosti izvode dosledno i iz navike. Održavanje reda i čistoće treba da postane sastavni deo svakodnevnog rada. Uvek i BEZ IZUZETKA se držimo dogovorenih pravila. Sačuvajmo dostignuća kao temelj budućih poboljšanja.

Slide 40:

Očuvajte dostignuto Odredite nivoe uspešnosti za 5S Stalno izvodite provere i pri tome fotografišite neskladnosti Analizirajte rezultate provera i preduzimajte akcije u skladu s tim. Merite napredak i planirajte stalno poboljšanje stanja. Sačuvajte 5S iz navike.

Slide 41:

Prednosti 5S Glavne prednosti 5S: Čistija, bolje uređena i pregledna radna okolina Sigurniji uslovi za rad Smanjenje aktivnosti koje ne dodaju vrednost Bolji kvalitet i veća produktivnost Manje kvarova i veća raspoloživost opreme Manje potrebno opreme i alata 5S je temelj disciplinovanog pristupa poslu. Osim toga: Promene se vide odmah Aktivnosti su brže, uticajne i zabavne Podstiče pomak u kulturi prema stalnim poboljšanjima

Slide 42:

Grupa proizvoda i Takt

Slide 43:

Hram vitkosti: Kupac Odredite vrednost, koju traži kupac. Utvrdite tok vrednosti kroz proizvodni proces. Otklonite rasipanja i osigurajte nesmetan protok vrednosti po toku. Osigurajte protok vrednosti isključivo radi vučenja kupca. Stalno poboljšavajte tok vrednosti težeći savršenstvu. U aktivnosti uključite zaposlene i ovlastite ih za upravljanje njihovim delom toka vrednosti. Uravnotežena proizvodnja Protok i vučenje Osnivanje ćelija Kanban SMED Vitka nabavka Tačno u pravo vreme Kupac Ljudi Ostvarenje strategije (ciljevi i vođenje) Kaizen i TiNS Polivalenca Sigurnost i ergonomsko radno mesto Ugrađeni kvalitet Stabilnost Takt Mišljenje kupca Prenos kupčevih potreba u dizajn procesa Autonomizacija mašina Sprečavanje grešaka (na proizvodima i u procesima) Smanjenje varijabilnosti Vizuelno upravljanje 5S Celovito produktivno održavanje Standardizovan rad

Slide 44:

Grupa proizvoda... ... je grupa (šifri) proizvoda, koji putuju po toku vrednosti nadole kroz slične proizvodne korake/procese preko sličnih mašina (operacija). Proizvodni koraci ili mašine 1 2 3 4 5 6 7 8 PROIZVODI A X X X X X B X X X X X X C X X X X X X D X X X X X E X X X X X F X X X X X G X X X X X Grupa proizvoda ... je ishodište za razmatranje procesa.

Slide 45:

Kako odrediti grupe proizvoda? Treba nam: Spisak konačnih proizvoda (pozicija) s nazivom i kupcem Spisak mašina, na kojima izrađujemo proizvode, počevši na kraju procesa. Postupak: Proizvode upišemo u prvu kolonu tabele Mašine upišemo u prvi red tabele Za svaki proizvod u tabeli označimo, na kojim mašinama ga radimo (X) Rezultat : Matrica proizvoda i procesa (MPP)

Slide 46:

Podaci u matrici proizvoda i procesa (MPP) Za svaki proizvod u matrici moramo označiti: Na kojim mašinama ga radimo (X). Pri analizi matrice dobijemo upravo još sledeće podatke o proizvodu odn. p rocesu/mašini: Na kojim mašinama bi proizvod još mogli izrađivati bez dodatnih investicija (O) odn. s investicijama (I). Redni broj procesa pri izradi proizvoda. Vreme ciklusa (Tc) na određenoj mašini. Upozorenje : Umesto oznaka X/O/I – možemo u matrici upotrebiti različite boje.

Slide 47:

Analiza matrice proizvoda i procesa (MPP) Redove s proizvodima pomeramo u matrici gore/dole tako da predstavimo zajedno proizvode, koje izrađujemo na istim ili sličnim mašinama. Njihovi redovi imaju sličan uzorak X/O/I prazno. Ti skupovi proizvoda čine grupe proizvoda. Proizvodni koraci ili mašine 1 2 3 4 5 6 7 8 PROIZVODI A X X X X X B X X X X X X C X X X X X X D X X X X X E X X X X X F X X X X X G X X X X X Grupa proizvoda

Slide 48:

Takt = Ritam proizvodnje Takt = vreme u kojima moramo uradimo jedan komad, da možemo udovoljiti upitu kupca. Takt usklađuje ritam proizvodnje s ritmom prodaje. Takt = Planirano vreme za rad Prosečne narudžbine Primer: Takt = = 60”/kom 27.600 “/RD 460 kos/RD Takt = potrebna brzina proizvodnje

Slide 49:

Takt: Primer 1. Odrediti planirano vreme za rad u izabranom razdoblju. 2. Odrediti prosečnu narudžbinu kupca u tom razdoblju. 3. Izračunajte takt za to razdoblje. Takt = = 0,43’/kom 6.450’/TE 15.000 kom/TE Šifra Prosečna narudžbina/Sedmica A 5.500 B 3.500 C 2.500 D 2.000 E 1.500 Uk- 15.000 Planirano vreme za rad Smena/Dan 3 Min/Smenu 430’ Dana/Sedmica 5 Ukupno 6.450’ Takt = Planirano vreme Prosečna narudžbina

Slide 50:

Rasprava: Takt Kakva je veza između vremena ciklusa (Tc) i takta? OEE = 60%. Šta to znači za takt? Da li vreme izmene utiče na takt? Koji faktori su važni pri izračunavanju prosečne kupčeve narudžbine?

Slide 51:

Takt i OEE: Proizvodni Takt Obično sve planirano vreme za rad nije produktivno iskorišćeno OEE < 100% Za praćenje i planiranje proizvodnje možemo upotrebiti proizvodni takt. PRO takt = Takt * OEE OEE < 100% proizvodni takt je kraći od kupčevog takta. Ako slabo iskorištavamo opremu: moramo raditi brže i stvarni kapaciteti su manji od nazivnih. Pravi takt je kupčev. Proizvodni takt je odraz naših slabosti.

Slide 52:

Takt i vreme ciklusa TC 1. Tc > Takt: Ne možemo zadovoljiti upit kupca Moramo skratiti Tc ili povećati planirano vreme za rad ili povećati kapacitete opreme. 2. Tc < Takt: Možemo zadovoljiti upit kupca. Cilj : Tc ~ 0.90 x Takt Tc, koji je znatno kraći od takta, nije poželjan , jer: znači slabo iskorišćenje opreme i rada, nudi podršku problemima u proizvodnim procesima. Neka takt odredi ritam proizvodnje.

Slide 53:

Takt i vreme ciklusa (Tc) pojedinačnih operacija t akt 60 sek preoblikovanje zavarivanje 1s 39s 46s zavarivanje montaža 62 s 40s montaža Sva vremena ciklusa (Tc) moraju biti kraća od takta

Slide 54:

Šta je Takt? Takt = Takt usklađuje ritam proizvodnje s ritmom prodaje. Takt = potrebna brzina proizvodnje

Slide 55:

Rasipanja

Slide 56:

Hram vitkosti: Stabilnost & Tačno u pravo Vreme & Ugrađeni kvalitet & Ljudi Odredite vrednost, koju traži kupac. Utvrdite tok vrednosti kroz proizvodni proces. Otklonite rasipanja i osigurajte nesmetan protok vrednosti po toku. Osigurajte protok vrednosti isključivo radi vučenja kupca. Stalno poboljšavajte tok vrednosti težeći savršenstvu. U aktivnosti uključite zaposlene i ovlastite ih za upravljanje njihovim delom toka vrednosti. Uravnotežena proizvodnja Protok i vučenje Osnivanje ćelija Kanban SMED Vitka nabavka Tačno u pravo vreme Kupac Ljudi Ostvarenje strategije (ciljevi i vođenje) Kaizen i TiNS Polivalenca Sigurnost i ergonomsko radno mesto Ugrađeni kvalitet Stabilnost Takt Mišljenje kupca Prenos kupčevih potreba u dizajn procesa Autonomizacija mašina Sprečavanje grešaka (na proizvodima i u procesima) Smanjenje varijabilnosti Vizuelno upravljanje 5S Celovito produktivno održavanje Standardizovan rad

Slide 57:

Da li aktivnosti dodaje vrednost ili ne? Aktivnost koja dodaje vrednost: Kupac je plaća. Menja veličinu, oblik ili funkciju materijala ili informacije. U prvom pokušaju obavljena pravilno. Aktivnost koja ne dodaje vrednost: Bilo koja aktivnost, koja troši vreme i resurse, a ne ispunjava sva tri uslova za dodavanje vrednosti. P laća kupac P retvara proizvod P ravilno prvi put 3P DV NDV

Slide 58:

7 vrsta rasipanja = 7 smrtnih grehova Rasipanje je sve što neposredno ne dodaje vrednosti konačnom proizvodu ili ne doprinosi promeni proizvoda. Rasipanje dodaje samo vreme i troškove, ali ne vrednosti. Rasipanje je sve što kupac nije spreman da plati da uradimo. Rasipanje = jap. Muda Prekomerna proizvodnja Greške Transport Čekanje Zalihe Kretanje Suvišna obrada

Slide 59:

1. Rasipanje: Prekomerna proizvodnja Definicija: “Proizvođenje više ili pre nego što je potrebno.” Proizvođenje veće količine nego što treba. Brže proizvođenje nego što je potrebno. Karakteristike: Gomilanje proizvoda između procesa ili unutar procesa Guranje materijala ka sledećem procesu Plan za svaki proces

Slide 60:

1. Rasipanje: Prekomerna proizvodnja (nastavak) Glavni uzroci rasipanja: Nesposoban proces (Cpk) Duge izmene/štelovanja Neuravnotežen plan proizvodnje Pogrešna upotreba automatizacija Manja raspoloživost opreme Razmišljanje “za svaki slučaj” Brzina proizvodnje mora biti određene upitom kupca. Savet: Napraviti ono što kupcu treba, kad treba i koliko treba.

Slide 61:

2. Rasipanje: Greške Definicija: “Nekvalitet, g reške i drugi razlozi za neusklađenost proizvoda.” Karakteristika: Obimna ulazna kontrola Mesta za probu/kontrolu Prostori za škart, dorade, prebiranje idt.

Slide 62:

2. Rasipanje: Greške (nastavak) Glavni uzroci rasipanja: Slad nadzor procesa Slaba uređenost radnog mesta Neodgovarajući alat/oprema Nedostatak graničnih standarda Slabo osposobljeni radnici Nekvalitetan ulazni materijal Savet: Za trajno rešenje morate utvrditi i otkloniti osnovni uzrok greške.

Slide 63:

3. Rasipanje: Transport Definicija: “Svako pomeranje materijala.” Karakteristike: Raspored opreme po odeljenjima Velike serije i velike ambalažne jedinice Viljuškari u proizvodnji

Slide 64:

3. Rasipanje: Transport (nastavak) Glavni uzroci rasipanja: Loš raspored opreme u fabrici Više skladišnih lokacija Loše uređenje skladišta Nered i nečistoća Proizvodnja u velikim serijama Prekomerna proizvodnja Savet: Transport nijednom proizvodu NE DODAJE VREDNOST.

Slide 65:

4. Rasipanje: Čekanje Definicija: “Besposlica na proizvodnim operacijama.” Karakteristike: Radnici koji čekaju mašinu. Radnici koji čekaju materijal.

Slide 66:

4. Rasipanje: Čekanje (nastavak) Glavni uzroci rasipanja: Neuravnoteženo opterećenje radnika Pogrešno korišćenje automatizacije Radnik “privezan za mašinu Teškoće s kvalitetom po toku nagore Neplanirani zastoji opreme Savet: Postavite mašinu i proces koji će biti podrška radnicima. Usresredite se na ljude, ne na mašine.

Slide 67:

4. Rasipanje: Zalihe Definicija : “Svaka zaliha osim potrebne za pojedinačan protok.” Karakteristike: Prostori za čuvanje odn. skladištenje Velike zalihe između operacija

Slide 68:

Zašto da se usredsredimo na zalihe? Zalihe skrivaju teškoće ! Zalihe skrivaju rasipanja ! Nivo zaliha Voda = Zalihe Naše preduzeće, naši kupci i dobavljači Duge izmene Dugo protočno vreme Nestabilni i nesposobni procesi Varijabilnost parametara kritičnih za Q Velike serija Komunikacija Zastoji opreme Nekvalitet dobavljača Neodgovarajući raspored Grebeni = izazovi našeg proizvodnog procesa i lanca nabavke

Slide 69:

5. Rasipanje: Zalihe (nastavak) Glavni uzroci rasipanja: Lokalna optimizacija Nepouzdani procesi i manja raspoloživost opreme Nekvalitet Duge izmene Neuravnotežen plan proizvodnje Prekomerna proizvodnja Nepouzdani dobavljači Savet: Zalihe su posledica drugih rasipanja. Otklonite rasipanja i zalihe neće više biti potrebno

Slide 70:

6. Rasipanje: Kretanje Definicija: “Svako kretanje koje ne dodaje vrednost.” Karakteristike: Previše istezanja, saginjanja itd. Previše hodanja Smeće na radnom mestu

Slide 71:

6. Rasipanje: Kretanje (nastavak) Glavni uzroci rasipanja: Neodgovarajući raspored opreme Neodgovarajući plan radnog mesta odn. neodgovarajući raspored materijala Neuređeno radno mesto Savet: Naglasak MORA biti na radniku.

Slide 72:

7 . Rasipanje: Nepotrebna obrada Definicija: “Svaki rad koji proizvodu ne dodaje vrednost.” Karakteristike: Nepotrebne operacije Suvišno sortiranje Previše tačan rad Suvišno označavanje

Slide 73:

7 . Rasipanje: Nepotrebna obrada (nastavak) Glavni uzroci rasipanja: Pravi zahtevi kupca nedefinisani ili nejasni Razmišljanje “za svaki slučaj” Suvišni koraci u procesu Nedovoljno osposobljeni radnici Greške Prekomerna proizvodnja Savet: Razumite zahteve kupca.

Slide 74:

Sedam vrsta rasipanja P____________________ G____________________ T_____________________ Č_____________________ Z_____________________ K_____________________ N_____________________ Na rasipanja se naviknemo i često ih uopšte ne vidimo. Vidimo ih pak, ako gledamo iz vidika proizvoda.

Slide 75:

Aktivnosti proizvoda, Radnika i mašine

Slide 76:

Proces oblikuju 3 elementa Predmet , koji izrađujemo odn. proizvod : Centralno kućište Faktura Goveđa supa 2. Osoba koja izvodi proces odn. radnik : Proizvodni radnik Komercijalista Kuvar 3. Naprava koja izvodi proces odn. mašina : Obradni centar Kompjuterski program Šporet Aktivnosti svakog elementa posebno moramo analizirati i razumeti.

Slide 77:

Temeljna pitanja analize aktivnosti Aktivnosti proizvoda: Koliki udeo protočnog vremena predstavljaju aktivnosti, koje dodaju vrednost? Aktivnosti radnika ili mašine: Koliki udeo raspoloživog vremena za rad predstavljaju aktivnosti, koje dodaju vrednost? Fleksibilnost procesa/operacije: Koliko je vreme, potrebno za izmenu proizvoda/alata? Kakav je standardizovan rad? Jesu li radnici polivalentni? Kako je rad podeljen između radnika odn. mašina? Način merenja uspešnosti: Koje su sadašnje taškoće u procesu? Koji su ključni pokazatelji procesa? Analizirajmo posebno, a poboljšamo zajedno.

Slide 78:

Aktivnosti proizvoda Usredsredimo se na proizvod od “početka” do “kraja” procesa . “ Početak ”: sirovina, preuzimanje u skladištu, dostava na ćeliju ili lansiranje radnog naloga na ćeliju. “ Kraj ”: nabavka kupcu, otprema iz skladišta, predaja iz ćelije ili zaključak radnog naloga na ćeliji. Obradimo proces od početka do kraja. Utvrditi i razumeti moramo: šta se s proizvodom događa i koliko dugo to događanje odn. aktivnosti traju

Slide 79:

Pogodan tok procesa Namena analize pogodnog toka procesa: Razumeti i popisati sve aktivnosti i korake u procesu, kroz koji ide proizvod. Utvrditi koje od tih aktivnosti dodaju vrednost, a koje ne. Utvrditi mogućnosti za poboljšanje. Pogodan tok procesa je snimak celog procesa sa aspekta proizvoda.

Slide 80:

Četiri aktivnosti proizvoda:TOKS Protočno vreme procesa čine: Transport, Obrada, Kontrola i Skladištenje. Koje od ove četiri aktivnosti dodaju vrednost? Kakva je tipična raspodela protočnog vremena između tih aktivnosti?

Slide 81:

Raspodela protočnog vremena: Prosečni Većinu protočnog vremena zauzimaju rasipanja.

Slide 82:

PAŽNJA: Sva obrada ne dodaje vrednosti. Raspodela protočnog vremena: Prosečni vs. Najbolji

Slide 83:

Na šta se moramo usredsrediti, ako želimo da skratimo protočno vreme? Primer: Rezime Obrada Skladištenje Transport Kontrola DV NDV SI KP MP FI T K 30’ 0’ 4320’ 410’ 3569’ 4350’ 9,1’ 1,2’ Koliko je protočno vreme? Koja aktivnost zauzima najveći udeo protočnog vremena? Koliki udeo protočnog vremena zauzima dodavanje vrednosti?

Slide 84:

Efikasnost procesa Protočno vreme (Tp) = 211,5h Vreme aktivnosti, koje dodaju vrednost (Tdv) = 0,5h Efikasnost procesa je udeo protočnog vremena, koji potrošimo za dodavanje vrednosti proizvodu. Efikasnost = = = 0,0024 Vreme dodavanja vrednosti (Tdv) Protočno vreme (Tp) 0,5h 211,5h Efikasnost procesa = 0,24% 0,24% protočnog vremena potrošimo produktivno 99,76% protočnog vremena traćimo resurse nepotrebno

Slide 85:

Temeljna pitanja analize aktivnosti Aktivnosti proizvoda: Koliki udeo protočnog vremena predstavljaju aktivnosti, koje dodaju vrednost? Aktivnosti radnika ili mašine: Koliki udeo raspoloživog vremena za rad predstavljaju aktivnosti, koje dodaju vrednost? Fleksibilnost procesa/operacije: Koliko je vreme, potrebno za izmenu proizvoda/alata? Kakav je standardizovan rad? Jesu li radnici polivalentni? Kako je rad podeljen između radnika odn. mašina? Način merenja uspešnosti: Koje su sadašnje taškoće u procesu? Koji su ključni pokazatelji procesa? Analizirajmo posebno, a poboljšamo zajedno.

Slide 86:

3 vrste aktivnosti radnika Rad, koji dodaje vrednost Rasipanje, potrebno za dodavanje vrednosti = Sporedni rad Čisto rasipanje , nepotrebno za dodavanje vrednosti. Koji su primeri za svaku vrstu aktivnosti?

Slide 87:

Uputstvo za analizu aktivnosti radnika Posmatrajte rad osposobljenog i prosečnog radnika i zapišite sve njegove aktivnosti. Aktivnosti radnika razgradite na elemente rada. Elementi rada = najmanji posao, koji možemo dodeliti jednom ili drugom radniku. “Uzmi čauru” = JE/NIJE element rada? “Uzmi čauru i stavi je u steznu čeljust” = JE/NIJE element rada? Pokažite zapise radniku, da vam kaže i pokaže, da li ste nešto propustili. Po potrebi dopunite zapise. Razvrstajte elemente rada u jednu od tri kategorije: _______________,_______________,_____________. Pravilno pitanje je: “ŠTA JE RAD”, a ne: “Šta taj čovek radi?”

Slide 88:

Uputstvo za analizu aktivnosti radnika (nastavak) Ako ste ustanovili elemente rada, počnite meriti vreme. Postavite se tako da biste videli pokrete radnikovih ruku. Merite vreme svakog elementa rada posebno. Ako su elementi rada kratki (<2”), udružite neke uzastopne kratke elemente u jedan. Merite na 1” tačno. Uvek odvojite vreme rada radnika i vreme rada mašine. Čim vam padnu na pamet ideje za poboljšanje zabeležite ih. VODITE RAČUNA O BONTONU! Dokumentujte realnost, ne prepisujte vreme ili aktivnosti iz tehnoloških postupaka.

Slide 89:

Pojedinačni elementi rada i ceo ciklus Saberite najkraće ponovljena vremena pojedinačnih elemenata rada. Uporedite tu sumu s najkraćim ponovljenim vremenom celog ciklusa odn. procesa. Da li će suma vremena elemenata rada biti jednaka vremenu celog ciklusu? Hoće li biti veća ili manja? Zašto? Odakle razlika?

Slide 90:

Šta je rad? Hodanje nije rad. Minimizirajte ga. Ne uključujte ga u proces kao element rada. Čekanje na mašini nije rad. Čekanje je čisto rasipanja. Odstranite ga. Uvek odvojite rad mašine od rada ljudi. Rad izvan ciklusa neka ostane izvan ćelije . Među elementima rada u ćeliji ne spadaju: Nabavka sastavnih delova/ambalaža/alata; Posebno proveravanje kvaliteta; Rukovanje sa sanducima s finalnim proizvodima. Taj rad neka obavljaju potporne funkcije. Nerad odmah nakon analize odstranite iz spiska elemenata rada.

Slide 91:

Uravnoteženje RADA radnika Bez uravnoteženja: Potrebne aktivnosti/rad radnika traje različito dugo. Nakon uravnoteženja: Rad je ravnomernije raspoređen među radnicima. Raspodelu rada radnika prikažemo dijagramom uravnoteženje radnika. t akt 60 sek zavarivanje 39s 46s zavarivanje montaža 62 s 40s montaža t akt 60 sek zavarivanje montaža montaža zavarivanje

Slide 92:

Dijagram uravnoteženja/opterećenje radnika

Slide 93:

Izračunavanje broja raspoređenih radnika Izračunajte takt Izračunajte upuno vreme rada radnika za izradu 1 komada. Podelite ukupno vreme rada radnika s taktom. Broj POTREBNIH radnika je obično nešto veći od broja RASPOREĐENIH radnika. Broj raspoređenih radnika = Raspoređeni radnici su radnici raspoređeni na tačno određena radna mesta. Ukupno vreme rada radnika Takt

Slide 94:

Izračunavanje broja raspoređenih radnika Koliko radnika bi rasporedili, 2 ili 3? Takt = 40”/kom 25” + 26” + 19” + 18” = 88”/kom Br. rasp. radnika = = = 2,2 Ukupno vreme rada radnika Takt 88”/kom 40”/kom

Slide 95:

Izračunavanje broja raspoređenih radnika: O dziv na rezultat Decimalni deo broja Raspoređenih radnika Uputstvo/Cilj < 0,3 Ne dodeljujte dodatnog radnika. Otklonite još više rasipanja i sporednog rada. 0,3 ÷0,5 Ne dodeljujte još dodatnog radnika. Nakon 2 nedelje delovanja ćelija i aktivnost za njeno poboljšanje ponovo pažljivo ocenite rad ćelije i proverite koliko rasipanja i sporednog rada još možete odstraniti. > 0,5 Dodelite dodatnog radnika, ako treba. Nastavite otklanjati rasipanja i sporedni rad, da biste s vremenom odstranili potrebu za dodatnog radnika.

Slide 96:

Uravnoteženje rada radnika: 2 mogućnosti Kako opteretiti radnike: Sve ravnomerno ili Sve puno, osim jednog? Zašto? a) b)

Slide 97:

Koliki deo takta može zauzeti rad radnika? Šta se dogodi, ako radnik opterećen radom za 100% takta? Uputstvo: Opteretite radnike najše za 85÷95% takta. Radnik neće morati da čeka mašine ili materijal Na raspolaganju ima nešto vremena za otklanjanje smetnji u toku i za odziv na moguće varijabilnost pri radu. O najvećoj dozvoljenoj pokrivenosti takta s radom se unapred dogovorite. Najveća dozvoljena pokrivenost takta s radom neka bude određena saglasno.

Slide 98:

Analiza aktivnosti mašine: Primeri aktivnosti mašine Regliranje mašine Izmena alata/proizvoda Stezanje, stavljanje proizvoda Otpuštanje, snimanje proizvoda Automatski ciklus mašine, TS Ručno upravljani rad mašine Čekanje mašine Održavanje Čišćenje mašine

Slide 99:

Dijagram uravnoteženja/opterećenje mašina Koja mašina je usko grlo Gde se gomila međufazna zaliha Koja mašina gura/vuče poluproizvode?                     Otpuštanje proizvoda                   Obrada     Otpuštanje proizvoda     Obrada Otpuštanje proizvoda Obrada Stezanje proizvoda Stezanje proizvoda Stezanje proizvoda Regliranje/Izmena alata ili proizvode Regliranje/Izmena alata ili proizvode Regliranje / Izmena alata ili proizvode Vreme (sek) Takt Operacija 1 Operacija 2 Operacija 3

Slide 100:

Teorija ograničenja i “usko grlo” Svaki sistem ima samo jedno ograničenje odn. “usko grlo”. Usko grlo diktira i ograničava rezultat celog sistema. Zabrinjavajuća su ona uska grla, čiji kapacitet je manji od upita. Druga uska grla su mogućnosti za poboljšanje. Pažnja: 1 h zastoja uskog grla = 1 h zastoja za ceo proces. 1 h uštede pri ne-uskom grlu je privid. 1 h zastoja uskog grla = 1 h zastoja za ceo proces.