BZ202004 pps SLO

Views:
 
     
 

Presentation Description

Chiara Lubich, evangelij, Beseda življenja, ljubezen, Bog

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Beseda življenja April 2020 »Blagor tistim, ki niso videli, pa so verovali.« (Jn 20,29)

Slide2:

Janezov evangelij opisuje srečanja apostolov, Marije Magdalene in drugih učencev z vstalim Jezusom.

Slide3:

Večkrat se jim prikaže z znamenji križanja, da bi tako njihova srca znova odprl za veselje in upanje.

Slide4:

Ob eni od takšnih priložnosti je apostol Tomaž odsoten.

Slide5:

Drugi, ki so srečali Gospoda, mu pripovedujejo o čudoviti izkušnji, verjetno mu hočejo prenesti svoje veselje.

Slide6:

A Tomaž ne more sprejeti posrednega pričevanja, temveč hoče videti in se osebno dotakniti Jezusa.

Slide7:

To se zgodi nekaj dni kasneje: Jezus se znova prikaže skupini apostolov, med njimi je tokrat tudi Tomaž, ki izpove svojo vero, svojo popolno pripadnost Vstalemu:

Slide8:

»Moj Gospod in moj Bog!« In Jezus mu odgovori:

Slide9:

»Blagor tistim, ki niso videli, pa so verovali.«

Slide10:

Janezov evangelij je bil napisan potem, ko so očividci Jezusovega življenja, smrti in vstajenja že umrli.

Slide11:

Evangeljsko sporočilo pa je bilo treba nujno prenesti naslednjim rodovom in sporočilo je moralo temeljiti na pričevanju tistih, ki so sprejeli oznanilo.

Slide12:

Tu se začenja čas Cerkve, Božjega ljudstva, ki še naprej oznanja Jezusovo sporočilo, zvesto prenaša njegove besede in jih dosledno uresničuje.

Slide13:

Tudi vsi mi smo srečali Jezusa, evangelij, krščansko vero po besedah in pričevanju drugih in smo verovali.

Slide14:

Zato “smo blagrovani”.

Slide15:

»Blagor tistim, ki niso videli, pa so verovali.«

Slide16:

Spomnimo se vabila Chiare Lubich, da bi tudi mi živeli besedo:

Slide17:

»Vate in v vse ljudi, ki niso živeli v njegovi bližini, hoče Jezus vliti prepričanje, da ste na istem kot apostoli.

Slide18:

Hoče ti povedati, da nisi na slabšem kot tisti, ki so ga videli. Imaš namreč vero, in to je nov način, da “vidiš” – če smemo tako reči – Jezusa.

Slide19:

Z vero se mu lahko približaš, ga globoko doumeš, ga srečaš najgloblje v svojem srcu.

Slide20:

Z vero ga lahko odkriješ med dvema ali več brati, ki so zedinjeni v njegovem imenu, ali v Cerkvi, ki je njegovo nadaljevanje

Slide21:

[...] Te Jezusove besede so zate tudi poziv, da poživiš svojo vero, da za napredovanje v svojem duhovnem življenju ne pričakuješ opore ali znamenja, da ne dvomiš o Kristusovi navzočnosti v svojem življenju in v zgodovini, čeprav se ti lahko zdi, da je daleč.

Slide22:

[...] Hoče, da veruješ v njegovo ljubezen, čeprav si v težkem položaju ali ti grozijo nemogoče okoliščine.«

Slide23:

Anne je dekle iz Avstralije, ki se je rodilo s hudo hibo.

Slide24:

Pripoveduje takole: »V času odraščanja sem se spraševala, zakaj nisem takoj umrla, tako zelo me je bremenila prizadetost.

Slide25:

Starši, ki živijo besedo življenja, so mi odgovarjali vedno enako: “Anne, Bog te neizmerno ljubi in ima s teboj poseben načrt.”

Slide26:

Ob telesnih omejenostih so mi pomagali, da me težave ne bi ustavile, ampak bi druge “ljubila prva”, kakor je Bog naredil z nami.

Slide27:

Videla sem, da so se mnoge stvari okoli mene spreminjale in so mnogi ljudje v odnosu do mene in do drugih postali bolj odprti.

Slide28:

Oče mi je dal osebno sporočilo, ki naj bi ga odprla po njegovi smrti; v njem je bil samo en stavek: “Zame noč ni temna.”

Slide29:

To je moja vsakdanja izkušnja: vsakokrat, ko se odločim za ljubezen in služenje tistemu, ki je ob meni, ni več teme in doživim ljubezen, ki jo Bog goji do mene.«

Slide30:

Besedilo Letizia Magri Grafi čna izvedba Anna Lollo v sodelovanju z don Placido D’Omina (Sicilia, Italia) * * * Razlaga Besede življenja je vsak mesec prevedena v 96 jezikov in doseže več milijonov oseb po vsem svetu preko tiska, radia, TV in svetovnega spleta . Informacije: www.focolare.org PPS je objavljen v različnih jezikih na www.santuariosancalogero.org