BZ201908 pps slo

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Beseda življenja A vgust 2019 »Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce.« (L k 12,34)

Slide2:

»Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce.« (L k 12,34)

Slide3:

“Srce” je tisto, kar je v nas najbolj notranje, skrito, vitalno; “zaklad” je tisto, kar je vredno več, kar nam vliva varnost za sedanjost in prihodnost.

Slide4:

“Srce” je tudi sedež naših vrednot, korenina naših konkretnih odločitev; je skriti kraj, v katerem odločamo o smislu svojega življenja: Čemu zares namenjamo prvo mesto?

Slide5:

Kateri je naš “zaklad”, zaradi katerega zmoremo zanemariti vse drugo?

Slide6:

V porabniški družbi zahodnega tipa nas vse sili, naj kopičimo gmotne dobrine, naj se osredotočamo na svoje potrebe, naj se ne zanimamo za potrebe drugih, in to v imenu blaginje in individudalne učinkovitosti.

Slide7:

Vendar že evangelist Luka – v kulturnem okolju, ki se zelo razlikuje od našega – navaja te Jezusove besede kot odločilen in splošen nauk za može in žene vseh časov in vseh krajev.

Slide8:

»Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce.«

Slide9:

Lukov evangelij močno poudarja, da je za Jezusovega učenca nujno in značilno, da se korenito in dokončno odloči: prava dobrina je Bog Oče, on mora zavzemati celotno kristjanovo srce, kakor kaže Jezusov zgled.

Slide10:

Ta izključna izbira prinaša s seboj zaupljivo prepuščanje njegovi ljubezni in možnost, da postanemo zares “bogati”, ker smo Božji sinovi in dediči njegovega kraljestva.

Slide11:

To je vprašanje svobode, gre za to, da nas gmotne dobrine nimajo v oblasti, ampak smo mi njihovi gospodarji.

Slide12:

Materialno bogastvo namreč lahko zavzame “srce”, poraja vedno večje hrepenenje, da bi imeli še več, in to je prava odvisnost.

Slide13:

Dati vbogajme, k čemur nas spodbuja ta evangeljski odlomek, je vprašanje pravičnosti, ki jo narekuje usmiljenje, pravičnosti, ki razbremeni “srce” in ga odpre za bratsko enakost.

Slide14:

Vsak kristjan osebno in vsa skupnost vernikov lahko izkusijo pravo svobodo, tako da gmotne in duhovne dobrine delijo s tistimi, ki jih potrebujejo:

Slide15:

prav ta krščanski življenjski slog pričuje o pravem zaupanju v Očeta in postavlja trdne temelje civilizacije ljubezni.

Slide16:

»Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce.«

Slide17:

Da bi se osvobodili suženjstva, ki nas sili “imeti” vedno več, nam luč prinaša nasvet Chiare Lubich: »Zakaj Jezus tako vztraja pri tem, da nismo navezani na dobrine, tako da je to celo temeljni pogoj, da bi mogli hoditi za njim?

Slide18:

Zato, ker je prvo bogastvo našega življenja in resnični zaklad On! /.../ Jezus hoče, da bi bili svobodni, z dušo brez vsake navezanosti in vsake zaskrbljenosti, tako da bi ga lahko ljubili res z vsem srcem, mišljenjem in močmi /.../

Slide19:

Od nas zahteva, da se odpovemo imetju, tudi zato, ker hoče, da se odpremo drugim /.../ Najbolj preprost način “odpovedovanja” je “dajanje”.

Slide20:

Dajajmo Bogu, tako da ga ljubimo /.../ In da bi mu to ljubezen dokazali, ljubímo naše brate in sestre, pripravljeni, da zanje tvegamo vse.

Slide21:

Tudi če se nam morda ne zdi, imamo mnogo bogastva, ki ga lahko damo v skupnost: v srcu imamo ljubezen, ki jo lahko damo, prisrčnost, ki jo lahko izrazimo, veselje, ki ga lahko prinesemo drugim;

Slide22:

imamo čas, ki ga lahko namenimo drugim, molitve in notranje bogastvo, ki ga lahko podarimo; včasih imamo takšne ali drugačne stvari, knjige, obleke, prevozna sredstva, denar /…/

Slide23:

Darujmo, ne da bi preveč razmišljali: “Toda to bom lahko potreboval ob tej ali oni priložnosti /.../”

Slide24:

Vse je še lahko koristno, toda medtem ko poslušamo te namige, se v naše srce vrivajo mnoge navezanosti in ustvarjajo vedno nove potrebe. .

Slide25:

Ne, skušajmo imeti samo tisto, kar je potrebno. Bodimo pozorni, da Jezusa ne izgubimo zaradi vsote, ki smo jo dali na stran, zaradi stvari, brez katere lahko shajamo.«

Slide26:

Marisa in Agostino, ki sta poročena štiriintrideset let, pripovedujeta: »Po osmih letih zakona je vse teklo kot po maslu: dom in delo sta bila, kakor sva si želela, in tedaj so nama predlagali, da se iz Italije preseliva v deželo Latinske Amerike, da bi skrbela za mlado krščansko skupnost.

Slide27:

Sredi tisoč glasov, ki so izražali strah, negotovost glede prihodnosti – nekateri so govorili, da sva nora –, sva oba slišala poseben glas, ki nama je vlival velik mir: “Pridi in hodi za menoj.”

Slide28:

Tako sva naredila in se znašla v okolju, popolnoma drugačnem od tistega, kakršnega sva bila vajena. Pogrešala sva mnoge stvari, a čutila sva, da sva v zameno dobila druge, kot na primer bogastvo odnosov z mnogimi ljudmi.

Slide29:

Zelo močna je bila tudi izkušnja Božje previdnosti: nekega večera sva pripravila majhno praznovanje in vsaka družina je s seboj na večerjo prinesla kaj tipičnega.

Slide30:

Midva sva se komaj vrnila izItalije in s seboj prinesla velik kos parmezana. V nama je bila živa želja, da bi del sira delila z družinami, hkrati pa se je v nama porajala misel, da bova tako hitro ostala brez njega. Tedaj sva se spomnila Jezusovega stavka. “Dajajte in se vam bo dalo ...” (Lk 6,38).

Slide31:

Spogledala sva se in si rekla: Zapustila sva domovino, delo, sorodnike, zdaj pa sva navezana na sir. Odrezala sva kos in ga vzela s seboj.

Slide32:

Čez dva dni je na vratih najinega doma pozvonilo: bil je turist, ki ga nisva poznala, prijatelj najinih prijateljev, prinesel nama je zavoj, ki so nam ga poslali prijatelji. Odprla sva: bil je velik kos parmezana.

Slide33:

Jezusova obljuba: “... dobro, potlačeno, potreseno in zvrhano mero vam bodo dali v naročje,” zares drži.«

Slide34:

Besedilo Letizia Magri Grafi čna izvedba Anna Lollo v sodelovanju z don Placido D’Omina (Sicilia, Italia) * * * Razlaga Besede življenja je vsak mesec prevedena v 96 jezikov in doseže več milijonov oseb po vsem svetu preko tiska, radia, TV in svetovnega spleta . Informacije: www.focolare.org PPS je objavljen v različnih jezikih na www.santuariosancalogero.org