BZ201903 pps SLO

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

BESEDA ŽIVLJENJA Mar ec 2019

Slide2:

»Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče.« (L k 6,36)

Slide3:

Jezus je svojim učencem oznanil blagre, potem pa je, kakor pripoveduje Luka, izrekel svoje revolucionarno vabilo, naj vsakega človeka ljubijo kot brata, celo če se izkaže, da je sovražnik.

Slide4:

Jezus to dobro ve in pojasnjuje: bratje smo zato, ker imamo enega samega Očeta, ki vedno išče svoje otroke.

Slide5:

Z nami hoče navezati odnos, vabi nas, naj sprejmemo svoje odgovornosti, hkrati pa je njegova ljubezen tista, ki skrbi za nas, nas ozdravlja in nas hrani.

Slide6:

To je materinski odnos sočutja in nežnosti.

Slide7:

Božje usmiljenje se osebno obrača k vsakemu človeškemu bitju z vso njegovo krhkostjo,

Slide8:

in še več: Bog ima najraje tistega, ki se znajde na robu družbe, je izključen in zavržen.

Slide9:

Usmiljenje je ljubezen, ki napolni srce, potem pa se razliva na druge, na domače kakor na tujce, na vse ljudi okoli nas.

Slide10:

Ker smo otroci tega Boga, smo mu lahko podobni v tistem, kar je zanj značilno: ljubezen, pripravljenost, da sprejmemo sočloveka, potrpežljivo čakanje, da za drugega pride pravi trenutek.

Slide11:

»Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče.«

Slide12:

Na žalost je ozračje v našem osebnem in družbenem življenju vedno bolj nasičeno z vedno večjimi sovražnostmi in tekmovalnostjo, z medsebojnim sumničenjem, brezprizivnimi sodbami in s strahom pred drugim; kopičijo se zamere in vodijo do spopadov in vojn.

Slide13:

Kot kristjani lahko ponudimo pričevanje, ki gre odločno proti toku: osvobodimo se samih sebe in raznih pogojenosti in začnimo znova tkati načete ali pretrgane vezi v družini, na delovnem mestu, v župnijski skupnosti, v politični stranki.

Slide14:

Če smo komu naredili kaj hudega, ga pogumno prosimo za odpuščanje in začnimo znova. To je dejanje velikega dostojanstva.

Slide15:

In če je kdo zares žalil nas, mu skušajmo odpustiti, mu v srcu znova napraviti prostor in mu tako omogočiti, da ozdravi rano.

Slide16:

Toda kaj je odpuščanje?

Slide17:

»Odpuščanje ni pozabljanje, /.../ ni slabotnost, /.../ ni v tem, da imamo za nepomembno tisto, kar je hudo, ali za dobro, kar je zlo, /.../ ni brezbrižnost.

Slide18:

Odpuščanje je dejanje volje in jasnosti, torej svobodno dejanje, ki je v tem, da sprejmemo brata takšnega, kakršen je, kljub vsemu slabemu, kar nam je naredil, kakor Bog sprejema nas grešnike kljub našim pomanjkljivostim.

Slide19:

Odpuščanje je v tem, da na žalitev ne odgovarjamo z žalitvijo, temveč storimo, kar pravi Pavel: “Ne daj se premagati hudemu, temveč premaguj hudo z dobrim.”«

Slide20:

Te odprtosti srca ni mogoče improvizirati. Zanjo si je treba prizadevati vsak dan in nenehno rasti kot Božji otroci.

Slide21:

Ta odprtost je predvsem Očetov dar, za katerega lahko prosimo in moramo prositi Očeta samega.

Slide22:

»Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče.«

Slide23:

Naslednjo zgodbo pripoveduje M., dekle s Filipinov: »Stara sem bila šele enajst let, ko so mi ubili očeta. A pravici nikoli ni bilo zadoščeno, ker smo bili revni.

Slide24:

Ko sem odrasla, sem študirala pravo, ker sem želela doseči pravico glede smrti svojega očeta. Bog pa je imel zame drugačen načrt:

Slide25:

kolegica me je povabila na srečanje ljudi, ki so si resno prizadevali živeti evangelij. Tako sem se jim pridružila tudi jaz.

Slide26:

Nekega dne sem prosila Jezusa, naj me nauči v dejanju živeti njegovo besedo: “Ljubite svoje sovražnike,” 3 kajti čutila sem, da me še vedno navdaja sovraštvo do tistih, ki so ubili mojega očeta.

Slide27:

Naslednji dan sem na delu srečala poglavarja tiste skupine. Z nasmehom sem ga pozdravila in ga vprašala, kako gre njegovi družini. Zaradi pozdrava je bil zmeden, jaz pa še bolj zaradi tistega, kar sem storila.

Slide28:

Sovraštvo v meni se je topilo in se spreminjalo v ljubezen. A to je bil zgolj prvi korak: ljubezen je ustvarjalna! Pomislila sem, da mora vsak član njihove skupine prejeti naše odpuščanje.

Slide29:

Z bratom sva jih šla obiskat, da bi ponovno vzpostavili naš odnos in da bi jim izpričala, da jih Bog ljubi.

Slide30:

Eden od njih naju je prosil odpuščanja za to, kar je storil, in prosil, naj molimo zanj in za njegovo družino.«

Slide31:

Besedilo Letizia Magri Grafi čna izvedba Anna Lollo v sodelovanju z don Placido D’Omina (Sicilia, Italia) * * * Razlaga Besede življenja je vsak mesec prevedena v 96 jezikov in doseže več milijonov oseb po vsem svetu preko tiska, radia, TV in svetovnega spleta . Informacije: www.focolare.org PPS je objavljen v različnih jezikih na www.santuariosancalogero.org