BZ201904 pps SLO

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

BESEDA ŽIVLJENJA April 2019

Slide2:

»Če sem torej jaz, Gospod in Učitelj, vam umil noge, ste tudi vi dolžni drug drugemu umivati noge.« ( Jn 13,14).

Slide3:

Ko se evangelist Janez spominja zadnjih ur, ki jih je preživel z Jezusom pred njegovo smrtjo, se osredotoči na umivanje nog.

Slide4:

Na starodavnem Vzhodu je bilo to od nekdaj znamenje dobrodošlice. Gostu, ki je prišel po prašnih cestah, je noge ponavadi umil služabnik.

Slide5:

To je razlog, da se učenci sprva branijo, da bi jim noge umil njihov Učitelj, a On jim nazadnje pojasni:

Slide6:

»Če sem torej jaz, Gospod in Učitelj, vam umil noge, ste tudi vi dolžni drug drugemu umivati noge.«

Slide7:

S to tako pomenljivo podobo nam Janez razkrije celotno Jezusovo poslanstvo. On, Učitelj in Gospod, je stopil v človeško zgodovino, da bi se srečal z vsakim moškim in vsako žensko, da bi nam služil in nas privedel do srečanja z Očetom.

Slide8:

Jezus se je v vsem svojem zemeljskem življenju dan za dnem izogibal slehernemu znamenju lastne veličine, sedaj pa se pripravlja, da na križu dá svoje življenje.

Slide9:

Prav zdaj svojim učencem kot dediščino izroča besedo, ki mu je najbolj pri srcu:

Slide10:

»Če sem torej jaz, Gospod in Učitelj, vam umil noge, ste tudi vi dolžni drug drugemu umivati noge.«

Slide11:

Vabilo je jasno in preprosto: vsi ga lahko razumemo in takoj uresničujemo, v vsaki okoliščini, v vsakem družbenem in kulturnem okolju.

Slide12:

Kristjani, ki jim Jezus z življenjem in besedami razodeva Božjo ljubezen, so drugim “dolžni”, da ga posnemajo. Ko služijo bratom, so tudi oni oznanjevalci ljubezni.

Slide13:

Kakor Jezus naj jih najprej ljubijo v dejanjih, potem pa naj dejanjem sledijo besede upanja in prijateljstva.

Slide14:

Pričevanje bo toliko bolj učinkovito, kolikor bolj bomo v duhu zastonjskosti pozorni na uboge in ne bomo klečeplazili pred tistimi, ki imajo moč in ugled.

Slide15:

Tudi ko se nam bo zdelo, da nam stvari uhajajo iz rok, ker so zapletene in pretresljive, še vedno lahko storimo kaj “dobrega” in to tudi moramo storiti: velikodušno in odgovorno posezimo vmes, četudi za to ne bomo prejeli plačila.

Slide16:

Poleg tega nas Jezus prosi, naj v našem življenjskem okolju ne pričujemo o ljubezni samo osebno, pač pa tudi kot skupnost, kot Božje ljudstvo, kateremu je temeljna zapoved zapoved medsebojne ljubezni.

Slide17:

»Če sem torej jaz, Gospod in Učitelj, vam umil noge, ste tudi vi dolžni drug drugemu umivati noge.«

Slide18:

Po teh besedah Jezus nadaljuje: »Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi vi delali tako, kakor sem jaz vam storil /.../ Če to veste, blagor vam, če boste to delali!«

Slide19:

Chiara Lubich je v razlagi tega evangeljskega stavka zapisala: »“Blagor vam ...”

Slide20:

Služenje drug drugemu, medsebojna ljubezen, česar nas Jezus uči s svojim presenetljivim dejanjem, je torej eden od njegovih blagrov /.../

Slide21:

Kako bomo torej živeli to besedo ta mesec?

Slide22:

Posnemanje, ki ga zahteva Jezus, ni samo v ponavljanju njegovega dejanja, čeprav nam mora biti umivanje nog vedno pred očmi kot svetel in enkraten zgled.

Slide23:

Posnemati Jezusa pomeni doumeti, da smo kristjani le, če živimo “za” druge, če svoje življenje razumemo kot služenje bratom, če ga v celoti postavljamo na ta temelj.

Slide24:

Tedaj bomo uresničili to, kar je Jezusu najbolj pri srcu. Stopili bomo v središče evangelija. Tedaj bo zares veljalo: blagor nam!«

Slide25:

Besedilo Letizia Magri Grafi čna izvedba Anna Lollo v sodelovanju z don Placido D’Omina (Sicilia, Italia) * * * Razlaga Besede življenja je vsak mesec prevedena v 96 jezikov in doseže več milijonov oseb po vsem svetu preko tiska, radia, TV in svetovnega spleta . Informacije: www.focolare.org PPS je objavljen v različnih jezikih na www.santuariosancalogero.org