BZ201707 pps slo

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Beseda življenja »Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obremenjeni, in jaz vam bom dal, da se boste spočili.« ( Mt 11,28) Julij 2017

Slide2:

mladi, otroci in ostareli –, ki na različne načine nosijo bremena po poti življenja in upajo, da se jih bodo nekega dne znebili. Utrujeni in obremenjeni: ti dve besedi nas spominjata na podobo ljudi – to so možje in žene,

Slide3:

V tem odlomku Matejevega evangelija Jezus vabi: »Pridite k meni ...«

Slide4:

Okoli njega je bila množica, ki je prišla, da bi ga videla in poslušala; mnogi od njih so bili preprosti, ubogi ljudje, ki so imeli le malo znanja in niso bili sposobni spoznavati in izvrševati vseh zapletenih verskih predpisov tistega časa.

Slide5:

Poleg tega so nanje pritiskali davki in rimska oblast, in tega bremena pogosto niso mogli več prenašati. Bili so v težavah in so iskali možnosti za boljše življenje.

Slide6:

Jezus je bil v svojem nauku posebno naklonjen njim in vsem tistim, ki so bili iz družbe izključeni, ker so jih imeli za grešnike.

Slide7:

Želel je, da bi mogli vsi razumeti in sprejeti najpomembnejši zakon, ki odpira vrata Očetove hiše: zakon ljubezni.

Slide8:

Bog namreč razkriva svoja čudovita dela tistim, ki imajo odprto in preprosto srce.

Slide9:

A Jezus danes vabi tudi nas, naj se mu približamo.

Slide10:

Razodel se je kot vidno obličje Boga, ki je ljubezen, Boga, ki nas neizmerno ljubi takšne, kakršni smo, z našimi sposobnostmi in našimi omejenostmi, našimi željami in padci!

Slide11:

In vabi nas, naj zaupamo v njegov “zakon”, ki ni breme, ki bi nas pritiskalo k tlom, ampak prijeten jarem. Ta zakon lahko vsem, ki ga uresničujejo, napolni srce z veseljem.

Slide12:

Od nas pa zahteva trud, da se ne ukvarjamo sami s seboj, temveč da iz svojega življenja dan za dnem ustvarjamo vedno polnejši dar za druge.

Slide13:

»Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obremenjeni, in jaz vam bom dal, da se boste spočili.« (Mt 11,28)

Slide14:

Jezus izreka tudi obljubo: » ... dal vam bom, da se boste spočili.«

Slide15:

Kako pa?

Slide16:

Predvsem s svojo navzočnostjo, ki je v nas močnejša in globlja, če ga izberemo kot trdno točko našega življenja;

Slide17:

nato s posebno lučjo, ki razsvetljuje naše vsakdanje korake in nam odkriva smisel življenja, tudi kadar so zunanje okoliščine težavne.

Slide18:

Če bomo poleg tega začeli ljubiti, kakor je ljubil Jezus, bomo v ljubezni našli moč, da gremo naprej, in polnost svobode, saj si Božje življenje v nas utira pot.

Slide19:

Tako je zapisala Chiara Lubich:

Slide20:

»Kristjan, ki si vedno ne prizadeva , da ljubi, ne zasluži imena kristjan.

Slide21:

To pa zato, ker vse Jezusove zapovedi povzema ena sama: zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega, v katerem moramo videti in ljubiti Jezusa.

Slide22:

Ljubezen ni zgolj čustvenost, ampak se kaže v konkretnem življenju, v služenju bratom, zlasti tistim, ki so nam blizu, začenši z majhnimi stvarmi, z najbolj preprostimi pozornostmi.

Slide23:

“Kadar koga ljubimo, smo stvarno v njem, smo v njem z ljubeznijo, v njem živimo z ljubeznijo, ne živimo več v sebi, nismo ʻnavezani’ nase, smo ʻzunaj sebe’.” Karel de Foucauld pravi:

Slide24:

Zaradi te ljubezni si utre v nas pot njegova luč, Jezusova luč, kakor je obljubil: “Kdor me ljubi, ... se mu bom razodel. Ljubezen je vir luči: ko ljubimo, bolje razumemo Boga, ki je ljubezen.«

Slide25:

Sprejmimo Jezusovo povabilo, naj pridemo k njemu in priznajmo ga za vir našega upanja in našega miru.

Slide26:

Sprejmimo njegovo “zapoved” in si prizadevajmo za ljubezen, kakor je ljubil on, v tisoč priložnostih, ki se nam ponujajo vsak dan v družini, župniji in na delu:

Slide27:

na žalitve odgovarjajmo z odpuščanjem, raje kot zidove gradimo mostove in služimo tistemu, ki ga pestijo s težave.

Slide28:

V tej zapovedi tako ne bomo naleteli na bremena, temveč nam bo dala peruti, ki nas bodo ponesle v višave.

Slide29:

Besedilo Letizia Magri Grafi čna izvedba Anna Lollo v sodelovanju z don Placido D’Omina (Sicilia, Italia) * * * Razlaga Besede življenja je vsak mesec prevedena v 96 jezikov in doseže več milijonov oseb po vsem svetu preko tiska, radia, TV in svetovnega spleta . Informacije: www.focolare.org PPS je objavljen v različnih jezikih na www.santuariosancalogero.org