R4U-Predstavitev

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Run4Unity

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

CILJ RUN4UNITY JE IZKUSITI, VSAJ MED NAMI, MIR IN EDINOST ČLOVEŠKE DRUŽINE; PREDSTAVITI ZLATO PRAVILO (ETIKO MEDSEBOJNOSTI) KOT SREDSTVO, DA BI JO DOSEGLI. ”Tako torej vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, tudi vi storite njim!” Zlato pravilo Štafeta, ki potuje od enega do drugega časovnega pasu, je tudi priložnost za izmenjavo med različnimi mesti. V različnih krajih na različnih zemljepisnih širinah potekajo športni dogodki, akcije solidarnosti in izkušnje aktivnega državljanstva na krajih, kjer prevladujejo osamljenost, revščina, obrobja. V nekaterih krajih so vključene osebnosti s področja športa in kulture ter predstavniki civilne in verske oblasti. www.run4unity.net Tek za edinost : 5 . SVETOVNA ŠTAFETA NEDELJA, 8 . MA J 2016 Ob 12 .00 Time-out , minuta tišine ali molitve za mir . Pokažimo svoja prizadevanja, da bi gradili mir in edinost med narodi . Zlato pravilo je etični princip, prisoten v skoraj vseh kulturah in verstvih. Je preprosta, a globoka formula. Želimo jo udejanjiti, da bi gradili mir okrog nas . ŠPORT DRUŽBENE AKTIVNOSTI UMETNOST MIR  

Slide2:

Lojtra za MIR SKUPAJ SE ZAVZEMAJMO ZA MIR Svojo roko pridružimo roki drugega FOTOGRAFIRAJMO IN PODELIMO S PRIPISOM : Univerzalno bratstvo je možno, saj smo izkusili, da ga lahko zgradimo kljub jezikovnim ali kulturnim preprekam. Naša družba je polna izzivov: pomanjkanje komunikacije, diskriminacija, razlikovanje , korupcija , razdrobljenost družbe in obrobja beguncev in izseljencev, itd. Ko se srečamo s kulturo drugega in mu podarimo svojo, lahko opazimo semena miru, ki so prisotna v obeh. Povabimo vse, da bi živeli kot aktivni državljani na poti do boljšega sveta, da bi tako omogočili bolj pravično in bolj bratsko prihodnost v miru. Gradimo skupaj to svetovno mrežo: Šport lahko v otrocih in mladih prek iger in športnega udejstvovanja, med tekmo ali v skupinskem delu spodbuja pristne vrednote podelitve, ki je na konstruktiven način namenjena družbi. Usmerjenost v fairplay, v komunikacijo in interakcijo: medsebojno spoštovanje, poštenje v spoštovanju pravil igre , zmožnost poslušanja, sposobnost, da se opravičimo, če smo pogrešili, itd. Stil življenja, ki ga uporabimo pri igri in v športu, želi spodbuditi analogno ravnanje v vsakdanjem življenju: prizadevati si za družbo, ki bo usmerjena k miru in sodelovanju. V sodelovanju s “ sportmeet -om” Run4Unity bo zaključni dogodek Projekta Živimo Mir (“ Living Peace ” ), ki se je rodil za to, da bi živeli in razširili vzgojo in kulturo miru. Ta načrt povezuje sto tisoč otrok in odraslih iz 500 šol in združenj v 110 državah v izgradnji “mreže” miru v svetu. To je priložnost, da pričujemo o skupnem prizadevanju za mir prek doživetij, delavnic in umetniških trenutkov. Šport Živimo Mir POVEŽIMO KULTURE www.run4unity.net Na poti do miru Fotografija dveh ali več, ki prekrižata roki, da bi s prijateljem oblikovala “lojtro” za mir. #4peace

authorStream Live Help