BZ201511 pps slo

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Beseda življenja Novemb e r 2015 »Da bi bili vsi eno.« ( Jn 17, 21). Besedilo P. Fabio Ciardi OMI

Slide2:

To je Jezusova zadnja goreča molitev, s katero prosi Očeta. Ve, da prosi za nekaj, kar je Očetu najbolj pri srcu. Bog je namreč ustvaril človeštvo kot svojo družino, s katero naj bi delil vse, tudi svoje božje življenje.

Slide3:

Kaj si želijo starši za otroke drugega kot to, da se imajo radi, si pomagajo, živijo združeni?

Slide4:

In kaj je njihova največja žalost, če ne to, da vidijo, kako so sprti zaradi ljubosumnosti, gmotnih koristi, tako da se niti ne pogovarjajo več?

Slide5:

Tudi Bog je vso večnost sanjal, da bo njegova družina povezana, da bodo otroci živeli v občestvu ljubezni z njim in med seboj.

Slide6:

Dramatična pripoved o začetkih nam govori o grehu in o tem, da se je človeška družina vedno bolj drobila: kakor beremo v Prvi Mojzesovi knjigi, je mož obtoževal ženo, Kajn je ubil svojega brata, Lameh se je hvalil s čezmernim maščevanjem, v Babilonu so se ljudstva sprla in razkropila ...

Slide7:

Zdelo se je, da je Božji načrt propadel. Vendar se Bog ne vda in se trudi, da bi se njegova družina spet združila.

Slide8:

Zgodovina se znova začne z Noetom, z izvolitvijo Abrahama in z rojstvom izvoljenega ljudstva; dokler se ne odloči, da na svet pošlje svojega Sina in mu zaupa veliko nalogo:

Slide9:

da v eno samo družino zbere razkropljene otroke, da v eno čredo zbere ovce, ki so se izgubile, da podre zidove ločitve in sovraštva med narodi in tako ustvari eno samo novo ljudstvo. ( prim. Ef 2,14-16).

Slide10:

Bog ne neha sanjati o edinosti, zato ga Jezus prosi zanjo kot za največji dar, ki ga lahko izprosi za vse nas: Oče, prosim te,

Slide11:

»da bi bili vsi eno«. ( Jn 17, 21).

Slide12:

Vsaka družina nosi pečat staršev, tako tudi družina, ki jo je ustvaril Bog.

Slide13:

Bog je ljubezen ne samo zato, ker ljubi svoja ustvarjena bitja, ampak je ljubezen sam v sebi, ko se vsaka od treh božjih oseb druga drugi daruje in živi v medsebojnem občestvu.

Slide14:

Ko je torej Bog ustvaril človeštvo, ga je oblikoval po svoji podobi in sličnosti in vanj vtisnil svojo zmožnost za vzpostavljanje odnosov, da bi vsaka oseba živela v medsebojnem darovanju same sebe.

Slide15:

Celoten stavek Jezusove molitve, ki jo hočemo živeti v tem mesecu, namreč pravi: » ... da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v naju.«

Slide16:

Zgled za našo edinost ni nič manj kot edinost med Očetom in Sinom. Zdi se nemogoča, tako je globoka.

Slide17:

Omogoča pa jo tisti kakor, ki pomeni tudi ker: lahko smo zedinjeni, kakor sta zedinjena Oče in Jezus, prav zato, ker nas vključita v svojo edinost in nam jo darujeta.

Slide18:

»Da bi bili vsi eno.« ( Jn 17, 21).

Slide19:

Prav to je Jezusovo delo: da iz vseh nas naredi eno, kakor je on eno z Očetom, eno samo družino, eno samo ljudstvo. Zato je postal eno z nami, zato je nase naložil naše razdeljenosti in naše grehe ter jih pribil na križ.

Slide20:

Jezus sam nam je pokazal pot, ki jo je prehodil, da bi nas privedel k edinosti: »In jaz bom, ko bom povzdignjen z zemlje, vse pritegnil k sebi.« ( Jn 12, 32).

Slide21:

Kakor je prerokoval veliki duhovnik, je moral Jezus umreti, da bi zbral v eno razkropljene Božje otroke. ( prim. Jn 11, 51- 52).

Slide22:

V svoji skrivnosti smrti in vstajenja je v sebi kot glavi osredinil vse, ( prim . Ef 1,10) , znova vzpostavil edinost, ki jo je uničil greh, znova zbral družino okoli Očeta in nas vnovič napravil za brate in sestre med seboj.

Slide23:

Jezus je svojo nalogo izpolnil. Zdaj ostane naš del, naša privolitev, naš “da” njegovi molitvi:

Slide24:

»Da bi bili vsi eno.« ( Jn 17, 21).

Slide25:

Kako lahko prispevamo k izpolnitvi te molitve?

Slide26:

Predvsem jo moramo sprejeti za svojo. Svoja usta in svoje srce lahko ponudimo Jezusu, da se bo s temi besedami še naprej obračal k Očetu, in vsak dan z zaupanjem ponavljamo njegovo molitev. Edinost je dar od zgoraj, za katerega moramo prositi z vero, ne da bi se kdaj utrudili.

Slide27:

Stalno jo moramo imeti na vrhu naših misli in želja. Če so to Božje sanje, jih hočemo imeti tudi za svoje sanje.

Slide28:

Pred vsako odločitvijo, pred vsakim dejanjem bi se lahko od časa do časa vprašali: Pomaga graditi edinost? Je to najboljše z ozirom na edinost?

Slide29:

Končno bi morali hiteti tja, kjer je needinost najbolj očitna, in jo vzeti nase, kakor je napravil Jezus. To so lahko trenja v družini ali med ljudmi, ki jih poznamo, napetosti, ki jih doživljamo v mestni okolici, nesoglasja na delovnem mestu, v župniji, med Cerkvami.

Slide30:

Ne bežimo pred spori in nerazumevanji, ne bodimo ravnodušni, ampak nosimo tja svojo ljubezen, tako da poslušamo, smo pozorni do drugega in delimo bolečino zaradi tistega trpljenja.

Slide31:

Predvsem pa živimo v edinosti s tistimi, ki so pripravljeni z nami deliti Jezusov ideal in njegovo molitev, ob tem pa ne pripisujmo teže nesporazumom ali razhajanju idej. Bodimo bolj zadovoljni z »najmanj popolnim v edinosti kot z najbolj popolnim v needinosti«,

Slide32:

z veseljem sprejemajmo razlike, še več, imejmo jih za obogatitev edinosti, ki nikoli ni poenotenost.

Slide33:

Da, to nas bo včasih pribilo na križ, a prav to je pot, ki jo je Jezus izbral, da bi obnovil edinost človeške družine, pot, ki jo hočemo z njim prehoditi tudi mi.

Slide34:

Besedilo Padre Fabio Ciardi OMI Grafi čna izvedba Anna Lollo v sodelovanju z don Placido D’Omina (Sicilia, Italia) * * * Razlaga Besede življenja je vsak mesec prevedena v 96 jezikov in doseže več milijonov oseb po vsem svetu preko tiska, radia, TV in svetovnega spleta . Informacije: www.focolare.org PPS je objavljen v različnih jezikih na www.santuariosancalogero.org »Da bi bili vsi eno.« ( Jn 17, 21).