BZ201410 pps slo

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

O k tob e r 2014 Beseda življenja

PowerPoint Presentation:

" Jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, ne bo lačen; in kdor vame veruje, nikoli ne bo žejen. " ( Jn 6,35).

PowerPoint Presentation:

Janez v svojem evangeliju pripoveduje, da Jezus, potem ko je pomnožil hlebe, v svojem velikem govoru v Kafarnaumu med drugim reče:

PowerPoint Presentation:

" Ne delajte za jed, ki mine, temveč za jed, ki ostane za večno življenje in vam jo bo dal Sin človekov. " ( Jn 6,27)

PowerPoint Presentation:

Za njegove poslušalce je povezava z mano očitna, kakor tudi pričakovanje " druge " man e, ki bo prišla iz nebes v mesijanskem času.

PowerPoint Presentation:

Malo zatem se Jezus v istem govoru množici, ki še ne razume, sam predstavi kot resnični kruh, ki je prišel iz nebes in ga je treba sprejeti v veri:

PowerPoint Presentation:

" Jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, ne bo lačen; in kdor vame veruje, nikoli ne bo žejen. "

PowerPoint Presentation:

Jezus se že vidi kot kruh. To je torej poslednji namen njegovega življenja tu na zemlji. Biti kruh, da bi ga uživali. In biti kruh, da bi nam priobčeval svoje življenje, da bi nas spreminjal vase. Do tod je duhovni pomen te besede s svojimi navezovanji na staro zavezo jasen.

PowerPoint Presentation:

Toda njegov govor postane skrivnosten in odbijajoč, ko Jezus reče o sebi: " Kruh pa, ki ga bom jaz dal, je moje meso za življenje sveta " ( Jn 6,51b) ; in: " Če ne jeste mesa Sina človekovega in ne pijete njegove krvi, nimate življenja v sebi " ( Jn 6,53).

PowerPoint Presentation:

Ta napoved evharistije mnoge učence pohujša in oddalji.

PowerPoint Presentation:

Toda to je največji dar, ki ga hoče Jezus dati človeštvu: svojo navzočnost v zakramentu evharistije, ki nasičuje dušo in telo in daje polnost veselja zaradi notranje združitve s Kristusom.

PowerPoint Presentation:

Če se hranimo s tem kruhom, ni več vzroka za nobeno drugo lakoto. Vsaka naša želja po ljubezni in resnici je nasičena z njim, ki je ljubezen in resnica sama.

PowerPoint Presentation:

" Jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, ne bo lačen; in kdor vame veruje, nikoli ne bo žejen. "

PowerPoint Presentation:

Ta kruh nas torej nasičuje z njim že tu na zemlji, dan pa nam je zato, da bi mogli tudi mi tešiti duhovno in tvarno lakoto človeštva, ki nas obdaja.

PowerPoint Presentation:

Svet ne sprejema oznanjevanja Kristusa toliko iz evharistije, kolikor iz življenja kristjanov, ki se hranijo z njo in Božjo besedo. Evangelij oznanjajo z življenjem in besedo in tako naredijo Kristusa navzočega med ljudmi.

PowerPoint Presentation:

Življenje krščanske skupnosti zaradi evharistije postane Jezusovo življenje, življenje torej, ki je zmožno dajati ljubezen, življenje Boga drugim.

PowerPoint Presentation:

" Jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, ne bo lačen; in kdor vame veruje, nikoli ne bo žejen. "

PowerPoint Presentation:

S podobo kruha nas Jezus uči tudi najbolj resničnega, najbolj " krščanskega " načina ljubezni do bližnjega. Kaj namreč pomeni ljubiti?

PowerPoint Presentation:

Ljubiti pomeni " postajati eno " z vsemi, postajati eno v vsem tistem, kar si drugi želijo, v najmanjših in najmanj pomembnih stvareh in v tistih, ki so morda za nas malo pomembne, druge pa zanimajo.

PowerPoint Presentation:

In Jezus je s čudovitim primerom pojasnil ta način ljubezni, tako da je postal za nas kruh. Postaja kruh, da bi vstopil v vse, da bi ga mogli jesti, da bi postal eno z vsemi, da bi služil, da bi ljubil vse.

PowerPoint Presentation:

Postanimo torej tudi mi tako eno, da se bomo pustili pojesti. To je ljubezen, postajati eno, tako da se drugi čutijo nasičeni z našo ljubeznijo, potolaženi, olajšani in razumljeni.

PowerPoint Presentation:

Besedilo Chiar e Lubich je objavljeno v Città Nuova 2000 /1 4 , str. 7. Grafi čna izvedba Anna Lollo v sodelovanju z d on Placido D’Omina ( Sicili j a, Itali j a) * * * Razlaga Besede življenja je vsak mesec prevedena v 96 jezikov in doseže več milijonov oseb po vsem svetu preko tiska, radi a , TV in svetovnega spleta . Informacije www.focolare.org PPS je objavljen v različnih jezikih na www.santuariosancalogero.org " Jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, ne bo lačen; in kdor vame veruje, nikoli ne bo žejen. " ( Jn 6,35)