BZ201409 pps slo

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Se p temb e r 2014 Beseda življenja

PowerPoint Presentation:

" Sprejmite drug drugega, kakor je tudi Kristus sprejel vas, v Božjo slavo. " (R i m 15,7).

PowerPoint Presentation:

To je eno izmed sklepnih priporočil, ki jih je Pavel v svojem pismu naslovil na kristjane v Rimu.

PowerPoint Presentation:

To skupnost, kakor mnoge druge, posejane po grško-rimskem svetu, so sestavljali verniki, ki so izhajali deloma iz poganstva, deloma iz judovstva, in so si bili zato med seboj zelo različni po miselnosti, kulturni vzgoji in duhovni dojemljivosti.

PowerPoint Presentation:

Prav ta različnost je bila povod za obsojanje, predsodke, zapostavljanje in nestrpnost enih do drugih, kar gotovo ni bilo v skladu s takšnim medsebojnim sprejemanjem, kakršno bi Bog želel od njih.

PowerPoint Presentation:

Apostol jim želi pomagati premagati te težave, a za to ne najde učinkovitejšega sredstva, kot, da jih spomni na milost njihovega spreobrnjenja.

PowerPoint Presentation:

To, da jih je Jezus poklical k veri in jim dal dar svojega Duha, je bil otipljiv dokaz ljubezni, s katero je Jezus sprejel vsakega izmed njih.

PowerPoint Presentation:

Kljub njihovi preteklosti in različnemu poreklu jih je Jezus sprejel, da bi sestavljali eno samo telo.

PowerPoint Presentation:

" Sprejmite drug drugega, kakor je tudi Kristus sprejel vas, v Božjo slavo. "

PowerPoint Presentation:

Te besede svetega Pavla nas spominjajo na enega najbolj ganljivih vidikov Jezusove ljubezni.

PowerPoint Presentation:

To je ljubezen, s kakršno je Jezus v času svojega zemeljskega življenja vedno vse sprejemal, še posebno najbolj odrinjene, najpotrebnejše, najbolj oddaljene.

PowerPoint Presentation:

S to ljubeznijo je Jezus vsem ponujal svoje zaupanje, svoje prijateljstvo in drugo za drugo podiral pregraje, ki sta jih v tedanji družbi postavljala človeški ponos in sebičnost.

PowerPoint Presentation:

Jezus je bil razodetje ljubezni Nebeškega Očeta, ki v polnosti sprejema vsakega izmed nas; ljubezni, ki bi jo potemtakem tudi mi morali imeti drug do drugega.

PowerPoint Presentation:

To je prva Očetova volja za nas; zato Očetu tudi ne moremo dajati večje slave kot je ta, ki mu jo dajemo, kadar skušamo drug drugega sprejemati tako, kakor je Jezus sprejel nas.

PowerPoint Presentation:

" Sprejmite drug drugega, kakor je tudi Kristus sprejel vas, v Božjo slavo. "

PowerPoint Presentation:

Kako bomo torej živeli besedo življenja tega meseca?

PowerPoint Presentation:

Spominja nas, da moramo biti pozorni na enega izmed najbolj pogostih vidikov naše sebičnosti in – kar recimo – najteže premagljivih: to je težnja, da bi se osamili, da bi delali razlike, da bi druge odrivali in izločali, ker so drugačni kot mi in bi lahko motili naš mir.

PowerPoint Presentation:

Torej bomo skušali živeti to besedo življenja predvsem znotraj naših družin, združenj, skupnosti in delovnih skupin, tako da bomo odstranjevali obsojanje, razlikovanje, predsodke, zamere in nestrpnosti do tega ali onega bližnjega,

PowerPoint Presentation:

do česar tako zlahka in tako pogosto prihaja in kar tako ohlaja in ogroža človeške odnose ter kakor rja preprečuje medsebojno ljubezen.

PowerPoint Presentation:

V družbenem življenju na splošno pa bomo sklenili, da bomo pričevalci Jezusove sprejemajoče ljubezni do vsakega bližnjega, ki nam ga Gospod pošlje, zlasti do tistih, ki jih družbena sebičnost tako zlahka izključuje in zapostavlja.

PowerPoint Presentation:

Sprejemanje drugega, drugačnega od nas, je osnova krščanske ljubezni. To je izhodišče, prva stopnička za gradnjo tiste civilizacije ljubezni, tiste občestvene kulture, h kateri nas Jezus kliče zlasti danes.

PowerPoint Presentation:

Besedilo Chiar e Lubich je objavljeno v Città Nuova 19 92/22, str. 32-33 . Grafi čna izvedba Anna Lollo v sodelovanju z d on Placido D’Omina (Sicili j a, Itali j a) * * * Razlaga Besede življenja je vsak mesec prevedena v 96 jezikov in doseže več milijonov oseb po vsem svetu preko tiska, radi a , TV in svetovnega spleta . Informacije www.focolare.org PPS je objavljen v različnih jezikih na www.santuariosancalogero.org " Sprejmite drug drugega, kakor je tudi Kristus sprejel vas, v Božjo slavo. " (R i m 15,7).