BZ201405 pps slo

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Beseda življenja Ma j 2014

PowerPoint Presentation:

"... zaradi Kristusa vas prosimo : spravite se z Bogom. " (2 Kor 5,20)

PowerPoint Presentation:

Ta Pavlova spodbuda Korinčanom je za velikim oznannilom, ki je srce celotnega evangelija : Bog je v Kristusu spravil svet s seboj (prim. 2 Kor 5,19).

PowerPoint Presentation:

S smrtjo svojega sina na križu nam je dal Bog največji dokaz svoje ljubezni. Po Kristusovem križu nas je Bog spravil s seboj.

PowerPoint Presentation:

Ta temeljna resnica naše vere je tudi danes zelo aktualna.

PowerPoint Presentation:

To je razodetje, ki ga pričakuje vse človeštvo: da je Bog vsem blizu s svojo ljubeznijo in da vsakega goreče ljubi.

PowerPoint Presentation:

Naš svet potrebuje to oznanilo, toda lahko ga izrečemo le, če ga prej oznanimo in vedno znova oznanjamo sebi, tako da se čutimo obdane s to ljubeznijo tudi takrat, kadar bi vse kazalo prav nasprotno.

PowerPoint Presentation:

"... zaradi Kristusa vas prosimo : spravite se z Bogom. "

PowerPoint Presentation:

Ta vera v Božjo ljubezen pa ne more ostati zaprta znotraj vsakega izmed nas, kakor dobro razlaga sveti Pavel:

PowerPoint Presentation:

Bog nam je dal nalogo, da pripeljemo še druge do sprave z njim ( prim 2 K or 5,18) . Vsakemu kristjanu je namreč zaupal veliko odgovornost, da priča o Božji ljubezni do vseh ustvarjenih bitij.

PowerPoint Presentation:

Kako? Vse naše ravnanje bi moralo pomagati, da bi ljudje verjeli v to resnico, ki jo oznanjamo.

PowerPoint Presentation:

Jezus je jasno povedal, da se moramo spraviti z bratom ali s sestro, če bi ta dva imela kaj proti nam, preden prinesemo svoj dar k oltarju ( prim Mt 5,23-24).

PowerPoint Presentation:

To velja predvsem znotraj naših skupnosti: v družinah, skupinah, združenjih in Cerkvah.

PowerPoint Presentation:

Poklicani smo namreč, da podiramo vse ovire, ki preprečujejo slogo med ljudmi in narodi . […]

PowerPoint Presentation:

"... zaradi Kristusa vas prosimo : spravite se z Bogom. "

PowerPoint Presentation:

" V Kristusovem imenu ", pomeni " namesto njega " ,

PowerPoint Presentation:

tako da smo njegovi namestniki, da živimo z njim in kot on. Ljubimo se, kakor nas je on ljubil, ne da bi se zapirali vase in negovali predsodke. Bodimo odprti, sprejemajmo in cenimo pozitivne vrednote našega bližnjega ter bodimo pripravljeni dati življenje drug za drugega.

PowerPoint Presentation:

To je najodličnejša Jezusova zapoved, razpoznavno znamenje kristjanov, ki velja še danes, kakor je veljalo v času prvih Jezusovih učencev.

PowerPoint Presentation:

Živeti to besedo pomeni postati tisti, ki prinašajo spravo.

PowerPoint Presentation:

Tako bo vsako naše dejanje, vsaka naša beseda, vsako naše razpoloženje – če bo vse prežeto z ljubeznijo - tako, kakršno je bilo Jezusovo.

PowerPoint Presentation:

Kakor on bomo prinašali veselje in upanje, soglasje in mir, to je svet, spravljen z Bogom ( prim 2 K or 5,19) , ki ga vse stvarstvo pričakuje.

PowerPoint Presentation:

"... zaradi Kristusa vas prosimo : spravite se z Bogom. " (2 Kor 5,20) " B e seda življenja " mesečna publikacija Gibanja fokolarov. Besedilo Chiare Lubich je objavljeno v Novem svetu 1997/1 . Grafi čna izvedba Anna Lollo v sodelovanju z don Placido D’Omina (Sicilia, Italia ). * * * Razlaga Besede življenja je vsak mesec prevedena v 96 jezikov i n doseže več milijonov oseb po vsem svetu preko tiska, radia , TV in svetovnega spleta. I nforma c i je: www.focolare.org PPS je objavljen v različnih jezikih na www.santuariosancalogero.org