BZ201403 pps slo

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Beseda življenja Mar ec 2014

PowerPoint Presentation:

" Če se boste držali mojih zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem se tudi jaz držal zapovedi svojega Očeta in ostajam v njegovi ljubezni. " ( Jn 15,10)

PowerPoint Presentation:

Te besede so iz obsežnega govora, ki ga navaja četrti evangelij (Jn 13,31; 17,2). Z njim se je Jezus obrnil na svoje apostole, po zadnji večerji.

PowerPoint Presentation:

Spominjajo nas na prejšnjo vrstico, v kateri Jezus pravi svojim apostolom: " Če me ljubite, boste spolnjevali moje zapovedi " ( Jn 14,15) .

PowerPoint Presentation:

Jasno je videti, da nam spolnjevanje njegovih zapovedi omogoča ostati v ljubezni.

PowerPoint Presentation:

Očitno je, da mora biti ljubezen do Jezusa gibalo, korenina, iz katere mora rasti spolnjevanje njegovih zapovedi.

PowerPoint Presentation:

Iz tega nastane kroženje med ljubeznijo do Jezusa in spolnjevanjem njegovih zapovedi.

PowerPoint Presentation:

Ljubezen do Jezusa nas spodbuja k temu, da živimo vedno bolj zvesto njegovo besedo; hkrati pa nam živeta Jezusova beseda daje, da ostajamo v ljubezni do njega in da v tej ljubezni vedno bolj rastemo.

PowerPoint Presentation:

" Če se boste držali mojih zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem se tudi jaz držal zapovedi svojega Očeta in ostajam v njegovi ljubezni. " ( Jn 15,10)

PowerPoint Presentation:

Ostati torej v njegovi ljubezni. Toda kaj hoče Jezus povedati s tem izrazom?

PowerPoint Presentation:

Nedvoumno hoče povedati, da je spolnjevanje njegovih zapovedi znamenje, dokaz, da smo njegovi resnični prijatelji; je pogoj, da nam bo tudi Jezus povrnil in zagotovil svoje prijateljstvo.

PowerPoint Presentation:

Toda zdi se, da hoče povedati še nekaj drugega, to je, da spolnjevanje njegovih zapovedi ustvarja v nas tisto ljubezen, ki je prav Jezusova.

PowerPoint Presentation:

Posreduje nam tisti način ljubezni, ki ga vidimo v vsem njegovem zemeljskem življenju: ljubezen po kateri je bil Jezus eno z Očetom

PowerPoint Presentation:

in ki ga je hkrati spodbujala k temu, da se je istovetil in bil eno z vsemi svojimi brati, zlasti z najmanjšimi, najbolj slabotnimi, najbolj odrinjenimi.

PowerPoint Presentation:

Jezusova ljubezen je bila ljubezen, ki je ozdravljala vse rane duše in telesa, prinašala mir in veselje vsakemu srcu, premagovala vsako razdeljenost, tako da je ponovno vzpostavljala bratstvo in edinost med vsemi.

PowerPoint Presentation:

Če bomo udejanjali njegovo besedo, bo Jezus živel v nas in naredil tudi nas za orodja svoje ljubezni.

PowerPoint Presentation:

" Če se boste držali mojih zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem se tudi jaz držal zapovedi svojega Očeta in ostajam v njegovi ljubezni. " ( Jn 15,10)

PowerPoint Presentation:

Kako bomo tedaj živali besedo tega meseca? Tako, da bomo imeli vedno pred očmi in si odločno prizadevali za cilj, ki nam ga predlaga:

PowerPoint Presentation:

krščansko življenje, ki se ne zadovoljuje z minimalnim, hladnim in zunanjim spolnjevanjem zapovedi, ampak je velikodušno.

PowerPoint Presentation:

In oni so živa Božja beseda. Svetniki so tako ravnali.

PowerPoint Presentation:

V tem mesecu vzemimo kakšno njegovo besedo, kašno njegovo zapoved in jo skušajmo prenesti v življenje.

PowerPoint Presentation:

Ker pa je Jezusova nova zapoved (" Ljubite drug drugega, kakor sem vas jaz ljubil " (Jn 15,12 ) ) nekako srce, povzetek vseh Jezusovih besed, jo živimo z vso korenitostjo.

PowerPoint Presentation:

" Če se boste držali mojih zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem se tudi jaz držal zapovedi svojega Očeta in ostajam v njegovi ljubezni. " ( Jn 15,10) " Beseda življenja " , mesečna publikacija Gibanja fokolarov. Besedilo Chiare Lubich je objavljeno v Novem svetu 1994/5, str.14. Grafi čna izvedba Anna Lollo v sodelovanju z don Placido D’Omina (Sicilia, Italia) . * * * Razlaga besede življenja je vsak mesec prevedena v 96 jezikov in doseže več milijonov oseb po vsem svetu preko tiska, radia, TV in svetovnega spleta. Informacije: www.focolare.org PPS je objavljen v različnih jezikih na www.santuariosancalogero.org Glasba : "Toccata" – Paul Mauriat