BZ201310 pps slo

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

O ktober 2013 Beseda življenja

PowerPoint Presentation:

«N e bódite nikomur dolžniki, razen če gre za medsebojno ljubezen; kdor namreč ljubi drugega, je izpolnil postavo. » (R i m 13,8)

PowerPoint Presentation:

V prejšnjih vrsticah ( R i m 13, 1-7) s veti Pavel govori o dolgu, ki ga imamo do civilne oblasti ( pokorščina, spoštovanje, plačevanje davkov itd. ) , in poudarja, da mora tudi izpolnjevanje teh dolžnosti oživljati ljubezen .

PowerPoint Presentation:

Vsekakor gre za lahko razumljiv dolg tudi zato, ker bi nas v primeru, da teh dolžnosti ne bi izpolnili, doletele kazni, ki jih predvideva zakon.

PowerPoint Presentation:

Izhajajoč od tod, Pavel spregovori o drugem dolgu, ki ga nekoliko teže razumemo: to je dolg, ki ga imamo-v skladu z Jezusovim naročilom-do vsakega bližnjega .

PowerPoint Presentation:

Ta dolg je medsebojna ljubezen z njenimi različnimi izrazi: velikodušnostjo, zaupanjem, medsebojnim spoštovanjem, iskrenostjo itd.

PowerPoint Presentation:

«N e bódite nikomur dolžniki, razen če gre za medsebojno ljubezen; kdor namreč ljubi drugega, je izpolnil postavo. »

PowerPoint Presentation:

Ta beseda življenja nam predoča dvoje .

PowerPoint Presentation:

Predvsem nam kaže ljubezen kot dolg, to je kot nekaj, ob čemer ne moremo ostati ravnodušni, kot nekaj, česar ne moremo odložiti; kot nekaj, kar nas spodbuja, priganja, nam ne da miru, dokler ga ne odplačamo.

PowerPoint Presentation:

Kakor bi hotel reči, da medsebojna ljubezen ni nekaj " več ", sad naše velikodušnosti, kar bi mogli-dobesedno vzeto-opustiti, ne da bi nas doletele kazni, predvidene v zakonih.

PowerPoint Presentation:

Ta beseda od nas nujno zahteva, da jo uresničimo, saj bi sicer zatajili svoje dostojanstvo kristjanov, ki jih je Jezus poklical, da bi bili orodje njegove ljubezni v svetu.

PowerPoint Presentation:

Potem nam ta beseda pravi, da je medsebojna ljubezen gibalo, duša in cilj, h kateremu težijo vse zapovedi.

PowerPoint Presentation:

Iz tega sledi, da se ne moremo-če hočemo dobro izpolnjevati Božjo voljo-zadovoljiti s hladnim in pravnim izpolnjevanjem njegovih zapovedi, ampak je treba vedno imeti pred očmi ta cilj, ki nam ga po njih kaže Bog.

PowerPoint Presentation:

Tako na primer se ne bomo mogli-če hočemo dobro živeti sedmo božjo zapoved-omejiti na to, da ne krademo, ampak se bomo morali resno truditi, da bi odpravili krivice v družbi. Le tako bomo dokazali, da ljubimo svojega bližnjega.

PowerPoint Presentation:

«N e bódite nikomur dolžniki, razen če gre za medsebojno ljubezen; kdor namreč ljubi drugega, je izpolnil postavo. »

PowerPoint Presentation:

Kako naj torej živimo besedo življenja tega meseca ?

PowerPoint Presentation:

Ljubezen do bližnjega, ki nam jo znova predlaga, ima nešteto odtenkov. Tu se bomo ustavili zlasti ob enem, za katerega se nam zdi, da nam ga na poseben način narekujejo te besede.

PowerPoint Presentation:

Če je, kakor pravi sveti Pavel, medsebojna ljubezen dolg, bo treba imeti ljubezen, ki ljubi prva, kakor je do nas naredil Jezus.

PowerPoint Presentation:

To je torej ljubezen, ki prevzame pobudo, ki ne čaka, ki ne odlaša. Tako torej ravnajmo v tem mesecu.

PowerPoint Presentation:

Skušajmo ljubiti prvi vsakega, ki ga srečamo, mu telefoniramo, pišemo ali z njim živimo.

PowerPoint Presentation:

In naša ljubezen naj bo konkretna, taka, ki zna razumeti, opozarjati, ki je potrpežljiva, vztrajna, velikodušna.

PowerPoint Presentation:

Opazili bomo, da bo naše duhovno življenje naredilo kvaliteten skok, da ne omenjamo veselja, ki nam bo napolnilo srce.

PowerPoint Presentation:

” Beseda življenja ”, mesečna publikacija Gibanja fokolarov . T e kst : Chiara Lubich , objavljen v Citta Nuova , 1990/15/16, s. 9. Grafi čna izvedba Anna Lollo v sodelovanju z don Placido D’Omina ( Sicili j a, Italia) * * * Razlaga besede življenja je vsak mesec prevedena v 96 jezikov, in doseže več milijonov oseb po vsem svetu preko tiska, radia, TV in svetovnega spleta. Informacije www.focolare.org PPS je objavljen v različnih jezikih na www.santuariosancalogero.org «N e bódite nikomur dolžniki, razen če gre za medsebojno ljubezen; kdor namreč ljubi drugega, je izpolnil postavo. »