BZ201309 pps slo

Views:
 
     
 

Presentation Description

beseda življenja, evangelij, Chiara Lubich

Comments

Presentation Transcript

Calibri:

Se ptember 2013 Beseda življenja

Comic Sans MS:

« Otroci, ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom, ampak v dejanju in resnici. » (1 Jn 3,18)

Struttura predefinita:

To piše sv. Janez. Svoje skupnosti opozarja na nekatere vernike, ki so z besedami poveličevali vero v Jezusa, toda tej veri so manjkala dejanja.

PowerPoint Presentation:

Še več, dejanja so imeli za nekoristna in odvečna, kakor da bi bil Jezus že napravil vse.

PowerPoint Presentation:

Tako je bila njihova vera prazna in nerodovitna, ker je Jezusovo delo pustila brez neogibnega prispevka, ki ga on hoče od vsakega izmed nas.

PowerPoint Presentation:

« Otroci, ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom, ampak v dejanju in resnici. » (1 Jn 3,18)

PowerPoint Presentation:

Ljubiti v dejanju. Apostol pravi, da je prava vera tista, ki ima za dokaz to, da ljubi tako, kakor je ljubil in nas učil Jezus. Njena prva značilnost je torej konkretnost.

PowerPoint Presentation:

Jezus nas ni ljubil z lepimi govori, ampak je hodil po svetu in delal dobro, ozdravljal vse,

PowerPoint Presentation:

Bil je popolnoma na voljo tistim, ki so prihajali k njemu - začel je pri najslabotnejših, najrevnejših in najbolj odrinjenih - in dal je svoje življenje za nas.

PowerPoint Presentation:

« Otroci, ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom, ampak v dejanju in resnici. » (1 Jn 3,18)

PowerPoint Presentation:

Ljubiti moramo, pravi apostol, ne samo v dejanju, ampak tudi v resnici.

PowerPoint Presentation:

Krščanska ljubezen, ki se trudi kazati v konkretnih dejanjih, se želi navdihovati pri resnični ljubezni, ki jo najdemo v Jezusu ;

PowerPoint Presentation:

Želi delati dejanja, ki so v skladu z njegovimi čustvi in njegovimi nauki. Ljubiti moramo torej na način in v meri, ki nam jo je pokazal Jezus.

PowerPoint Presentation:

« Otroci, ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom, ampak v dejanju in resnici. » (1 Jn 3,18)

PowerPoint Presentation:

Kako naj torej živimo besedo življenja tega meseca ?

PowerPoint Presentation:

Njeno sporočilo je še preveč jasno. To je klic k tisti krščanski pristnosti, pri kateri je Jezus tako vztrajal.

PowerPoint Presentation:

Mar tega ne pričakuje tudi svet ? Mar ni res, da hoče današnji svet videti prave pričevalce Jezusove ljubezni ?

PowerPoint Presentation:

Ljubimo torej v dejanju, ne z besedami. Začnimo s preprostimi uslugami, ki jih vsak dan od nas pričakujejo naši bližnji.

PowerPoint Presentation:

In ljubimo v resnici. Jezus je vedno deloval v skladu z Očetovo voljo. Enako moramo tudi mi vedno delovati v skladu z Jezusovimi besedami.

PowerPoint Presentation:

On hoče, da v vsakem bližnjem vidimo njega samega. Kar namreč naredimo za vsakega, ima on za storjeno sebi.

PowerPoint Presentation:

Potem želi, da ljubimo druge kakor sami sebe in da se ljubimo med seboj tako, da smo pripravljeni drug za drugega dati življenje.

PowerPoint Presentation:

Ljubimo torej tako, da bomo tudi mi Jezusovo orodje za zveličanje sveta.

PowerPoint Presentation:

” Beseda življenja ”, mesečna publikacija Gibanja fokolarov . T e kst : Chiara Lubich , beseda življenja za maj 1988. Grafi čna izvedba Anna Lollo v sodelovanju z don Placido D’Omina ( Sicili j a, Italia) * * * Razlaga besede življenja je vsak mesec prevedena v 96 jezikov, in doseže več milijonov oseb po vsem svetu preko tiska, radia, TV in svetovnega spleta. Informacije www.focolare.org PPS je objavljen v različnih jezikih na www.santuariosancalogero.org « Otroci, ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom, ampak v dejanju in resnici. » (1 Jn 3,18)