BZ201303 pps SLO

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Calibri:

Beseda življenja Mar ec 2013

Comic Sans MS:

« Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo. » ( Jn 8,7).

Struttura predefinita:

Medtem, ko je Jezus učil v templju, so mu pismouki in farizeji pripeljali ženo, ki so jo zalotili pri prešuštvovanju, in mu rekli : "... Mo jzes nam je v postavi ukazal take kamnati. Kaj pa ti praviš ?" ( Jn 8,5).

PowerPoint Presentation:

S tem so mu hoteli nastaviti past. Če bi se bil namreč Jezus izrekel proti kamnanju, bi ga bili lahko obdolžili, da se ne drži postave.

PowerPoint Presentation:

Po tej so namreč morale neposredne priče krivde začeti metati kamenje na tistega, ki je grešil, ljudstvo pa jim je sledilo.

PowerPoint Presentation:

Če pa bi bil Jezus potrdil smrtno obsodbo, bi bilo to nasprotno z njegovim naukom o Božjem usmiljenju do grešnikov.

PowerPoint Presentation:

Toda Jezus, ki se je sklonil in s prstom pisal po tleh, da bi jim tako pokazal svojo mirnost, se je potem zravnal in jim rekel :

PowerPoint Presentation:

« Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo. » ( Jn 8,7).

PowerPoint Presentation:

Tožniki so se po teh besedah drug za drugim umaknili, z najstarejšimi na čelu.

PowerPoint Presentation:

Učitelj se je obrnil k ženi in rekel : “ Kje so ? Te ni nihče obsodil ?" "N ihče, Gospod, ” je odgovorila . “ Tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in odslej ne greši več. “ ( Jn 8,10-11).

PowerPoint Presentation:

« Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo. » ( Jn 8,7).

PowerPoint Presentation:

S temi besedami Jezus gotovo ne razodeva, da dopušča zlo, kot je na primer prešuštvovanje. Njegove besede : “ Pojdi in odslej ne greši več ", jasno povedo, kakšna je Božja zapoved.

PowerPoint Presentation:

Jezus hoče razgaliti hinavščino človeka, ki se postavlja za sodnika grešne sestre, ne da bi priznal, da je sam grešnik.

PowerPoint Presentation:

Tako s svojimi besedami poudarja znani izrek : "N e sodite, da ne boste sojeni ; s kakršno sodbo namreč sodite, s takšno boste sojeni. " ( Mt 7,1-2).

PowerPoint Presentation:

Jezus se s temi besedami obrača tudi na tiste, ki obsojajo druge, ne da bi bili za to poklicani in ne da bi upoštevali, da se je morda v srcu grešnika prebudilo kesanje.

PowerPoint Presentation:

In jasno pokaže, kako ravna s tistimi, ki so pogrešili : z njimi je usmiljen .

PowerPoint Presentation:

Ko so se tisti možje oddaljili od prešuštnice, “ sta ostala v dvoje, ” pravi Avguštin, hiponski škof, “ beda in usmiljenje. ”

PowerPoint Presentation:

« Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo. » ( Jn 8,7).

PowerPoint Presentation:

Kako naj uresničujemo to besedo ?

PowerPoint Presentation:

Tako, da se pred katerim koli bratom ali katero koli sestro spomnimo, da smo tudi mi grešniki.

PowerPoint Presentation:

Vsi smo grešili, in tudi, če se nam zdi, da nismo padli v velike grehe, se moramo vedno zavedati, da morda ne poznamo težavnih okoliščin, ki so druge zavedle, da so tako nizko padli in se na tak način oddaljili od Boga.

PowerPoint Presentation:

Kako bi bili ravnali mi na njihovem mestu ? Tudi mi smo včasih pretrgali vez ljubezni, ki naj bi nas povezovala z Bogom; nismo mu bili zvesti.

PowerPoint Presentation:

Če Jezus, edini človek brez greha, ni vrgel prvega kamna v prešuštnico, tudi mi ne moremo tega narediti nikomur, kdo koli že je.

PowerPoint Presentation:

Bodimo torej do vseh usmiljeni in borimo se za tiste vzgibe, ki nas ženejo, da bi brez usmiljenja obsojali; znati moramo odpuščati in pozabljati.

PowerPoint Presentation:

Ne ohranjajmo v srcu ostankov obsodb in zamer, kjer se lahko kuhata jeza in sovraštvo, ki nas oddaljujeta od bratov. Vsakega glejmo, kakor da bi bil nov.

PowerPoint Presentation:

Če bomo imeli namesto obsojanja in graje v srcu ljubezen in usmiljenje do vsakega, mu bomo pomagali, da začne novo življenje, in mu vsakokrat vlili poguma, da začne znova.

PowerPoint Presentation:

« Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo. » Beseda življenja“ , mesečna publikacija Gibanja fokolarov . Te k st: Chiara Lubich napisan 1998. Grafi čna izvedba Anna Lollo v sodelovanju z don Placido D’Omina (Sicili j a, Itali j a) Razlaga te Besede življenja je prevedena v 96 jezikov , in doseže več milijonov oseb po vsem svetu preko tiska, Radia, TV in preko svetovnega spleta. I nforma c i je www.focolare.org PPS je objavljen v različnih jezikih na www.santuariosancalogero.org