Έρευνα επαγγελματικής αποκατάστασης, επικαιροποίηση έτους 2020

Views:
 
Category: Others/ Misc
     
 

Presentation Description

Επικαιροποίηση της έρευνας επαγγελματικής αποκατάστασης των πτυχιούχων Γεωγράφων που διεξάγει η Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας. Τα στατιστικά στοιχεία αφορούν στο έτος 2020.

Comments

Presentation Transcript

Η επαγγελματική αποκατάσταση των Γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας, επικαιροποίηση έτους 2020.:

Η επαγγελματική αποκατάσταση των Γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας, επικαιροποίηση έτους 2020. Βουλγαροκτόνου 30, Αθήνα, Ελλάδα http://www.geographers.gr [email protected] Επιμέλεια: Στάθης Γ. Αραποστάθης Οκτώβριος 2021

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ :

2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Φορέας υλοποίησης: Παρατηρητήριο Ένωσης Γεωγράφων Ελλάδας (Ε.ΓΕΩ) Περίοδος συλλογής δεδομένων: 31 Μαΐου 2020 – 11 Δεκεμβρίου 2020 Χαρακτηριστικά δείγματος: Σύνολο αποφοίτων και των δύο τμημάτων Γεωγραφίας (Αύγουστος 2020): 1501 Πανεπιστήμιο Αιγαίου: 878 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: 673 Συνδιασμός μεθόδων δειγματοληψίας: Προσκλήσεις στο facebook group της Ε.ΓΕΩ σε σχεδόν εβδομαδιαία βάση (υπολογίζεται ότι βρίσκονται περισσότεροι από 1000 γεωγράφοι), Κοινοποίηση σε linkedin Απλή τυχαία δειγματοληψία από ΒΔ της Ένωσης η οποία εμπεριέχει το σύνολο των αποφοίτων ως το 2011 καλύπτοντας κατ’αυτόν τον τρόπο την χαμηλή συμμετοχή που είχε παρατηρηθεί στους απόφοιτους των παλαιοτέρων ετών. Ηλικία ερωτηθέντων : 22-54 ετών Σύνολο συλλεχεντων ερωτηματολογίων: 275 Έγκυρα: 232 (~15,4% του συνόλου) Χαρακτηριστικά Ερωτηματολογίου: 22 ερωτήσεις, 19 ανοικτού και 3 κλειστού τύπου παράλληλα με ερωτήσεις συλλογής προσωπικων στατιστικών στοιχείων. Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας, Οκτώβριος 2021

Έχετε μεταπτυχιακό δίπλωμα και τί επιπέδου;:

3 Έχετε μεταπτυχιακό δίπλωμα και τί επιπέδου; 81,4% Πραγματοποίησαν το μεταπτυχιακό τους στην Ελλάδα 18,6% στο εξωτερικό Οι περισσότεροι μεταπτυχιακοί τίτλοι είναι κυρίως Γεωπληροφορικής, περιβαλλοντικών/οικολογικών/χωροταξικών θεμάτων και λιγότερο Γεωπολιτικής, Ανθρωπογεωγραφίας κλπ Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας, Οκτώβριος 2021

Ποιος είναι ο κύριος λόγος που επιλέξατε να κάνετε μεταπτυχιακό;:

4 Ποιος είναι ο κύριος λόγος που επιλέξατε να κάνετε μεταπτυχιακό; Η πλειοψηφία επιλέγει μεταπτυχιακό προκειμένου να γίνει πιο αναγωνιστική στην αγορά εργασίας. Η πλειοψηφία των μεταπτυχιακών τίτλων έγκεινται στα πεδία γεωπληροφορικής, περιβάλλοντος /οικολογίας/χωροταξίας κι έπειτα ανθρωπογεωγραφίας/ γεωπολιτικής Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας, Οκτώβριος 2021

Εργάζεσθε;:

5 Εργάζεσθε; Καθαρή ανεργία: 18,97% Ανεργία στην Ελλάδα σύμφωνα με ΕΛΣΤΑΤ την περίοδο Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2020: ~16,7% 10,78% των ερωτηθέντων που έχουν μεταπτυχιακές σπουδές σε εξέλιξη δηλώνουν άνεργοι Μισθωτοί η απόλυτη πλειοφηφία των ερωτηθέντων Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας, Οκτώβριος 2021

Εργάζεσθε σε::

6 Εργάζεσθε σε: Περίπου 2 στους 3 εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Πολύ μικρό το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων. Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας, Οκτώβριος 2021

Σύμβαση εργασίας::

7 Σύμβαση εργασίας: Η απόλυτη πλειοψηφία των ερωτώμενων είναι αορίστου χρόνου. Πολύ μικρό το ποσοστό των διορισμένων: Από το 7,1% το 27,7% είναι διορισμένο στην Κύπρο. Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας, Οκτώβριος 2021

Απασχόληση::

8 Απασχόληση: Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας, Οκτώβριος 2021

Ποιο ήταν το πρώτο διάστημα που μεσολάβησε από την αποφοίτησή σας (πρώτο πτυχίο) μέχρι να βρείτε δουλειά;:

9 Ποιο ήταν το πρώτο διάστημα που μεσολάβησε από την αποφοίτησή σας (πρώτο πτυχίο) μέχρι να βρείτε δουλειά; Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας, Οκτώβριος 2021

Απασχόληση αποφοίτων με έτος ορκομωσίας πριν και μετά το 2010:

10 Απασχόληση αποφοίτων με έτος ορκομωσίας πριν και μετά το 2010 Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας, Οκτώβριος 2021

Στο διάστημα από την αποφοίτησή σας από το πανεπιστήμιο (πρώτο πτυχίο) μέχρι σήμερα πόσες φορές έχετε αλλάξει δουλειά (Εργαζόμενοι σε αμοιβόμενη θέση εργασίας):

11 Στο διάστημα από την αποφοίτησή σας από το πανεπιστήμιο (πρώτο πτυχίο) μέχρι σήμερα πόσες φορές έχετε αλλάξει δουλειά (Εργαζόμενοι σε αμοιβόμενη θέση εργασίας) Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας, Οκτώβριος 2021

Πόσο καιρό δεν εργάζεστε / ψάχνετε για δουλειά;:

12 Πόσο καιρό δεν εργάζεστε / ψάχνετε για δουλειά; Περίπου το 28,04% δηλώνει ότι ψάχνει για εργασία πάνω από τέσσερις μήνες, είτε εργάζεται είτε όχι Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας, Οκτώβριος 2021

Εσείς προσωπικά γιατί αποφασίσαστε να σπουδάσετε Γεωγραφία;:

13 Εσείς προσωπικά γιατί αποφασίσαστε να σπουδάσετε Γεωγραφία; Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας Μόλις το 8,19% των ερωτηθέντων αποφάσισε να σπουδάσει Γεωγραφία για κοινωνικούς/οικονομικούς λόγους ή για να βρει μία καλή δουλειά

Σε ποια κατεύθυνση της Γεωγραφίας ασχολείστε επαγγελματικά;:

14 Σε ποια κατεύθυνση της Γεωγραφίας ασχολείστε επαγγελματικά; Περίπου το 40% των ερωτηθέντων ετεροαπασχολούνται, ενώ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων που εργάζεται στο αντικείμενο απασχολείται κυρίως στους τομείς της Γεωπληροφορικής, της εκπαίδευσης και του περιβάλλοντος. Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας, Οκτώβριος 2021

Έχετε ενταχθεί στο μητρώο μελετητών;:

15 Έχετε ενταχθεί στο μητρώο μελετητών; Μόλις 2,16% το ποσοστό των ερωτηθέντων που έχει υπογράψει περιβαλλοντικές μελέτες. Από αυτούς το 40% απάντησε ότι έχει υπογράψει πάνω από 100 και το 60% ως 2-3. Πάνω από 9 στους 10 δεν έχουν ενταχθεί καν στο μητρώο. Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας, Οκτώβριος 2021

Έχετε παρακολουθήσει ποτέ μαθήματα/σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης/μετεκπαίδευσης;:

16 Έχετε παρακολουθήσει ποτέ μαθήματα/σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης/μετεκπαίδευσης; Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας, Οκτώβριος 2021

Πόσο ανταποκρίνεται η κύρια απασχόλησή σας στο αντικείμενο των σπουδών σας (Σύνολο Αποφοίτων σε Αμοιβόμενη Θέση Εργασίας); :

17 Πόσο ανταποκρίνεται η κύρια απασχόλησή σας στο αντικείμενο των σπουδών σας (Σύνολο Αποφοίτων σε Αμοιβόμενη Θέση Εργασίας); Πάνω από το 50% των ερωτηθέντων απαντούν ότι η κύρια απασχόλησή αναποκρίνεται ελάχιστα ή καθόλου στο αντικείμενο των σπουδών τους Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας, Οκτώβριος 2021

Σκεπτόμενοι τη δουλειά σας μετά την αποφοίτηση, θα λέγατε ότι οι γνώσεις σας από το πανεπιστήμιο σας φάνηκαν...;:

18 Σκεπτόμενοι τη δουλειά σας μετά την αποφοίτηση, θα λέγατε ότι οι γνώσεις σας από το πανεπιστήμιο σας φάνηκαν...; Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας, Οκτώβριος 2021

Εάν είχατε τη δυνατότητα της επιλογής, θα παραμένατε στην εργασία που είσαστε σήμερα ή θα αλλάζατε δουλειά;:

19 Εάν είχατε τη δυνατότητα της επιλογής, θα παραμένατε στην εργασία που είσαστε σήμερα ή θα αλλάζατε δουλειά; Το 52,26% των ερωτηθέντων δηλώνει ικανοποιημένο ή μάλλον με την εργασία που ήδη έχει. Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας, Οκτώβριος 2021

Αν σήμερα σας δινόταν η δυνατότητα να γυρίσετε πίσω στον χρόνο όπου επιτύχατε την είσοδο σας στο Πανεπιστήμιο θα επιλέγατε να εγγραφείτε σε ένα από τα δύο Τμήματα Γεωγραφίας; :

20 Αν σήμερα σας δινόταν η δυνατότητα να γυρίσετε πίσω στον χρόνο όπου επιτύχατε την είσοδο σας στο Πανεπιστήμιο θα επιλέγατε να εγγραφείτε σε ένα από τα δύο Τμήματα Γεωγραφίας; Περίπου 2 στους 3 απάντησε ότι ΝΑΙ/Μάλλον ΝΑΙ θα ξανασπούδαζε σε ένα από τα δύο τμήματα Γεωγραφίας Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας, Οκτώβριος 2021

Με τη μέχρι τώρα επαγγελματική σας εμπειρία πιο(α) μάθημα(τα) θα επιθυμούσατε να είχατε διδαχθεί;:

21 Με τη μέχρι τώρα επαγγελματική σας εμπειρία πιο(α) μάθημα(τα) θα επιθυμούσατε να είχατε διδαχθεί; Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσε μαθήματα γεωπληροφορικής και πληροφορικής: GIS, Βάσεις δεδομένων, γλώσσες προγραμματισμού, τηλεπισκόπηση, autocad, drones, web development. Αρκετοί δήλωσαν μαθήματα διοίκησης επιχειρήσεων και λίγοι βιολογία χημεία, πολεοδομία Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας, Οκτώβριος 2021

Απασχόληση και μετανάστευση:

22 Απασχόληση και μετανάστευση Το 37,5% των ερωτηθέντων απάντησε ότι για να βρει εργασία αναγκάστηκε να μεταναστεύσει προς Αθήνα/Θεσσαλονίκη ή άλλη πόλη. Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας, Οκτώβριος 2021

Χωρική κατανομή των απασχολούμενων ανά περιφέρεια:

23 Χωρική κατανομή των απασχολούμενων ανά περιφέρεια Ποσοστά κατανομής ερωτηθέντων που είτε εργάζονται στο αντικείμενο είτε ετεροαπασχολούνται Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας, Οκτώβριος 2021