power poing jordana i wiktoria

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Els Sectors Econòmics a Catalunya Jordana Villar Marés i Wiktòria chrobak júlia

Índex::

Índex: Sector primari .Agricultura .Conreus de secà i regadiu .Ramaderia intensiva i extensiva .Pesca Sector secundari .Sectors metal·lúrgic, alimentari, químic, electrònic, construcció, energètic. Sector terciari .Serveis públics i privats .Comerç interior i exterior

PowerPoint Presentation:

Pulse para añadir texto ·El sector primari agrupa les activitats econòmiques centrades en l'aprofitament dels recursos naturals , com ara l'agricultura i l'explotació dels boscos, la ramaderia i la pesca .

PowerPoint Presentation:

En el sector primari només hi treballa un 2% de la població ocupada.L'Agricultura és el conreu de la terra. A Catalunya n’hi ha dos tipus: -Els conreus de secà, que només reben l’aigua de pluja. -Els conreus de regadiu, que es reguen per mitjans artificials.

Ramaderia és la cria d’animals per aprofitar-ne la carn, els ous, la llet, la pell, el pèl... -La ramaderia intensiva, en què el bestiar, com ara pollastres i porcs, són criats en granges mecanitzades. -La ramaderia extensiva, en què el bestiar, com ara vaques i ovelles, pasturen lliurement en camps oberts.:

Ramaderia és la cria d’animals per aprofitar-ne la carn, els ous, la llet, la pell, el pèl... -La ramaderia intensiva, en què el bestiar, com ara pollastres i porcs, són criats en granges mecanitzades. -La ramaderia extensiva, en què el bestiar, com ara vaques i ovelles, pasturen lliurement en camps oberts.

La pesca és la captura de peixos, mol·luscs i crustacis per el cos humà. Mentre que la pesca minva, cada cop té més importància la aqüicultura que consisteix a cria peix o mol·luscs en granges marines o en instal·lacions d’aigua dolça.:

La pesca és la captura de peixos, mol·luscs i crustacis per el cos humà. Mentre que la pesca minva, cada cop té més importància la aqüicultura que consisteix a cria peix o mol·luscs en granges marines o en instal·lacions d’aigua dolça.

PowerPoint Presentation:

El sector secundari d'una economia es refereix als sectors econòmics que creen productes finals: la indústria i la construcció. Aquest sector fa ús de la primari per manufacturar productes finals o productes que poden producció del sector ser utilitzats per altres negocis.

Sector alimentari elabora i envasa per el consum productes alimentaris com l’oli, les conserves , begudes... Sector metal·lurgic transforma els metalls en productes com motors, màquines, electrodomèstics... :

Sector alimentari elabora i envasa per el consum productes alimentaris com l’oli, les conserves , begudes... Sector metal·lurgic transforma els metalls en productes com motors, màquines, electrodomèstics...

El sector electrònic produeix components d’automòbils, equips informàtics i mitjans de comunicació. Sector químic fabrica plàstics, fibres artificials, detergents, adobs...:

El sector electrònic produeix components d’automòbils, equips informàtics i mitjans de comunicació. Sector químic fabrica plàstics, fibres artificials, detergents, adobs...

Sector energètic les grans màquines de les indústries, com també els petits electrodomèstic de les llars. Sector de la construcció compren les activitats relacionades amb l'edificació d’habitatges i grans obres publiques.:

Sector energètic les grans màquines de les indústries, com també els petits electrodomèstic de les llars. Sector de la construcció compren les activitats relacionades amb l'edificació d’habitatges i grans obres publiques.

El sector terciari es caracteritza perquè presta serveis a les persones. Destaquen els serveis relacionats amb l’educació, la sanitat...:

El sector terciari es caracteritza perquè presta serveis a les persones. Destaquen els serveis relacionats amb l’educació, la sanitat...

Públics: Són els que faciliten gratuïtament a tota la comunitat per mitjà dels impostos. Privats: Són els que ofereixen les empreses privades als ciutadans que han de pagar directament per utilitzar-los.:

Públics: Són els que faciliten gratuïtament a tota la comunitat per mitjà dels impostos. Privats: Són els que ofereixen les empreses privades als ciutadans que han de pagar directament per utilitzar-los.

El comerç és un dels serveis privats més importants. Comerç interior és realitza dins d’un mateix país. Comerç exterior és fa entre diversos països. Catalunya compra a altres potències mundials matèries primes...:

El comerç és un dels serveis privats més importants. Comerç interior és realitza dins d’un mateix país. Comerç exterior és fa entre diversos països. Catalunya compra a altres potències mundials matèries primes...

Biografia:

Biografia

authorStream Live Help