POWER CATALUNYA

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

:

A Catalunya hi ha tres sectors econòmics: el sector primari, el sector secundari i el sector terciari. ELS SECTORS ECONÒMICS DE CATALUNYA

PowerPoint Presentation:

EL SECTOR PRIMARI. EL SECTOR SECUNDARI. EL SECTOR TERCIARI. El comerç. El turisme. El transport. íNDEX

PowerPoint Presentation:

Al sector primari s’obtenen productes i aliments gràcies als recursos naturals. A Catalunya hi treballa un 2 % de la població ocupada. Al sector hi ha l’agricultura, l’explotació de boscos, la pesca i el més important, que és la ramaderia. EL SECTOR PRIMARI

PowerPoint Presentation:

Agricultura: és el conreu de la terra. Hi ha dos tipus de conreus: - El conreu de secà. - El conreu de regadiu. L’explotació de boscos: que tallen els arbres per fer paper i fusta. L'AGRICULTURA I L'EXPLOTACIÓ DE BOSCOS

PowerPoint Presentation:

La ramaderia és la cria d’animals per aprofitar-ne la carn, els ous, la llet, la pell etc. Hi ha dos tipus: la ramaderia intensiva i la ramaderia extensiva. La pesca és la captura de peixos, mol·luscs i crustacis per el consum humà. LA RAMADERIA I LA PESCA

PowerPoint Presentation:

El sector secundari inclou les activitats que gràcies a l’ús d’energia i a l’aportació de la mà d’obra, transformen les matèries primeres en productes elaborats. EL SECTOR SECUNDARI

PowerPoint Presentation:

El sector metal·lúrgic. Transforma els metalls en productes com automòbils, motors, màquines, etc. El sector alimentari. Elabora i envasa per al consum productes alimentaris com l’oli, les conserves, les begudes, els làctics, etc. EL SECTOR METAL·LÚRGIC I ALIMENTARI

PowerPoint Presentation:

El sector químic. Fabrica plàstics , adobs, detergents, combustibles, productes farmacèutics etc. El sector electrònic. Produeix complements d’automòbils, electrodomèstics, equips informàtics etc. EL SECTOR QUÍMIC I ELECTRÒNIC

PowerPoint Presentation:

El sector de la construcció. Comprèn les activitats relacionades amb l’edificació d’habitatges i obres públiques. El sector energètic. Les grans màquines de la indústria, com també els petits electrodomèstics de les llars. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ I ENERGÈTIC

PowerPoint Presentation:

El sector terciari presta serveis a les persones. A Catalunya hi treballa el 64 % de la població ocupada. EL SECTOR TERCIARI

PowerPoint Presentation:

Públics. Són els que les administracions, faciliten gratuïtament a tota la comunitat per mitja dels impostos. Privats. Són els que ofereixen les empreses privades als ciutadans. ELS SERVEIS PÚBLICS I PRIVATS

PowerPoint Presentation:

El comerç és un dels serveis privats més importants. Gràcies a l’activitat dels comerciants, els consumidors, troben al seu abast tot allò que necessiten. EL COMERÇ

PowerPoint Presentation:

El turisme té una gran importància econòmica a Catalunya. A cada any arriben a Catalunya milers de turistes estrangers i de la resta de l’Estat espanyol. EL TURISME

PowerPoint Presentation:

La modalitat més important a Catalunya és el turisme de sol i platja. El turisme esportiu i de muntanya combina l’exercisi físic amb el medi natural. TURISME DE SOL I PLATJA I TURISME ESPORTIU I DE MUNTANYA

PowerPoint Presentation:

El turisme rural permet conèixer la vida de pagès tot fent unes relaxades vacances en contacte amb la natura. El turisme cultural el protagonitzen turistes que s’interessen per l’art i la història, etc. dels llocs visitats. TURISME RURAL I CULTURAL

PowerPoint Presentation:

EL transport i les comunicacions són fonamentals a l’hora de traslladar persones i mercaderies d’un lloc a l’altre. EL TRANSPORT

PowerPoint Presentation:

És el més utilitzat a Catalunya, tot i que el relleu català és molt accidentat i dificulta la construcció de les carreteres i les vies de tren. EL TRANSPORT TERRESTRE

PowerPoint Presentation:

S’utilitza sobretot per transportar mercaderies. Té com a punt de partida els ports. Destaquen per la seva activitat comercial els ports de Barcelona i Tarragona. TRANSPORT MARÍTIM

PowerPoint Presentation:

S’utilitza sobretot per transportar persones. L’ aeroport de Barcelona, al Prat del Lobregat. TRANSPORT AERI

PowerPoint Presentation:

FET PER: JORDI CANADELL, MOHAMED KEBBEH I ALBERT PUIGDEVALL Informació del llibre cruïlla socials 5è de primària

authorStream Live Help