Catalunya i els sectors

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ELS SECTORS A CATALUNYA

INDEX:

INDEX 1-Sector primari 12-El sector terciari 2-L’agricultura 13-Els serveis públics 3-Remaderia 14-Els serveis privats 4-Pesca 15-El comerç 5-Sector secundari 16-El comerç interior 6-El sector metal·lúrgic 17-El comerç exterior 7-El sector alimentari 18-Biografia 8-El sector químic 9-El sector electrònic 10-El sector de la construcció 11-El sector energètic

EL SECTOR PRIMARI:

EL SECTOR PRIMARI El sector primari es divideix en: Agricultura, ramaderia i pesca .

L’AGRICULTURA:

L’AGRICULTURA L’agricultura és el conreu de la terra. A Catalunya hi ha dos tipus de conreu: El conreu de secà: que només reben l’aigua de la pluja. El conreu de regadiu: que es reguen per mitjans artificials.

LA RAMADERIA:

LA RAMADERIA La ramaderia és la cria d’animals per aprofitar-ne la carn, els ous, la llet, la pell, el pèl... A Catalunya trobem dos tipus de ramaderia: La ramaderia intensiva, en que el bestiar es cria en granges mecanitzades. La ramaderia extensiva, en que el bestiar pastura lliurement en camps oberts.

LA PESCA:

LA PESCA La pesca és la captura de peixos, mol·luscs i crustacis. A Catalunya les zones de pesca han estat molt explotades i s’han vist afectades per la contaminació. Cada cop té més importància l’aqüicultura.

SECTOR SECUNDARI:

SECTOR SECUNDARI El sector secundari es divideix en: El sector metal·lúrgic, el sector alimentari, el sector químic, el sector electrònic, el sector de la construcció i el sector energètic.

EL SECTOR METAL·LÚRGIC:

EL SECTOR METAL·LÚRGIC El sector metal·lúrgic transforma els metalls en productes com automòbils , motors , màquines , components electrònics , electrodomèstics …

EL SECTOR ALIMENTARI:

EL SECTOR ALIMENTARI El sector alimentari elabora i envasa per al consum dels productes alimentaris com l’oli, les conserves, les begudes, els productes làctics…

EL SECTOR QUÍMIC:

EL SECTOR QUÍMIC El sector químic fabrica plàstics , fibres artificials , detergents , adobs , combustibles, productes farmacèutics …

EL SECTOR ELECTRÒNIC:

EL SECTOR ELECTRÒNIC El sector electrònic produeix components d’automòbils, d’electrodomèstics, equips informàtics i mitjans de comunicació.

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ:

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ El sector de la construcció comprèn les activitats relacionades amb l’edificació d’habitatges i grans obres públiques.

EL SECTOR ENERGÈTIC :

EL SECTOR ENERGÈTIC L es grans màquines de les indústries necessiten una gran quantitat d'energia elèctrica.

EL SECTOR TERCIARI:

EL SECTOR TERCIARI El sector terciari es divideix en dos grups: E ls públics i els privats.

ELS SERVEIS PÚBLICS:

ELS SERVEIS PÚBLICS Els serveis públics són els que es paguen per mitjans d’impostos .

ELS SERVEIS PRIVATS:

ELS SERVEIS PRIVATS Són els que ofereixen les empreses privades als ciutadans. Han de pagar directament per utilitzar-los.

EL COMERÇ:

EL COMERÇ El comerç és un dels serveis privats més importants. Hi treballen els comerciants. Hi ha dos tipus de comerç: el comerç interior i el comerç exterior.

EL COMERÇ INTERIOR:

EL COMERÇ INTERIOR El comerç interior es realitza dins d’un mateix país. Els majoristes compren en grans quantitats, i els venen en petites quantitats als minoristes.

El comerç exterior:

El comerç exterior El comerç exterior es fa entre diversos països. Tanmateix importa més productes de l’exterior que no pas n’exporta.

:

JÚLIA I NORA 5èA

authorStream Live Help