u1- la cèl.lula

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

LA CÈL·LULA Curs 2010-11 Ies Ramon Coll i Rodès

Slide 2: 

Tots els éssers vius estan formats per cèl·lules. Les cèl·lules són la base de la vida. Són tan petites que només es poden veure amb el microscopi. Realitzen les 3FUNCIONS vitals de tot ésser viu: Nodrir-se Reproduir-se Relacionar-se

Qui va observar primer una cèl·lula? : 

Qui va observar primer una cèl·lula? Al 1665, Robert Hooke va observar amb un microscopi rudimentari un tros de suro. Hooke va veure que el material era porós. En aquests porus, els va anomenar cèl·lules.

I amb l’aparició del primer microscopi…. : 

I amb l’aparició del primer microscopi…. Uns anys més tard, Marcelo Malpighi, va observar cèl·lules vives. Va ser el primer en estudiar teixits vius al microscopi òptic. El tamany normal de una cèl·lula pot variar entre 5 i 50micras. 1 micra = 0.001 mm Bacteris1-5 micres Glòbuls vermells7 micres Cèl. nervioses humanes160 micres Ameba (protozou)1 mm Òvul de gallina (rovell) 3 cm

La teoria cel·lular : 

La teoria cel·lular L'any 1838 els alemanys Matthias J. Schleiden i Theodor Schwann -Tots els éssers vius estan formats per una o més cèl·lules. - La cèl·lula és la unitat anatòmica i funcional dels éssers vius. - Tota cèl·lula prové per divisió d'una altra cèl·lula.

Tipus d’organismes segons el nombre de cèl·lules : 

Tipus d’organismes segons el nombre de cèl·lules Organismes unicel·lulars: - Estan constituïts per una sola cèl·lula. - Són no visibles a ull un, només amb microscopi, per tant són microscòpics. - Per tant organismes on una sola cèl·lula realitza les tres funcions vitals. - En són exemples els bacteris, els protozous com ara l'ameba i el parameci, i alguns fongs com ara els llevats i les floridures.

Slide 7: 

Organismes pluricel·lulars: - Estan constituïts per milers o milions de cèl·lules. En són exemples els animals, les plantes i la majoria de fongs. - Visibles a ull un, per tant macroscòpics. - Exemples: animals, plantes, insectes, etc.

Slide 8: 

Especialització cel·lular: cada cèl·lula de l’organisme fa una funció concreta.

Estructura de la cè·lula : 

Estructura de la cè·lula Abans que s’inventès el microscopi electrònic els científics creien que totes les cèl·lules tenien tres parts:

Slide 10: 

Amb la invenció del microscopi electrònic va significar un pas de gegant en la investigació cel·lular i va permetre descobrir que hi havia dos tipus d'estructura cel·lular clarament definides: - les cèl·lules eucariotes i les cèl·lules procariotes. - Per altra banda va poder-se investigar més a fons l'estructura de la membrana, dels orgànuls, del nucli...

Membrana plasmàtica : 

Membrana plasmàtica Capa fina que està formada per lípids i proteïnes. Delimita la cèl·lula. Li dóna forma. Permet l’intercanvi de substàncies amb l’exterior.

Citoplasma : 

Citoplasma El citoplasma és un medi aquós, viscós. En aquest medi trobem petites estructures que es comporten com òrgans de la cèl·lula, i que s’anomenen orgànuls, amb diferents funcions.

Nucli cel·lular : 

Nucli cel·lular El nucli és el centre de control de la cèl·lula, ja que conté tota la informació sobre el seu funcionament i el de tots els éssers vius eucariotes. Està rodejat per una membrana nuclear que és porosa i es comunica amb el citoplasma. Generalment està situat a la part central i presenta forma esfèrica. A l’interior trobem els cromosomes.

Slide 14: 

Nucli d'una cèl·lula del fetge humà. 20.740x Gris fosc: Cromatina Rosa: Citoplasma Vermell: Mitocondris Verd clar: Ribosomes

Classificació cel·lular : 

Classificació cel·lular Cèl·lules procariotes Les cèl·lules procariotes no poseeixen un nucli cel·lular delimitat per una membrana. Els organismes procariotes són les cèl·lules més simples que es coneixen. Exemple: algues verd-blau i bacteris. Cèl·lules eucariotes Les cèl·lules eucariotes poseeixen un nucli cel·lular delimitat per una membrana. Aquetes cèl·lules formen part dels teixits d’organismes multicell·ulars com nosaltres. Exemple: cèl·lules animals i cèl·lules vegetals

Cèl·lula procariota : 

Cèl·lula procariota

Slide 17: 

Lactobacillus bulgaricus Salmonella typhimurium

Cèl·lula eucariota : 

Cèl·lula eucariota Cèl·lula animal   Cèl·lula vegetal  Membrana cel·lular   Paret cel·lular Citoplasma  Membrana cel·lular Nucli Citoplasma   Orgànuls Nucli Orgànuls Nutrició heteròtrofa Nutrició autòtrofa

Cèl·lula eucariota “vegetal” : 

Cèl·lula eucariota “vegetal”

Slide 20: 

Cèl·lula vegetal de Elodea (80x) Paret cel·lular Cloroplasts

Slide 21: 

Cèl·lula de lliri 7.210X Verd fosc: Membrana Vermell: Mitocondris Groc: Cloroplasts Verd: Nucli Violeta: Nuclèol

Cèl·lula eucariota “animal” : 

Cèl·lula eucariota “animal”

Slide 23: 

M.plasmàtica Nucli Citoplasma

Orgànuls cel·lulars : 

Orgànuls cel·lulars Ribosomes  realitzen la síntesi de substàncies anomenades proteïnes. Els trobem lliures en el citoplasma o enganxats a la paret del reticle endoplasmàtic. Cèl·lules del fetge on  s'aprecien els ribosomes (color vermell) 173.400X

Vacuoles Son estructuras semblants a bosses rodejades per una membrana. Serveixen per emmagatzemar nutrients, aigua i sustàncies de rebuig.- En les cèl·lules animals són petites i numeroses.- En les cèl·lules vegetals n’hi ha poques i a vegades una de sola i molt gran. : 

Vacuoles Son estructuras semblants a bosses rodejades per una membrana. Serveixen per emmagatzemar nutrients, aigua i sustàncies de rebuig.- En les cèl·lules animals són petites i numeroses.- En les cèl·lules vegetals n’hi ha poques i a vegades una de sola i molt gran. Orgànuls cel·lulars

Slide 26: 

Mitocondris són els orgànuls cel·lulars encarregats de subministrar la major part d’energia necessaria per l’activitat cel·lular. Són centrales energéticas de la cèl·lula . Orgànuls cel·lulars

Slide 27: 

Mitocondris Esquerra: Secció longitudinal d’un mitocondri. Dreta: Secció frontal d'un mitocondri. 190.920x

Orgànuls cel·lulars : 

Aparell de Golgi  trasnforma, empaqueta i selecciona les substàncies per el seu transport per l’interior de la cèl.lula o cap a l’exterior. Orgànuls cel·lulars Aparell de Golgi (teixit vegetal) 145.700x

Slide 29: 

Reticle endoplasmàtic 61.500x Membranes: Color violeta Ribosomes: Color verd Orgànuls cel·lulars Reticle endoplasmàtic  s’encarrega de la síntesi i el transport de lípids i proteïnes.

Galeria d’imatges : 

Galeria d’imatges Rosa: Citoplasma Vermell: Mitocondris Verd: Reticle endoplasmàtic Blau cel: Ribosomes Blau fosc: Cromatina i nuclèol 9.400x

Galeria d’imatges : 

Espermatozoide a sobre la membrana d'un òvul. Galeria d’imatges

Galeria d’imatges : 

Glòbuls vermells travessant un capil·lar Galeria d’imatges

La nutrició cel·lular vegetal : 

La nutrició cel·lular vegetal

La nutrició cel·lular animal : 

La nutrició cel·lular animal

Com obtenen l’energia les cèl·lules? : 

Com obtenen l’energia les cèl·lules? Gràcies a la respiració: Es tracta d’una mena de combustió dels components orgànics en els mitocondris. La cèl·lula consumeix oxigen i desprèn vapor d’aigua i diòxid de carboni

La reproducció cel·lular : 

La reproducció cel·lular Una cèl·lula es reprodueix per formar cèl·lules idèntiques a ella. Dues etapes: divisió nucli i divisió del citoplasma.

authorStream Live Help