Zmiany w przepisach ruchu drogowego

Views:
 
     
 

Presentation Description

Opis najnowszych i najważniejszych zmian w przepisach ruchu drogowego w Polsce.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

1 Zmiany w przepisach ruchu drogowego

Zmiany, zmiany, zmiany…:

Zmiany, zmiany, zmiany… 2 Z dniem 19.01.2013r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ruchu drogowego. Jakie? Oto krótkie podsumowanie Europcar!

PowerPoint Presentation:

3 Pod górkę z egzaminem podział egzaminu na dwie części – sytuacyjną i bardziej teoretyczną Zmiany w egzaminie zwiększenie ilości zadawanych pytań z 16 do 32 większa baza pytań egzaminacyjnych – 3 000 zamiast 600 wysoki próg – ok. 92% (68pkt. na 74 możliwe do zdobycia)

Surowsze kary:

Surowsze kary Co nas czeka? początek prac Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nad wprowadzeniem wyższych stawek mandatów – zmiana wysokości kar w przypadku niektórych przewinień i przestępstw drogowych ma wynieść nawet 100% wzrost kary za jazdę bez ważnego ubezpieczenia OC do 3200zł (w przypadku kierowców ciężarówek – 4800zł) 4

Koniec z „dożywotnim” prawem jazdy:

Koniec z „dożywotnim” prawem jazdy Obowiązek wymiany prawa nałożony zarówno na nowych, jak i dotychczasowych kierowców: 5 wymiany prawa jazdy co 15 lat w przypadku kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E wymiana prawa jazdy co 5 lat w przypadku pozostałych kategorii wzrost ceny za wydanie nowego prawa jazdy z 84 do 100zł

Nowe definicje w kodeksie:

zdefiniowanie nowych pojęć, takich jak czterokołowiec i czterokołowiec lekki (np. quady) doprecyzowanie istniejących już pojęć – np. „motocykl” redefiniowanie pojęcia „kierowca” (nie tylko osoba uprawniona do kierowania pojazdem silnikowym, ale również motorowerem) Nowe definicje w kodeksie 6 Wprowadzenie zmian w sposobie definiowania podstawowych pojęć prawa o ruchu drogowym:

Nowe kategorie prawa jazdy:

Wprowadzenie nowych kategorii prawa jazdy oraz zmiany w dotychczas obowiązujących ustaleniach: kategoria AM: motorowery i lekkie czterokołowce kategoria A1: motocykle o pojemności do 125 cm sześć., mocy do 15 KM/11 kW motocykle trzykołowe o mocy do 20 KM/15 kW kategoria A2: z silnikiem o mocy do 47 KM/35 kW kategoria A: motocykle o mocy powyżej 47 KM Nowe kategorie prawa jazdy 7

Dopiero za trzy lata…:

Dopiero za trzy lata… Przesunięcie części planowanych zmian do 4 stycznia 2016 roku , takich jak np. tych dotyczących: 8

PowerPoint Presentation:

SZEROKIEJ PODRÓŻY, BEZPIECZNEJ I ŚWIADOMEJ JAZDY 9