Evanxeo do Domingo III Coresma . Lc 13, 1-9

Views:
 
     
 

Presentation Description

Evanxeo en galego do domingo

Comments

Presentation Transcript

Domingo III de Coresma:

Domingo III de Coresma Santo Evanxeo Lucas 13, 1-9

PowerPoint Presentation:

Naquel intre presentáronse algúns para contarlle a Xesús o caso aquel de cando Pilato mesturara o sangue duns galileos co dos sacrificios que ofrecían.

PowerPoint Presentation:

El respondeulles: - ¿Coidades que eses galileos eran máis pecadores cós demais, porque acabaron así? Non tal...

PowerPoint Presentation:

E asegúrovos que como non vos arrepintades acabades todos igual. ¿Seica pensades que ...

PowerPoint Presentation:

... aqueles dezaoito que morreron esmagados pola torre de Siloé eran máis culpables cós outros habitantes de Xerusalén? Non tal.

PowerPoint Presentation:

E púxolles esta parábola: E asegúrovos que, se non vos arrepentides, todos acabaredes igual.

PowerPoint Presentation:

- Un home tiña unha figueira plantada na súa viña; foi ver se tiña froitos e non llos atopou.

PowerPoint Presentation:

Díxolle ao viñateiro: "Xa hai tres anos que veño buscar froito nesta figueira e non llo atopo.

PowerPoint Presentation:

Córtaa, ¿para que vai cansar máis a terra?"

PowerPoint Presentation:

El respondeulle: "Señor, déixaa aínda un ano máis; vou ver se eu lle cavo un pouco arredor...

PowerPoint Presentation:

... e lle boto esterco; a ver se así dá froito...; e, onde non, pódela cortar".

PowerPoint Presentation:

Palabra do Señor Loámoste, Cristo