CCN - prezentacja część - 1

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Ratowanie światowych zasobów leśnych część 1

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Wprowadzenie do CCN Ratowanie światowych z asobów l eśnych Część 1 z 2

PowerPoint Presentation:

Informacja dotycząca z rzeczenia się odpowiedzialności za wielkość przychodów uzyskanych przez użytkowników – PRZYCHODY/DOCHODY SĄ TYLKO POTENCJALNE . DOŁOŻONO WSZELKICH STARAŃ W CELU DOKŁADNEGO PRZEDSTAWIENIA PRODUKTU CARBON CENTRAL NETWORK (CCN) I JEGO POTENCJAŁU. CCN NIE DAJE ŻADNYCH GWARANCJI NA UZYSKANIE PRZYCHODÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW KORZYSTAJĄCYCH Z TECHNIK I POMYSŁÓW CZY TEŻ OPROGRAMOWANIA DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ CCN I TEJ PREZENTACJI . PRZYKŁADY PRZEDSTAWIONE NA STRONIE INTERNETOWEJ CCN I W TEJ PREZENTACJI NIE NALEŻY INTERPRETOWAĆ JAKO OBIETNICE CZY GWARANCJE UZYSKANIA PRZYCHODÓW. POTENCJAŁ DO UZYSKANIA PRZYCHODÓW JEST CAŁKOWICIE ZALEŻNY OD OSOBY KORZYSTAJĄCEJ Z INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ CCN I TEJ PREZENTACJI, POMYSŁÓW I TECHNIK. CCN W ŻADEN SPOSÓB NIE SUGERUJE, ŻE PRZEDSTAWIONY W TEJ PREZENTACJI I NA STRONIE INTERNETOWEJ CCN PROGRAM POKAZUJ E JAK SIĘ WZBOGACIĆ. POZIOM TWOJEGO SUKCESU W OSIĄGNIĘCIU WYNIKÓW PRZEDSTAWIONYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ CCN I W TEJ PREZENTACJI ZALEŻY OD CZASU, KTÓRY POŚWIĘCISZ NA ROZWÓJ TECHNIK I POMYSŁÓW O KTÓRYCH MOWA W TEJ PREZENTACJI, TWOICH FINANSÓW, TWOJEJ WIEDZY I RÓŻNYCH UMIEJĘTNOŚCI. PONIEWAŻ TE CZYNNIKI RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD JEDNOSTKI, CCN NIE MOŻE ZAGWARANTOWAĆ SUKCESU CZY POZIOMU UZYSKANYCH DOCHODÓW. CCN NIE BIERZE RÓWNIEŻ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE Z TWOICH DZIAŁAŃ. MATERIAŁY UŻYTE W TEJ PREZENTACJI MOGĄ OBEJMOWAĆ INFORMACJE ZAWIERAJĄCE OŚWIADCZENIA O CHARAKTERZE PRZYSZŁYM, PRZEDSTAWIAJĄCE OCZEKIWANIA CZY PROGNOZY PRZYSZŁYCH ZDARZEŃ. MOŻESZ ROZPOZNAĆ TE OŚWIADCZENIA PO TYM, ŻE NIE ODNOSZĄ SIĘ ONE ŚCIŚLE DO BIEŻĄCYCH LUB HISTORYCZNYCH FAKTÓW CZY WYDARZEŃ. UŻYWAJĄ ONE SŁÓW TAKICH JAK PRZEWIDYWAĆ , SZACOWA Ć, OCZEKIWAĆ, PLANOWAĆ, ZAMIERZAĆ, WIERZYĆ I INNE S ŁOWA I TERMINY O PODOBNYM ZNACZENIU , UŻYTE W ZWIĄZKU Z OPISEM POTENCJALNYCH PRZYCHODÓW CZY WYNIKÓW FINANSOWYCH. KAŻDE I WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA O CHARAKTERZE PRZYSZŁYM UŻYTE W TEJ PREZENTACJI CZY MATERIAŁACH SPRZEDAŻOWYCH CCN MAJĄ NA CELU WYRAŻENIE OPINII CCN CZY TEŻ OPIS POTENCJALNYCH PRZYCHODÓW. WIELE CZYNNIKÓW BĘDZIE WAŻNYCH I BRANYCH POD UWAGĘ W CELU OKREŚLENIA TWOICH RZECZYWISTYCH WYNIKÓW I CCN NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, ŻE OSIĄGNIESZ REZULTATY PODOBNE DO OPISANYCH PRZEZ NAS CZY OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ KOGOŚ INNEGO. W RZECZYWISTOŚCI CCN NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, ŻE OSIĄGNIESZ REZULTATY W WYNIKU UŻYCIA TECHNIK I POMYSŁÓW JAKIE ZOSTAŁY OPISANE W MATERIAŁACH CCN.

PowerPoint Presentation:

Globalne Problemy : Zmiany klimatyczne Rejestr lasów tropikalnych i degradacja gruntów Emisja CO 2 i gazów cieplarnianych do atmosfery Nadmierna konsumpcja wody i energii Wytwarzanie odpadów i niskie poziomy ich utylizacji Wykładnikowy wzrost populacji ludności Niezrównoważony wzrost zużycia zasobów naturalnych

PowerPoint Presentation:

Codziennie m iliony h ektarów l asów ulega degradacji Wprowadź termin “ wylesianie ” w wyszukiwarkę google , a uzyskane informacje zszokują cię Pozwól nam pokazać ci jak możesz otrzymać zapłatę za to , że podejmujesz działania aby temu zapobiec ...

PowerPoint Presentation:

Dlaczego lasy są tak ważne dla naszej planety ? Magazynują wodę , regulują opady deszczu i stanowią dom dla ponad połowy bioróżnorodności naszej planety Zawierają miliony aktywnych biologicznie składników , które przynoszą niewy mierne korzyści dla ludności Tworzą niezbędny ekosystem dla całego świata Opisuje się je jako płuca Ziemii . Kiedy przegramy walkę o ochronę lasów tropikalnych , z pewnością również przegramy walkę ze zmianami klimatycznymi . O becnie miliardy dolarów r ocznie przeznacza się na pomoc krajom rozwijającym się w dział a niach mających na celu zaprzestanie degradakcji lasów tropikalnych , pozyskiwania źródeł energii odnawialnej i adaptacji do zmian klimatycznych .

PowerPoint Presentation:

Kim jest CCN? Carbon Central Network jest Australijską firmą z siedzibą w Adelaide, w Południowej Australii . CCN została założona przez Campbella Scotta i Erminio Kotlara aby z naleźć sposób na zachęcenie ludzi na całym świecie do podjęcia działań mających na celu ochronę najbardziej potrzebnego surowca - naszych lasów tropikalnych i terenów leśnych . CCN rozpoczęła działalność w s tyczniu 2011 i już działa w ponad 12 0 krajach , w tym w Australi i , Sło wenii , Czechach i Kolumbii . Campbell Scott Erminio Kotlar

PowerPoint Presentation:

Na czym polega działalność CCN? CCN zarządza funduszami na całym świecie poprzez zabezpieczenie zarówno dużych jak i małych obszarów leśnych przy użyciu akredytowanych i zatwierdzonych przez Narody Zjednoczone “ Zielonych Projektów ”. CCN dba o zdrowie i dobrobyt ludzi , zróżnicowanie życia zwierząt i roślin , a także jakości gleby , wody i powietrza . CCN pozwala członkom uczestniczyć w ochronie rozległych obszarów lasów i tym samym uzyskiwać przychody , co zapewnia zrównoważony rozwój niezmiernie ważnych z ielonych projektów . CCN zabezpiecza duże , dziewicze obszary lasów tropikalnych , aby następnie pracować z lokalną , miejscową ludnością , właścicielami gruntów i rządami , w celu ochrony lasów tropikalnych poprzez zastosownaie unikalnego systemu konserwacji CCN zwanego ‘ Land Lock ’.

PowerPoint Presentation:

Kim są partnerzy CCN?

PowerPoint Presentation:

Zespół Naukowy Sustainable Economics (SEL) Dr. Ivan Guevara – MD LEMCO Dr . Ivan Guevara jest z ałożycielem i Dyrektorem Zarządzającym Land Economics Management Consultants i LEMCO Investments Limited. Jennifer Henman - BA , MA Jennifer jest założycielem “Climate Adapt”, a tak że założycielką i Prezeską “Plant your Future” w Peru, fundacji charytatywnej wspierające programy zalesiania peruwiańskiej Amazonii Rachael Hannay - BA , MA Rachael jest Antropologiem Społecznym i specjalizuje się w zarządzaniu zasobami naturalnymi i posiada tytuł magistra w zakresie Zrównoważonego Rozwoju i Praktyk Interwencyjnych zdobytym na Uniwersytecie Oxford Brookes, a także Licencjat z zakresu antropologii społecznej zdobytym na Uniwersytecie w Kent. Edwyn Martin - BA Hons Ed posiada wykształcenie w zakresie geografii , ochrony środowiska , prawa i zarządzania stosunkami międzynarodowymi zdobybytym na Uniwersytecie w Londynie (the University of London). Angélica Beltrán - BA , MA, Ing Angelica jest wykwalifikowanym Inżynierem Leśnictwa . Studiowała na Uniwersytecie Francisco Jose de Caldas w Bogocie i jest ekspertem w dziedzinie zarządzania planami zalesiania , szkoleń oraz holistycznego zarządzania bogactwami naturalnymi

PowerPoint Presentation:

Sustainable eco nomics Lond YN , WIELKA BRYTANIA Kadra zarządzająca , która podejmuje inicjatywy promowania zrównoważonego rozwoju klientom korporacyjnym na ś wiecie . Pozyskiwanie funduszy na projekty od dużych międzynarodowych korporacji , z wykorzystaniem możliwości inwestycyjnych , powiązanych z innowacyjnymi inicjatywami odpowiedzialności społecznej (Corporate Social Responsibility).

PowerPoint Presentation:

• Butuan City – 2 mil iony h a ( lasy mangrowe ) • Papua Nowa Gwinea – 200 , 000 h a • Austr a lia – 1 mil ion h a • Kolumbia – 12 mil ionów ha • Peru – 59.000 Ha Projekty CCN na 2012 rok:

PowerPoint Presentation:

Punktem zainteresowania CCN są wszystkie światowe projekty konserwacji lasów • Australia • Azja • Afryka • Ameryka Rozkład Zasobów Leśnych

Analiza przypadku 1 – Kolumbia, Prowincja Choco:

Analiza przypadku 1 – Kolumbia , Prowin c ja Choco Prowin cj a Choco w Kolumbii traci ponad 200,000 hektarów lasów rocznie na rzecz plantacji so i , kukurydzy i oleju . Carbon Central Network i Sustainable Economics zawarły partnerstwo z LEMCO Investments Ltd (‘LEMCO’) w celu stworzenia możliwości inwestycyjnych dla projektów konserwacji lasów w Kolumbii oraz by wspomóc działania mające na celu zapobiegnie dalszemu wycinaniu tych obszarów leśnych . Obszar projektu składa się z 1.2 miliona hektarów , który zostanie podzielony na mniejsze ( łatwiejsze do zarządzania ) obszary o wielkości w przybliżeniu 400,000 hektarów - każdy . W obszarze projektu żyje 16 społeczności , 14 z nich to ludność miejscowa i 2 ludności pochodzenia afrykańskiego , około 21,000 ludzi .

Analiza przypadku 2 – Projekt na Filipinach :

Analiza przypadku 2 – Projekt na Filipinach Obszar pod ochroną to około 42 , 000 H ektarów + strefy komercyjne 9 , 000 H ektarów . CCN p rzeznacza ponad $ 1 . 2 m iliona rocznie na rozwój regionalny . CCN utworzył 30- letnią spółkę z połączonym kapitałem ( typu Joint Venture ) z ludnością miejscową na rozwój działalności biznesowej . Obszary komercyjne będą obejmować : Tworznie zrównoważonego leśnictwa Uzyskiwanie zbiorów o wysokiej wartości W kwietniu 2010, plemię otrzymało oficjalne uznanie praw do ziemii odziedziczonej po przodkach (R 13-CADC-132).

Analiza przypadku 3 – Papua Nowa Gwinea - Lasy Agitana:

Analiza przypadku 3 – Papua Nowa Gwinea - Lasy Agitana CCN pracuje z Gavari Land Group Inc ., która składa się z grupy blisko 60 członków będących właścicielami ziemii . Wspólne zarządzanie i rozwój tego projektu z CCN utworzy dodatkowo 1180 miejsc pracy na pełnym etacie w wyniku realizacji tego projektu . 87 % gruntów jest pokryte gęstym , ojczystym i dziewiczym lasem liściastym co stanowi 175,572 hektarów czy też 1,755 metrów kwadratowych powierzchni leśnej netto .

PowerPoint Presentation:

Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy zakładają , że rozmiar gospodarki związanej z emisją CO 2 osiągnie poziom powyżej $2 bilionów na rok do 2020 roku , ilość wymaganych kredytów węglowych wzrośnie w szybkim tempie . “ Gospodarka karbonowa jest najszybciej rozwijającą się globalną branżą z blisko 84 miliardów $ uzyskanych z handlu kredytami węglowymi w 2007 roku , do 116 miliardów $ w 2008 roku , i mających osiągnąć poziom 200 milardów $ w 2012 roku i pon ad 2 bilony $ do końca 2020 roku " ( World Bank Carbon Finance Report ).

PowerPoint Presentation:

LONDYN | Wtorek , 12 Kwietnia 2011 godz . 8:23 ( Reuters) - Analitycy powiedzieli w raporcie badawczym we wtrorek , że Barclays Capital podwyższył swoją prognozę wzrostu cen dotyczącą popieranych przez ONZ kredytów węglowych o 10 % do poziomu 24 Euro ($34.70) za tonę , poszerzając rozpiętość cen. W raporcie badawczym b ank podwyższył szacowane na 2013 ceny zezwoleń , zwanych certyfikowane redukcje emisji , (CER) z 22 Euro za tonę do poziomu 24 Euro za tonę . Premia za kontrakty CER zrealizowane w 2013 roku w porównaniu z kontraktami zrealizowanymi w 2012 roku zwiększyła się z 0.88 Euro do 1.22 Euro w przeciągu ostatniego miesiąca . “ Ponieważ te opcje są bliskie wygaśnięciu ( bliskie terminu kiedy nie będą spełniały wymaganych kryterii ), im niższa będzie ich względna wartość , tym szersza będzie rozpiętość czasowa CER jak i EUA-CER " powiedział Trevor Sikorski. W okresie Marzec 2012-2013 roku CER mogą podrożeć o 4 Euro do 2013 roku . Sikorski prognozuje , że w całości zostanie wydanych 940 milionów CER w okresie od 2008 roku do 2012 roku . Ulepszone procesy ONZ związane z wydawaniem CER mogą spowodować , że ta liczba może okazać się nawet większa , ale popyt musiałby osiągnąć poziom zwiększonej podaży . ( Report sporządzony przez Nina Chestney , redagowany przez Jane Baird) www.reuters.com/article/2011/04/12/us-carbon-barcap-idUSTRE73B2JY20110412

PowerPoint Presentation:

http://www.ie-we.com/pages/ccn/california_carbon_price_forecast_reuters.pdf

PowerPoint Presentation:

Ratowanie Lasów to w spaniały pomysł … Otrzymywanie za to zapłaty jest jeszcze lepszym pomysłem !

PowerPoint Presentation:

Ciąg dalszy … Prezentacja Model u Biznesu Część 2 z 2 www.authorstream.com/Presentation/CarbonCentral